Vaqif Məmmədov Rəşid

Haqqında

  Bölmə: Dizayn
  Vəzifə: Kafedra müdiri

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Rusca : Yaxşı

Təhsil

 • Magistratura

  Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu Memarlıq

  Diplom 122909

Nəşrlər

  Kitablar
 • Ələkbərov Adil Abdulla , Məmmədov V. Tağlar, tağbəndlər , günbəzlər yaranmasi və onların qurulması. 4. aprel ayında çap olunacaq. Bakı/Azərbaycan. 2018:230
 • Məmmədov V. Perspektiva. 3. ADNA nın nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2015:177
 • Məmmədov V. Üzlük materiallar. 2. ADNA nın mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2014:195
 • Məmmədov V. Memarlıq rəsmxətti. 1,. MBM,in mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2010:182