Arzu Məmmədova Yusif

Haqqında

  Bölmə: Dizayn
  Vəzifə: Dosent

  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point və s.),Corel draw 4

Təhsil

 • Doktorantura 01-NOV-19

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 11818

 • Magistratura 01-JUL-04

  Mimar Sinan Universiteti Dizayn

  Diplom 613

 • Bakalavriat 01-JUN-01

  Mimar Sinan Universiteti Dizayn

  Diplom 15536

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-17 Davam edir
  müellim

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-OCT-09 01-SEP-11
  Dizayner

  Qafqaz Universiteti, Mədəniyyət Şöbəsi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-OCT-09 01-FEB-17
  müellim

  Qafqaz Universiteti pedaqoji fakültə

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-APR-05 01-MAY-05
  tasarım ve uygulama

  Rixos Hotel

  Qazaxıstan/Astana

 • 01-JAN-01 01-MAR-01
  tasarım ve uygulama

  Pegasus Wold Hotel

  Türkiyə/ANTALYA

 • 01-APR-00 01-JUN-00
  tasarım ve uygulama

  Riva Diva Hotel

  Türkiyə/ANTALYA

 • 01-JAN-00 01-APR-01
  tasarım ve uygulama

  Hilton Hotel

  Türkiyə/KONYA

 • 01-JAN-00 01-APR-00
  tasarım ve uygulama

  The Silence Beach Hotel

  Türkiyə/ANTALYA

 • 01-JAN-99 01-JUN-01
  tasarım ve uygulama

  The Silence Beach Hotel

  Türkiyə/ANTALYA

 • 01-JAN-99 01-APR-99
  tasarım ve uygulama

  Titanic Hotel

  Türkiyə/ANTALYA

 • 01-JAN-99 01-MAY-99
  tasarım ve uygulama

  Gloria Verde Resort Hotel

  Türkiyə/ANTALYA

 • 01-JAN-99 01-MAR-00
  tasarım ve uygulama

  Gloria Golf Resort Hotel

  Türkiyə/ANTALYA

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Arzu Mammadova , Məmmədova A. Azerbaycan Halk Oyunlarının Kültürel Bellekte Yaşatılması. Motif Academy Folklore Journal. 2011;59:10-13
 • Arzu Məmmədova , Məmmədova A. Kəşf edilməmiş sirli dünya - Xalı. İşıq. 2015;3 (83):2
 • Arzu Məmmədova , Məmmədova A. Su üzərində rəsm sənəti- Əbru. İşıq. 2014;4 (80):3
 • Arzu Memmedova Yusifkızı , Məmmədova A. • The Azeri Traditional Carments. World of Azerbaijan. 2005;No 9 :82-87
 • Arzu Memmedova Yusifkızı , Məmmədova A. • Anadolu”da Dokumacılığın Tarihçesine Bakış. Dimes. 2005;23:2
 • Arzu Mammadova , Məmmədova A. Azeri Carpets in Vienna. World of Azerbaijan. 2005;No 7:p.60-63
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Məmmədova A. THEORIES AND PRINCIPLES IN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN. INTERNATIONAL ECOLOGY AND ENVIRONMENT CONGRESS May 1-2, 2023 / Baku-Azerbaijan Baku Engineering University. Azərbaycan. May 2023, url: [1]
 • Məmmədova A. THE IMPACT OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS FOUND IN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN RECENT YEARS ON THE LESSONS OF THE HISTORY OF ARCHITECTURE. II. International Architectural Sciences and Applications Symposium “II. IArcSAS-2022”. Türkiyə. Sentyabr 2022:230 - 248, url: [2]
 • Məmmədova A. Azerbaycanın tarihi mimarlıq abidesi Şeki Han Sarayı interyerinde ve geleneksel el dokumalarında kuş tasvirlli kompozisyon örnekleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı iş birliği ile Uluslararası Türk Dünyası Halı, Kilim ve Keçe Yaygılar Sempozyumu. Türkiyə. May 2022:260 - 274, url: [3]
 • Məmmədova A. Azərbaycanda QHT nümunəsi və idarəetmə missiyası: Memarlıq, inşaat və dizayn ictimai birliyi” (Azerbaycan’da Bir STK Örneği ve Yönetim Misyonu: Mimarlık, İnşaat ve Tasarım İçtimai Birliği) . “Təşkilatların İdarəedilməsi I Beynəlxalq Konqresi”ndə (Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi). Türkiyə. Noyabr 2020
 • Məmmədova A. Azerbaycan"ın kültürel Miraslarından Şeki Han Sarayı. Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi. Türkiyə. May 2019
 • Məmmədova A. Felt and its usage forms by modern Western artists. 3rd International Symposium Common Language of Turkic World - Patterns. Azərbaycan. Oktyabr 2018, url: [4]
 • Məmmədova A. immigration. 3rd International Symposium Common Language of Turkic World - Patterns. Azərbaycan. Oktyabr 2018, url: [4]. Azərbaycan. Oktyabr 2018, url: [5]
 • Məmmədova A. Azerbaycan'ın kültürel miraslarından el dokuması - Kelağayı. 9. milletlerarası türk halk kültürü kongresi. Türkiyə. Noyabr 2017, url: [6]
