Şöbələr və digər struktur vahidləri

Strukturun adı Rəhbərin (müdir, direktor) soyadı, adı, atasının adı
1 Keyfiyyətin təminatı şöbəsi

 İmanova Sevil Novruz qızı

2 Mühasibatlıq Hacalıyev Ruslan Qalası oğlu
3 Ümumi şöbə Quliyeva Tahirə Ənvər qızı
4 İnsan resursları şöbəsi Əliyev Cənnət Kazım oğlu
5 Xüsusi şöbə Çələbiyev Rasim Qəhrəman oğlu
6 Beynəlxalq əməkdaşlıq və layihələrin idarə olunması şöbəsi Ələkbərova Nərmin Yusif qızı
7 Müəssisələrlə əlaqələr və karyera departamenti İbrahimova Gülçöhrə Fəxrəddin qızı
8 Proqram təminatı bölməsi Hüseynov Orxan Rafiq oğlu
9 Elm və innovasiya şöbəsi  Əzizov Mayis  Babulla oğlu
10 Magistratura və doktorantura şöbəsi Bəşirov Mahir Məcnun oğlu
11 Texnopark Qasımov İsa Hüseyn oğlu
12 Kitabxana Həmzəyeva Amaliya Atabəy qızı
13 Satınalmaların təşkili və təchizat şöbəsi Musayev İsmət Ramiz oğlu
14 Təsərrüfat şöbəsi Mirzəyev İlqar Mürsəl oğlu
15 Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik Əliyev Uğur Zeyqəm oğlu
16 İnformasiya hesablama mərkəzi Məmmədov Ruslan Bayram oğlu
17 Mətbəə Quliyev Ərşad Yunis oğlu
18 Arxiv şöbəsi Nəbiyeva Zeynab Abdulla qızı
19 İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi Babayev Elman Şahbaba oğlu
20 Bədii yaradıcılıq bölməsi Axundova Zəminə Mehdiağa qızı
21 Tibb məntəqəsi Mehdiyeva Gözəl İsmayıl qızı
22 Tədris hissəsi Hacıyev Ramil Əbdürəhim oğlu
23 Metodiki işlər şöbəsi Xasiyev Avtandil Əsgər oğlu
24 Təcrübə şöbəsi Qasımov Həzi Ənvər oğlu
25 Tədris-metodiki laboratoriyası Əsgərova Gülnar Tahir qızı
26 İdman klubu Elşən Həsənalıyev Nəcəfqulu oğlu
27