Haqqında

  Bölmə: Magistratura və doktorantura şöbəsi
  Vəzifə: Müdir

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  İngilis : Zəif
  Türk : Yaxşı
  Rusca : Yaxşı

  Ofis proqramları(Microsoft Word, Excel, Power Point)

Təhsil

 • Doktorantura 21-NOV-87

  AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu Texniki Elmlər Namizədi

  Diplom TH № 107733

 • Doktorantura 06-JAN-06

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası texnika elmləri doktoru

  Diplom ED №0780

 • Magistratura 02-JUL-81

  Azərbaycan Politexnik İnstitutu Avtomobil nəqliyyatının istismarı

  Diplom EB № 284850

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Gulyaz A, Javid S, Bəşirov M. The ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium methane-sulfonate revisited: Solubility of carbon dioxide over an extended range of temperature and pressure. Journal of Molecular Liquids, Elsevier, . Niderland. 2021(333 (11592):162-167, url: [1]
 • Javid S, Xaqani S, Bəşirov M. (p,ρ,T) data of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. Journal of Chemical Thermodynamics, Elsevier, Amsterdam, . Niderland. 2020(141 (10595):162-167, url: [2]
 • Gulyaz A, Javid S, Bəşirov M. Viscosity of 1-ethyl-3-met-hylimidazolium methane-sulfonate over a wide range of temperature and Vogel-Tamman-Fulcher model. Physics and Chemistry of Liquids, Taylor & Francis,. İngiltərə. 2018;6(56): .703-717, url: [3]
 • Gulyaz A, Javid S, Bəşirov M. High temperatures and high pressures density measure-ments of 1-ethyl-3-methyli-midazolium methane-sulfonate and Tait-type equation of state. Journal of Molecular Liquids Journal, . Niderland. 2017(238):Səh.347-358, url: [4]
 • Anar A, Cavid S, Bəşirov M. Термодинамические свойства геотермальных вод Габалинского района Азербайджана. «Мониторинг. Наука и технологии». Научно - технический журнал. Rusiya. 2017;33(4):48-53
 • Gulyaz A, Javid S, Bəşirov M. Vapor Pressures and Ac-tivity Coefficients of Met-hanol in Binary Mixtures with 1-ethyl-3-methyli-midazolium methane-sulfonate. Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining ,Baku, Azerbaijan.. 2017(18):189-201, url: [5]
 • Aytan N, Bəşirov M. Termal su mənbələrinin qaynar suyunun istilik elektrik mərkəzlərində istifadə olunması və iqtisadi, ekoloji səmərəliliyinin araşdırılması.. AzTU; Elmi əsərlər, Bakı ş.. 2017(1):86-99
 • Javid S, Bəşirov M. 1-Etil-3-Metilimidazolium methansulfonat ionlu mayesinin sıxlığının və səs sürətinin ölçülməsi. AMEA-nın Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, Fizika və Astronomiya, Bakı ş.. 2016;36(5):27-35

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • Bakı Muhəndislik Universiteti 02-apr-2021

 • AzTU-nun Elektrotexnika və energetika fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü 04-mar-2020

 • Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdindəki Dissertasiya Şurasının üxvü 03-feb-2020

 • Dağıstan Dövlət Texniki Universitetinin VESTNİK Texniki elmlər jurnalının Redaksiya heyyətini üzvü 05-sep-2019

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Qabaqcıl Təhsil işşisi", Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ; 2011