Kafedralar

Kafedranın adı Kafedra müdirinin soyadı, adı, atasının adı
1 Kompüter və informasiya texnologiyaları kafedrası t.ü.f.d. dos. Namazov Manafəddin Bəşir oğlu
2 Xarici dillər kafedrası f.ü.f.d., dos. Gül Ətrabə Bayram qızı
3  İqtisadiyyat kafedrası i.ü.f.d. dos. Eynalov Həzi Əskərxan oğlu
4 Riyaziyyat kafedrası r.e.d., prof. Əfəndiyev Rakib Feyruz oğlu
5 Ümumi fənlər kafedrası f.ü.f.d., dos. Mustafayeva  Hümeyrə Teymur qızı 
6 Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrası f.e.d., prof. Hacıyeva Təranə İmamverdi qızı
7 İnşaat mühəndisliyi kafedrası t.ü.f.d., dos. Əhmədov Azər Dəmir oğlu
8 Kimya – biologiya kafedrası k.ü.f.d. dos. İmanov Elmar Vaqif oğlu
9 Biznesin idarə edilməsi kafedrası i.ü.f.d., dos. Rasim Abutalıbov Rafiq oğlu
10 Sənaye mühəndisliyi kafedrası t.ü.f.d. dos. Həsənov Pərviz Adil oğlu
11 Maliyyə və mühasibat kafedrası i.ü.f.d., dos. Sultanov  Firudin Oktay oğlu 
12 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrası t.ü.f.d., dos. Quliyev Samir Fikrət oğlu 
13 Fizika kafedrası f.ü.f.d. Bayramlı Razim Baba oğlu
14 Kimya mühəndisliyi kafedrası  
15 İngilis dili kafedrası fil.e.n., dos. Əliyeva Nərminə Mehdi-ağa qızı
16 Riyaziyyat və informatika kafedrası f.r.e.n. dos. Əliyev Hümbət Nəbi oğlu
17 Memarlıq və şəhərsalma kafedrası memarlıq ü.f.d., prof. Orucov Sabir Hidayət oğlu
18 Mexanika mühəndisliyi kafedrası t.e.n., dos. Quliyev Asif Hümbət oğlu
19 Dizayn kafedrası dos. Məmmədov Vaqif Rəşid oğlu
20 Logistika və nəqliyyat texnologiyaları kafedrası t.e.n., dos. Namazov Bəxtiyar Fərman oğlu
21 Avtomatika, telekommunikasiya  və energetika kafedrası t.e.d., prof. Hümbətov Ramiz Topuş oğlu