Teledərs

Avtomatik İdarəetmə Sistemləri: "Siqnal-Axış Qrafiki (SFG) Modelləri" (Müəllim Dr. Hamed Kağazçı) -

Maye Mexanikası: “Silindirin sürtünmə əmsalı” (Müəllim Orxan Hüseynov) -

Korporativ Maliyyə Prinsipləri: “Pulun zaman dəyəri” (Davam) (Müəllim Dr. Fizuli Əliyev) -

Avtomatik İdarəetmə Sistemləri: "Qapalı Döngə Ötürmə Funksiyası və Çox Giriş Sistemləri" (Müəllim Dr. Hamed Kağızçı) -

Molekulyar fizika: “Stok üsulu ilə özlülüyün təyini” (Müəllim Pərvanə Hüseynova) -

Beynəlxalq Biznes: “Hüquqi və Siyasi Mühitlər” (Müəllim Tahirə Salayeva) -