 • Məmmədova A. Halk kültüründe "Buta" motifi ve Karabağ halılarında kullanım şekılleri. 5.Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu. Türkiyə. Oktyabr 2017
 • Məmmədova A. Evolution of Karabagh Textile Handicraft made with Reel After 1990s. II İnternational Symposium of common language of the turkic world- patterns. Azərbaycan. May 2017
 • Dr. Arzu Mammadova , Məmmədova A. Bolu’nun Gerede İlçesi ve Karabağ’ın İlçelerinin Tarihi ve Kültürel Yapılarındaki Benzerlikler . Uluslararası Gerede Kültürü ve Sanatı Sempozyumu. Türkiyə. Oktyabr 2013:17
 • Arzu Mammadova , Məmmədova A. The Importance of Arts and Culture in the Violence against Children and Women. İnternational Women Symposium And Art Workshop. Türkiyə. May 2013:8, url: [7]
 • Arzu Mammadova , Məmmədova A. Karabağ Bölgesi Verni Dokumalarının Dünü ve Bugünü. I. Uluslararası Türk Sanatları Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı. Türkiyə. Noyabr 2012:15
 • Dr. Arzu Memmedova , Məmmədova A. Geleneksel Türk Sanatlarında Oğuz Damgalarının (Mimari Süslemelerde ve El Dokumalarında) kullanımı. 4th International Congress of Eurasian Archaeology- ICEA. Azərbaycan. Oktyabr 2012:8
 • Dr. Arzu Memmedova , Məmmədova A. Çocuk edebiyatında ve çocukların gelişiminde görsel iletişimin rolü. II BEYNƏLXALQ TÜRK XALQLARI UŞAQ ƏDƏBİYYATI KONQRESİ . Azərbaycan. Oktyabr 2012:4
 • Arzu Memmedova Yusifkızı , Məmmədova A. Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Halı Kompozisyonları ve Günümüzdeki Durumu Üzerine Değerlendirme. • Uluslararası Türk Halı ve Düz Dokumaları ( Kilim, Cicim, Sumak) Sempozyumu. Türkiyə. Noyabr 2010:8
 • Arzu Memmedova Yusifkızı , Məmmədova A. Selçuklu Döneminin Karabağ Mimarisi ve El Sanatlarına Etkileri. • I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu . Türkiyə. Sentyabr 2010:15
 • Arzu Memmedova Yusifkızı , Məmmədova A. AZERBAYCAN HALK OYUNLARININ KÜLTÜREL BELLEKTE YAŞATILMASI. • Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu: 10. Türkiyə. Dekabr 2009:12
 • Arzu Memmedova Yusifkızı , Məmmədova A. 19.YÜZYIL AZERBAYCAN VE TATARİSTAN GİYİM KÜLTÜRÜNDE ARAXÇIN – TÜBÄTÄY”İN YERİ VE ÖNEMİ . • Uluslararası Bilimsel Kongre-Türk Halklarının Sanat Kültürünün Kaynakları ve Gelişimi. Rusiya. Aprel 2008:8
 • Arzu Memmedova Yusifkızı , Məmmədova A. Azerbaycan”ın 19.yy Yöresel Kıyafetleri. ICANAS 38- Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Türkiyə. Sentyabr 2007:17, url: [8]
 • Arzu Memmedova Yusifkızı , Məmmədova A. Son Dönem Karabağ( Azerbaycan) Halı Kilimlerinde Kullanılan Motiflerin Yöresel Etnik Gruplarla İlişkilendirilmesi.. 11. ICOC- Uluslararası Doğu Halıları Kongresi. Türkiyə. Aprel 2007:15, url: [9]
 • Digər
 • Məmmədova A. Fənn proqramı "Təsviri sənətin əsasları və tədisi metodikası". Bakı. Azərbaycan. Sentyabr 2015:15
 • Məmmədova A. Fənn proqramı " Texnologiyanın əsasları və tədisi metodikası" . Bakı. Azərbaycan. Sentyabr 2015:12

Layihələr

 • Layihənin adı: MOTION THE DROP- ART EXHIBITION; Donor: 14-IFL&C; Vəzifə: EXHIBITION PREPARING;
  Qeyd: Date: 15 - 18 April 2016 Time: 10:00 Am 20:00 PM Location: 33 North Parade Auburn NSW 2144 SYDNEY- AUSTRALİA
 • Layihənin adı: İnterdisipliner’lik 2. Proje ve Araştırma Zirvesi; Donor: Boğaziçi Üniversitesi Proje ve Araştırma Kulübü ( PARK); Vəzifə: araştırma;
 • Layihənin adı: Turkish Festival Houston; Donor: The American Turkish Association of Houston, USA; Vəzifə: Tasarım ve uygulama;

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • INTEXART 1. Uluslararası Tekstilden Sanata Dönüşüm Yolculuğu Karma Sergisi Bilim Kurulu Üyəsi 08-dec-2022

 • LATMOSUN IŞIĞINDA SANAT VE TASARIM SERGİSİ Jürı üyesi 06-nov-2017

 • Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı 21-dec-2011

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Erasmus+ Programme ICMf HES", Hacettepe Universty ; 2018

 • "Fəxri Fərman", Bakı Muhəndislik Universiteti ; 2018

 • "Teşekkür sertifikası", Qafqaz Universitesi ; 2013

 • "Teşekkür Belgesi", Amerikan Türk Cemiyeti Huston, Teksas/ ABD ; 2004

 • "MSGSÜ Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü İkincilik Ödülü", SA Sabancı Vakfı ; 2001