Haqqında

  Bölmə İqtisadiyyat və İdarəetmə
  Vəzifə Tədris işləri üzrə Dekan müavini

Təhsil

 • Doktorantura 04-APR-18

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 11228

 • Magistratura 01-JUL-06

  Qafqaz Universiteti Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

  Diplom MNB № 008387

 • Bakalavriat 01-JUN-04

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası İnzibati idarəetmə

  Diplom A № 123546

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-18 Davam edir
  Dosent

  Bakı Mühəndislik Universiteti, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-MAR-17 Davam edir
  Tədris işləri üzrə Dekan müavini

  Bakı Mühəndislik Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 01-DEC-18
  Baş müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-16 01-FEB-17
  Təhsilin keyfiyyətinə nəzarət komissiyasının üzvü

  Qafqaz Univeristeti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JUN-15 01-FEB-17
  Tədris işləri üzrə Dekan müavini

  Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JAN-12 01-JUL-15
  Tədris işləri üzrə bölmə müdir müavini

  Qafqaz Universiteti Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi bölməsi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-OCT-11 01-FEB-17
  Baş müəllim

  Qafqaz Universiteti Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi bölməsi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-10 01-SEP-14
  Təcrübə komissiyasının sədri

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 05-SEP-06 15-OCT-11
  Müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Heydərov X. Ценовой механизм как средство социально - экономического управления в аграрной области . Агросвит Науково-практичный журнал. Ukrayna. 2014;4:70-75
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Qloballaşma prosesinin yerli özünüidarəetmə orqanlarına təsiri və Azərbaycanda yerli özünüidarənin inkişafı. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2013;1:84-91, url: [1]
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Aqrar sahənin idarəedilməsində bəzi sosial məsələlər. AMEA - İqtisadiyyat İnistitutu, Elmi Əsərlər . 2009;1:216-220
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Aqrar Sahədə İdarəetmənin Məqsədi və Funksiyaları. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Elmi Əsərlər. 2008;2:10
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Bazar İqtisadiyyatına keçid şəraitində aqrar sahənin idarəolunmasının formalaşması. Azərbaycan elmi tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Əsərlər. 2008;1:10
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Yerli özünüidarəetmə sisteminin gecləndirilməsində subsidyarlıq prinsipinin rolu. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafında Yerli Özünüidarəetmə Orqanlarının Rolu. "Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələrin İnkişafında Regionların Rolu və Əhəmiyyəti" . Azərbaycan. Aprel 2009:10
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Azərbaycanda Bazar İqtisadiyyatina Keçid Şəraitində Aqrar Sahənin İdarəolunmasinin Təşkili. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya II Beynəlxalq Konqres. Azərbaycan. May 2007:10
 • Milli konfranslar
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Aqrar sahənin sosial-iqtisadi idarəedilməsində qiymət mexanizminin rolu. Qloballaşma Prosesinde Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadi və Beynəlxalq Münasibətlər 3-cü Beynəlxalq Kongres. Oktyabr 2010:4
 • Xanlar Heydərov , Heydərov X. Aqrar sahənin idarəolunmasında sosial yönümlülüyün təmin olunması məsələləri. Gənc Tədqiqatçiların Ümumrespublika Elmi Konfransı Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Qafqaz Universiteti 06-07 may Bakı-2010. May 2010:4, url: [2]
 • Kitablar
 • Mehdiyev F, Heydərov X. Inzibati hüquq-"İctimai qulluğun hüquqi rejimi". Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. 2010:446-506

Layihələr

 • Layihənin adı: Yerli özünüidarəetmə orqanlarına ictimai baxış; Donor: GIZ (InWent); Vəzifə: İştirakçı;

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Strengthening Capacities of Local Governments", Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ; 2013

 • "Keyfiyyət strategiyası: Kreativ idealardan effektiv idarəetməyə doğru", Qafqaz Universiteti ; 2009

 • "Boloniya prosesi kontekstində Azərbaycan təhsili", Qafqaz Universiteti ; 2007