Teledərs

Avtomatik İdarəetmə Sistemləri: “İdarəetmə sistemlərinin xüsusiyyətləri və ötürmə funksiyası” (Müəllim Dr. Hamed Kağazçı) -

Ümumi biologiya: “Fotosintezə giriş” (Müəllim Afaq Rzayeva) -

Avtomatik İdarəetmə Sistemləri: “Giriş (Açıq dövrəli və Qapalı dövrəli idarəetmə sistemləri)” (Müəllim Dr. Hamed Kağızçı) -

Korporativ Maliyyə Prinsipləri: “Pulun zaman dəyəri” (Müəllim Dr. Fizuli Əliyev) -

Kimya mühəndisliyi laboratoriyası: "Soyutma qülləsi" (Müəllim Nazəni Kərimova) -

Marketinq: “Məhsul və Xidmət” (Müəllim Tahirə Salayeva) -