Teledərs

Avtomatik İdarəetmə Sistemləri: "Zaman-Domen Analizi (Birinci dərəcəli idarəetmə sistemləri)"(Müəllim Dr. Hamed Kağazçı) -

Marketinq: "Marketinq Fəlsəfələri" (Müəllim Tahirə Salayeva) -

Korporativ Maliyyə Prinsipləri: “Səhmlərin Qiymətləndirilməsi” (Müəllim Dr. Fizuli Əliyev) -

Avtomatik İdarəetmə Sistemləri: "Time-Domain Analysis (İkinci dərəcəli idarəetmə sistemləri)" (Müəllim Dr. Hamed Kağazçı) -

Ümumi kimya: “Dəmirin mis (II) sulfatla reaksiyası” (Müəllim Dr. Ramil Rzayev) -

Avtomatik İdarəetmə Sistemləri: “MATLAB ilə Transfer funksiyasının əldə edilməsi” (Müəllim Dr. Hamed Kağazçı) -