Bakalavr təhsili

 

 

 

 

BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ
2019/2020 TƏDRİS İLİ
 BAKALAVRİAT SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ KEÇİD BALLARI
N İxtisas adı

Bölmə

Ödənişli

Dövlət sifarişli

1 Biznesin idarə edilməsi AZ 274.5 -
2 Biznesin idarə edilməsi EN 185.1 556.8
3 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi AZ 284.2 347.9
4 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi EN 200.0/64.4 349.8
5 İqtisadiyyat AZ 281.5 -
6 İqtisadiyyat EN 200.0/51.0 547.8
7 Maliyyə AZ 307.3 -
8 Maliyyə EN 256.9 606.1
9 Mühasibat uçotu və audit AZ 316.6 -
10 Mühasibat uçotu və audit EN 200.0/91.5 566.2
11 Dizayn AZ 120.3 157.0
12 Dizayn EN 125.7 153.7
13 Ekologiya  mühəndisliyi EN 200.0 313.1
14 Elektrik mühəndisliyi AZ 200.0/65.7 202.2/67.1
15 Elektroenergetika  mühəndisliyi AZ 217.6 318.6
16 İnformasiya texnologiyaları AZ 400.6 400.6
17 İnformasiya texnologiyaları EN 541.2 541.2
18 İnşaat mühəndisliyi AZ 250.0/51.0 264.0
19 İnşaat mühəndisliyi EN 250.0 348.2
20 Kimya mühəndisliyi EN 200.0/76.1 375.8
21 Kompüter mühəndisliyi AZ 473.6 473.6
22 Kompüter mühəndisliyi EN 549.9 549.9
23 Logistika və nəqliyyat  texnologiyaları müh. AZ 200.0 268.7
24 Maşın  mühəndisliyi AZ 200.0 219.5
25 Maşın mühəndisliyi EN 200.0 313.3
26 Memarlıq AZ 200.0/51.0 287.3
27 Memarlıq EN 200.0 327.6
28 Mexanika mühəndisliyi AZ 200.0 233.6
29 Mexanika mühəndisliyi EN 200.0 269.1
30 Mühəndis sis. və qurğularının tikintisi mühəndisliyi AZ 200.0 237.4
31 Mühəndis sis. və qurğularının tikintisi mühəndisliyi EN 200.0 332.1
32 Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi AZ 250.0/51.0 285.7/72.1
33 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi AZ 289.9 367.2
34 Sənaye  mühəndisliyi AZ 200.0 257.3
35 Sənaye  mühəndisliyi EN 200.0 314.6
36 Sistem  mühəndisliyi AZ 311.5 365.4
37 Şəhərsalma AZ 200.0 241.8
38 Biologiya müəllimliyi EN 304.3 387.0
39 Fizika müəllimliyi EN 200.0 390.4
40 Kimya müəllimliyi EN 323.8 450.2
41 Riyaziyyat müəllimliyi EN 317.2 412.9
42 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi EN 469.7 469.7