Mayis Əzizov Babulla

Haqqında

  Bölmə: Elm və innovasiya şöbəsi
  Vəzifə: Müdir
  Ailə vəziyyəti: Evli

  İngilis : Yaxşı
  Türk : Səlis

  Word, Excel, Power Point, LOGO

Təhsil

 • Doktorantura 16-OCT-12

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD № 07710

 • Magistratura 31-JUL-00

  Marmara Universiteti İqtisadiyyat

  Diplom 3106

 • Bakalavriat 11-JAN-99

  İstanbul Universiteti Biznesin təşkili və idarə edilməsi (İşletme)

  Diplom 4124

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-23 Davam edir
  Elm və innovasiya şöbəsinin müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-MAR-19 01-MAY-19
  Visiting lecturer

  Koblenz University of Applied Sciences

  Almaniya/Koblenz

 • 01-SEP-18 01-SEP-23
  İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi dekanı

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-SEP-17 01-SEP-18
  Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Dosent , İqtisadiyyat kafedrası

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-AUG-16 01-JAN-17
  Visiting scholar

  Auburn University

  Amerika Birləşmiş Ştatları/Auburn/Alabama

 • 01-OCT-14 01-NOV-14
  Erasmus Mundus Alrakis Visiting Academic Staff

  Warsaw University of Life Sciences, SGGW

  Polşa/Warsaw

 • 01-JUL-13 01-JUL-16
  İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi dekanı

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-10 01-JUN-13
  Journal of Qafqaz University , redaktor müavini

  Qafaz University

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-08 01-JUL-13
  Maliyyə kafedrasının müdiri

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-08 01-JUL-13
  İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi dekan müavini

  Qafqaz Universitetii

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-08 01-JUL-12
  Keyfiyyət Nəzarət komissiyası üzvü

  Qafqaz Universitetii

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-07 01-FEB-08
  Menecment ( Bank işi ) kafedrasının müdiri

  Qafqaz Universitetii

  Azərbaycan/

 • 01-JAN-07 01-FEB-17
  Dosent , Dünya İqtisadiyyatı kafedrası

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Avstriya. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Cəbiyev F. The Impact Of Monetary Policy And Tax Revenues On Foreign Direct Investment Inflows: An Empirical Study On Jordan. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Çex Respublikası. 2020;6(68):1011-1018
 • Jeyhun M, Jeyhun M, Əzizov M, Muxtarov Ş. Re-evaluating the environmental impacts of tourism: does EKC exist?. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Almaniya. 2019, url: [1]
 • Əzizov M. Para politikası araçlarının ekonomiyi yönlendirmede kullanılması: Azerbyacan örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü, Sosyla Bilimler Araştirmalari Dergisi. Türkiyə. 2012;2:63-73
 • Əzizov M. Azerbaycanda uygulanan para politikasının monetarist yaklaşım bakımından değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2011;32:10-20
 • Əzizov M. Azerbaycan Merkez Bankasının oluşum süreci ve bankacılık sistemi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi. Azərbaycan. 2010;2 , 2010:10
 • Əzizov M, Məmmədov E. Küreselleşme sürecinde yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisinin kalkınmasında rolü . Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2010;29, 2010:96-107
 • Əzizov M. Küresel Krizler ve Kriz Döneminde Para Politikasının Kullanımı. Journal of Azerbaijani Studies. Azərbaycan. 2009;2(12):432-443
 • Əzizov M. İqtisadi nəzəriyyələrin pul səyasətinin həyata keçiçirilməsi istiqamətindəki yanaşma metodları. AMEA İqtisadiyyat institutu. 2010;2010 No: 1:8
 • Əzizov M. Azərbaycanda 1996-2006-cı İllərdə Pul Kütləsinin İnflyasiyaya Təsirinin Hesablanmasında Ən Kiçik Kvadratlar Metoduna görə Regresya Modelinin Tətbiqi. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitütünün Elmi Əsərləri. 2008;No:3,2008:10
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Əzizov M, Cəbiyev F. Karabağ savaşı sonrası ortaya çıkan yeni ekonomi bölgelerinin Azerbaycan ekonomisindeki önemi. Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi. Türkiyə. Mart 2022:41-43
 • Şəhriyar A, Əzizov M. Was it inevitable to escape from devaluation?. I International Scientific and Practical Conference ,The sustainable development of economy and administration: problems and prespectives. Azərbaycan. Oktyabr 2018:142-145
 • Məmməd T, Əzizov M. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru üzrə xarici investisiyaların mövcüd vəziyyətinin təhlili. I International Scientific and Practical Conference ,The sustainable development of economy and administration: problems and prespectives. Azərbaycan. Oktyabr 2018:89-93
 • Əzizov M. İnnovasiya Yönümlü Sənayenin İqtisadi İnkişafda Rolu . İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, prespektivlər. Azərbaycan. Aprel 2016:25-27
 • Yusif H, Əzizov M. Azərbaycan iqtisadiyyatında inflyasiya və onun dinamikası. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:623-624
 • Sevda R, Əzizov M. Neft gəlirlərinin Azərbaycan və Qazaxıstanın iqtisadi inkişafında rolu. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:726-727
 • İlqar X, Əzizov M. Qeyri-neft sektorunun inkişafında investisiyaların rolu. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015:699-701
 • Shahriyar Aliyev , Əzizov M. The Importance of Industrıal Parks in Economıc Development . “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” . Azərbaycan. May 2014:338-342
 • Əzizov M. Para Politkasınn Etkinliğinin Artırılmasında Bilgi Teknolojisinin Rolu . The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT2009. Azərbaycan. Noyabr 2009:10
 • Əzizov M. Azad iqtisadi zonaların beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında rolu. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti. Azərbaycan. Oktyabr 2009:10
 • Milli konfranslar
 • Əzizov M. Azərbaycan iqtisadiyyatında turizmin rolu. Azərbaycan Respublikasında Turizmin İnkişaf Prespektivleri ( elmi praktiki konfrans). Oktyabr 2004:7
 • Digər
 • Əzizov M. Mikroiqtisadiyyat, Metodik vəsait. Qafqaz universiteti. Azərbaycan. Yanvar 2015:48

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "The 3 rd International Conference on Application of information and Communication Technologies", Qafqaz Universiteti ; 2009

 • "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi temel eğitimi ve kalite sistem dokümantasyonu", Qafqaz Universiteti ; 2007

Avtobioqrafiya