Rasim Abutalıbov Rafiq

Haqqında

  Bölmə: Biznesin idarə edilməsi
  Vəzifə: Kafedra müdiri
  Ailə vəziyyəti: Evli

  İngilis : Yaxşı
  Rusca : Yaxşı

Təhsil

 • Doktorantura 16-NOV-11

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD № 07140

 • Magistratura 17-JUN-04

  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

  Diplom MNA № 014172

 • Bakalavriat 05-JUL-02

  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi (sənaye üzrə) İqtisadçı menecer

  Diplom A № 099585

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Abutalıbov R, Quliyev S. Improvement Directions of Food Industry of the Republic of Azerbaijan. "İpək yolu" jurnalı, Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. 2014:10, url: [1]
 • Rasim Abutalıbov , Abutalıbov R. “Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi və idarəedilməsi”. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, “Dirçəliş-XXI əsr”. 2008;2:6
 • Rasim Abutalıbov , Abutalıbov R. “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası regionlarında sosial inkişafın təmin olunmasında dövlətin tənzimləmə siyasətinin əsas istiqamətləri”. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Milli iqtisadiyyatın problemləri(məqalələr toplusu). 2007;4:6
 • Rasim Abutalıbov , Abutalıbov R. “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması ilə regionların inkişafının qarşılıqlı əlaqəsi”. AMEA-nın Xəbərləri Humanitar və ictimai elmlər seriyası(iqtisadiyyat). 2007;2:6
 • Rasim Abutalıbov , Abutalıbov R. “Müasir dövrdə regionların sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında dövlətin tənzimləmə siyasətinin əsas istiqamətləri”. Azərbaycan Elimlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnistitutu Elmi əsərləri . 2007;2:6
 • Rasim Abutalıbov , Abutalıbov R. “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi qiymətləndirilməsi”. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Milli iqtisadiyyatın problemləri(məqalələr toplusu). 2006;4:11
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Abutalıbov R. Concept Mapping Conference (CMC), Tallinn University, HUMERIA project,. Concept Mapping Conference (CMC), Tallinn University, HUMERIA project,. Estoniya. Sentyabr 2019
 • Abutalıbov R. “Ethics and Socio-Economic Development”,. 4th international Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, . Türkiyə. Aprel 2012
 • Abutalıbov R. 2. “Role of social-psychological method in staff management in modern Life” . MIC 2010 – “Social Responsibility, Ethics, and Management”. Türkiyə. Noyabr 2010
 • Abutalıbov R. “Change: Consequences” . 42 nd IAA World Congress, . Rusiya. May 2010
 • Özdemir S.F. , Abutalıbov R.R. , Abutalıbov R. “Qloballaşmada insan amili və Azərbaycan”. “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” . Azərbaycan. May 2007:5
 • Milli konfranslar
 • Rasim Abutalıbov , Abutalıbov R. “Xarici ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq azərbaycan respublikasi regionlarinin sosial-iqtisadi inkişafinda dövlətin tənzimləmə mexanizmləri”. "Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafinda". Oktyabr 2008:4
 • Rasim Abutalıbov , Abutalıbov R. “Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında turizmin rolu”. “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər”. Oktyabr 2007:5
 • Kitablar
 • Abutalıbov R. The Practical book of “Who is a LEADER", Baku - 2015, ISBN – 978 – 9952 –490 – 55 – 8; p.110;. Baku. Bakı/Azərbaycan. 2017
 • Seymur Q, Abutalıbov R, Məmmədov R. One of the contributors of the book named “Sustainability and Management: An International Perspective”. Content is named “Ethical Issues in Business Administration and their Effects on Social and Economic Development”.. Springer and Routledge . London/İngiltərə. 2017
 • Seymur Quliyev , Sahib Məmmədov , Abutalıbov R. İdarəetmənin əsasları. N. /Azərbaycan. 2015:140
 • Müşviq Məmmədov , Abutalıbov R. “How to write best project(canvas)". “Müəllim” . Bakı/Azərbaycan. 2007:36
 • Digər
 • Abutalıbov R, Quliyev S. Globalization and Social and Economic Development: Progress or Regress. Institute of Scientific Research on Economic Reforms and “EcoMed”. Azərbaycan. Sentyabr 2013:10, url: [2]
 • Abutalıbov R, Məmmədov R, Quliyev S. The Role of Public Sector in the Realization of the Product and the Image of the Firm. International Management Research Academy (IMRA). İngiltərə. May 2012:6, url: [3]

Layihələr

 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: Masaryk University, Brno (Czech Republic); Donor: Erasmus Mundus Alrakis III; Vəzifə: Araşdırmacı;
 • Layihənin adı: Erasmus Mundus Action 2, Pfoject ALRAKIS, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Warsaw (Poland); Donor: Erasmus Mundus Alrakis III; Vəzifə: Araşdırmacı;

Avtobioqrafiya