Təhsil Proqramları

Bakalavr Magistratura
050615 - "İnformasiya təhlükəsizliyi" 060631 - "Kompüter mühəndisliyi"
050608 - "Energetika mühəndisliyi" 060632 - "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi"
050607 - "Elektrik və elektronika mühəndisliyi" 060628 - "Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi"
050620 - "Kompüter mühəndisliyi" 060641 - "Kimya mühəndisliyi"
050616 - "İnformasiya texnologiyaları" 060630 - "Mexanika mühəndisliyi"
050621 - "Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi" 060649 - "Ekologiya mühəndisliyi"
050622 - "Maşın mühəndisliyi" 060405 - "Sənayenin təşkili və idarə edilməsi"
050629 - "Mexatronika və robotexnika mühəndisliyi" 060409 - "Biznesin idarə edilməsi"
050628 - "Mexanika mühəndisliyi" 060407 - "Menecment"
050634 - "Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi" 060402 - "Mühasibat uçotu və audit"
050806 - "Nəqliyyatda servis" 060401 - "Dünya iqtisadiyyatı"
050636 - "Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi" 060403 - "Maliyyə"
050306 - "Dizayn(sahələr üzrə)" 060410 - "Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi"
050617 - "İnşaat mühəndisliyi" 060213 - "Beynəlxalq münasibətlər"
050509 - "Kompüter elmləri" 060321 - "Dizayn"
050618 - "Kimya mühəndisliyi" 060404 - "İqtisadiyyat"
050606 - "Ekologiya mühəndisliyi" 060608 - "Elektroenergetika mühəndisliyi"
050619 - "Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi" 060612 - "Maşın mühəndisliyi"
050626 - "Memarlıq" 060623 - "Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi"
050633 - "Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi" 060628 - "Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi"
050637 - "Şəhərsalma" 060634 - "İnşaat mühəndisliyi"
050638 - "Sənaye mühəndisliyi" 060636 - "Nəqliyyat tikintisi"
050623 - "Materiallar mühəndisliyi"  
050114 - "Riyaziyyat müəllimliyi"  
050102 - "Biologiya müəllimliyi"  
050109 - "Kimya müəllimliyi"  
050105 - "Fizika müəllimliyi"  
050115 - "Riyaziyyat və informatika müəllimliyi"  
050406 - "Maliyyə"  
050409 - "Mühasibat"  
050407 - "Marketinq"  
050405 - "İqtisadiyyat"  
050404 - "Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi"  
050401 - "Beynəlxalq ticarət və logistika"  
050402 - "Biznesin idarə edilməsi"