Kafedralar

Kafedranın adı Kafedra müdirinin soyadı, adı, atasının adı
1 Kompüter və informasiya texnologiyaları kafedrası t.ü.f.d. dos. Namazov Manafəddin Bəşir oğlu
2 Xarici dillər kafedrası f.ü.f.d., dos. Gül Ətrabə Bayram qızı
3 Dünya iqtisadiyyatı kafedrası i.ü.f.d. İsgəndərov  Murad Nuhbala oğlu
4 Riyaziyyat kafedrası r.e.d., dos. Əfəndiyev Rakib Feyruz oğlu
5 Ümumi fənlər kafedrası tarix elmləri namizədi, dos. Dədəyev Bilal Mirzəbala oğlu 
6 Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrası f.ü.f.d., dos. Ağayev Emin Famil oğlu
7 İnşaat mühəndisliyi kafedrası t.ü.f.d., dos Əhmədov Azər Dəmir oğlu
8 Kimya – biologiya kafedrası k.ü.f.d. İmanov Elmar Vaqif oğlu
9 Biznesin idarə edilməsi kafedrası i.ü.f.d., dos. Kamalov Nəsimi Bəşir oğlu
10 Sənaye mühəndisliyi kafedrası t.ü.f.d. Həsənov Pərviz Adil oğlu
11 Maliyyə kafedrası i.ü.f.d., dos. Süleymanov Elçin Bəhman oğlu
12 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrası t.ü.f.d., dos. Quliyev Samir Fikrət oğlu 
13 Fizika kafedrası f.ü.f.d. Bayramlı Razim Baba oğlu
14 Mühasibat uçotu və audit kafedrası i.ü.f.d. Sultanov Firudin Oktay oğlu
15 Kimya mühəndisliyi kafedrası k.ü f.d., dos. Abdullayev Yusif Əfrəddin oğlu
16 İngilis dili kafedrası fil.e.n., dos. Əliyeva Nərminə Mehdi-ağa qızı
17 Riyaziyyat və informatika kafedrası f.r.e.n. Əliyev Hümbət Nəbi oğlu
18 Memarlıq və dizayn kafedrası memarlıq ü.f.d., prof. Orucov Sabir Hidayət oğlu
19 Mexanika mühəndisliyi kafedrası t.e.n., dos.Quliyev Asif Hümbət oğlu
20 Avtomatika, telekommunikasiya  və energetika kafedrası t.e.d., prof. Hümbətov Ramiz Topuş oğlu
21 Logistika və nəqliyyat texnologiyaları kafedrası t.e.n., dos. Namazov Bəxtiyar Fərman oğlu