Təhsil

 

335

Müəllim

5.166

Tələbə

49

İxtisas


Bakalavr təhsili

Mühəndislik fakültəsi

Kompüter elmləri və sənaye, kimya və ekologiya kimi ixtisaslarla tələbələrə bənzərsiz imkanlar verir

Ətraflı

Pedaqoji fakültə

Riyaziyyat və informatika, fizika, kimya və biologiya sahələrində həm nəzəri, həm də praktiki biliklərə malik gənc müəllimlər və mütəxəssislər hazırlayır

Ətraflı

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

Maliyyə və mühasibat, dövlət və biznesin idarəetməsi isxisasların tələbələri iqtisadi prosesləri təhlil və analitik analizetmə qabiliyyətinə sahib olacaqlar

Ətraflı

Memarlıq və inşaat fakültəsi

Analitik  düşüncəyə, innovativ texnologiyalarla işləmək bacarığına, praktiki yönümlü nəzəri və tətbiqi biliyə malik olan və bu biliklərin verilmiş məsələlərin həllində tətbiq edilmə qabiliyyəti ilə fərqlənən mütəxəssislərin hazırlığını həyata keçirir

Ətraflı

Tədris hissəsi

Tədris hissəsi universitet tələbələrinin sənədləşməsi ilə əlaqədar çoxlu funksiyalar yerinə yetirir

Tədris haqqında daha ətraflı

Akademik təhsil

Magistratura

Kompüter mühəndisliyi, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi, Mexanika mühəndisliyi, Kimya mühəndisliyi, Sənayenin təşkili və idarə olunması, MBA v.s. çoxlu ixtisaslar üzrə magistratura təhsili

Ətraflı

Doktorantura

Riyaziyyat, Mexanika, Fizika, Texnika elmləri, İqtisad elmləri, Filologiya elmləri, Dünya ədəbiyyatı, Pedaqogika sahələrində fəlsəfə doktoru üzrə qəbula açıqdır

Ətraflı