Hümbət Əliyev Nəbi

Haqqında

  Bölmə: Riyaziyyat və informatika
  Vəzifə: Kafedra müdiri

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Kazakh : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Rusca : Yaxşı
  Türk : Yaxşı

Təhsil

 • Doktorantura 11-DEC-93

  Azərbaycan Dövlət Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Fizika - Riyaziyyat üzrə Elmlər Namizədi

  Diplom KD 074637

 • Magistratura 25-JUN-88

  Dnepropetrovsk Milli Universiteti Mexanika mühəndisliyi

  Diplom TV 770577

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Əliyev H. An investigation of the movement of an inserting with spring - loaded mass in acoustic medium.. IV İnternational scientific conference of young researchers, . 2016(Qafqaz Uni): 423 - 424