Teledərs

Korporativ Maliyyə Prinsipləri: “İstiqrazlar və İstiqrazların Qiymətləndirilməsi” (Müəllim Dr. Fizuli Əliyev) -

Bitki anatomiyası və morfologiyası: “Bitki piqmentlərinin xromatoqrafiyası” (Müəllim Afaq Rzayeva) -

Beynəlxalq biznes: “Beynəlxalq biznesə baxış” (Müəllim Tahirə Salayeva) -

Avtomatik İdarəetmə Sistemləri “Laplas çevrilməsi və idarəetmə sistemlərinin riyazi modelləşdirilməsi” (MüəllimDr. Hamed Kağazçı) -

Kimya Mühəndisliyi Laboratoriyası: “Kross-axınlı istilik dəyişdirici qurğu” (Müəllim Günay Vələdova) -

Marketinq: “İstehlakçı Davranışı və Biznes Alıcı Davranışı” (Müəllim Tahirə Salayeva) -