MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

  Mühəndislik fakültəsində tədrisin bütün səviyyələrində sənayenin müxtəlif sahələrində çalışacaq mühəndis kadrları hazırlanır. Tədris Azərbaycan, ingilis və rus dillərində aparılır. Fakültə əməkdaşlarının sayı 80 nəfərdən çoxdur ki, onların da 70-dən çoxu professor-müəllim heyətinə aiddir.

  Mühəndislik fakültəsində 17 bakalavr, 9 magistr ixtisası üzrə ümumilikdə 1700-dən çox tələbə təhsil alır. Onların içərisində əcnəbi tələbələr də var.

KAFEDRALAR

Fakültənin tərkibində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

1. Mexanika mühəndisliyi

2. Kompüter və informasiya texnologiyaları

3. Avtomatika və elektroenergetika

4. Logistika və nəqliyyat texnologiyaları

İXTİSASLAR

Mexanika mühəndisliyinə kafedrasına aid ixtisaslar:

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1. 050622 - Maşın mühəndisliyi

2. 050628 - Mexanika mühəndisliyi

3. 050629 – Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

Magistratura səviyyəsi üzrə:

1. 060630 - Mexanika mühəndisliyi

                 - Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi ixtisaslaşması

                 - Tribotexnika ixtisaslaşması

Kompüter və informasiya texnologiyaları kafedrasına aid ixtisaslar:

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1. 050509 – Kompüter elmləri

2. 050615 – İnformasiya təhlükəsizliyi

3. 050616 – İnformasiya texnologiyaları

3. 050620 – Kompüter mühəndisliyi

Magistratura səviyyəsi üzrə:

1. 060631 - Kompüter mühəndisliyi

                 - Kompüter mühəndisliyi ixtisaslaşması

2. 060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

                 - İdarəetmədə informasiya sistemləri ixtisaslaşması

                 - Kiber təhlükəsizlik ixtisaslaşması (SABAH)

Avtomatika və elektroenergetika kafedrasına aid ixtisaslar:

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1. 050607 – Elektrik və elektronika mühəndisliyi

2. 050608 – Energetika mühəndisliyi

3. 050634 – Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

3. 050636 – Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

Magistratura səviyyəsi üzrə:

1. 060628 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

                 - Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması ixtisaslaşması

                 - Texniki sistemlərdə informasiya və idarəetmə ixtisaslaşması

2. 060630 - Elektroenergetika mühəndisliyi

                 - Elektroenergetika ixtisaslaşması

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları kafedrasına aid ixtisaslar:

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1. 050621 – Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

2. 050806 – Nəqliyyatda servis

Magistratura səviyyəsi üzrə:

1. 060623 - Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

                 - Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və risklərin idarə edilməsi ixtisaslaşması

  Fakültənin pedaqoji heyətində öz sahələri üzrə respublikada tanınmış təcrübəli müəllimlərlə yanaşı, gənc, dinamik, ölkəmizdə və xaricdə müxtəlif səviyyələr üzrə təhsil almış və beynəlxalq təcrübə keçmiş işgüzar kadrlar da var.

  Fakültə əməkdaşlarının bir qismi təhsil və elmi-tədqiqatla bağlı respublika və beynəlxalq səviyyəli layihələrdə, müxtəlif mübadilə proqramlarında iştirak edib. Bu istiqamətdə işlər dinamik artımla davam etdirilir.

  Mühəndislik fakültəsi geniş maddi-texniki bazaya, müasir tələblərə cavab verən elmi-tədqiqat və tədris laboratoriyalarına malikdir. Yüksəkixtisaslı və işgüzar kadr təminatı sayəsində bu imkanlardan istifadə etməklə bacarıqlı mühəndis hazırlığı həyata keçirilir. Fakültə tələbələrinin əksəriyyəti müasir kompüter proqramlarına, proqramlaşdırma üsullarına, informasiya texnologiyalarına, xarici dil bacarıqlarına yiyələnirlər. Buna görə də fakültə məzunlarının iş tapmaq problemi yoxdur. Son kurslarda artıq tələbələrimizin bir qismi dünyanın nüfuzlu universitetlərində təhsilini davam etdirmək üçün, digər qismi isə ölkədəki müxtəlif sənaye sahələrində işləmək üçün təkliflər alırlar.

  Fakültənin kafedralarında müasir avadanlıq, cihaz və texnologiyalarla təchiz olunmuş auditoriya və laboratoriyalar vardır. Onlardan Yeni nəsil şəbəkələri, Elektronika və mikroprosessor, Avtomatik nəzarət, Mexanizmlər və maşın dinamikası, Daxiliyanma mühərrikləri və avtomobil, Mexaniki vibrasiya və səs nəzarəti, Təxribatsız sınaq üsulları, Layihələndirmə və adekvat modelləşdirmə, Emal üsulları, Material və metalloqrafiya, Materiallar müqaviməti, Aerodinamika və maye mexanikası, İstilik elmləri və istilik keçiriciliyi, Bərpa olunabilən enerjilər və s. laboratoriyaları xüsusilə qeyd etmək olar.

  Kafedraların maddi-texniki bazası ildən-ilə genişləndirilir. Beynəlxalq layihə çərçivəsində 2021-ci ildə Logistika və nəqliyyat texnologiyalar mühəndisliyi kafedrasında yeni ixtisaslaşdırılmış laboratoriya quraşdırılmışdır.

  Fakültədə müasir kompüterlərlə təchiz edilmiş kompüter sinifləri tələbələrin istifadəsinə verilib. Auditoriyaların əksəriyyəti elektron lövhə və proyektorla təchiz edilib. Buna görə də bütün fənlər üzrə dərslər müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə interaktiv üsullarla keçirilir.

 

Əməkdaşlarımız

Ceyhun Talıbov

Kafedra: Logistika və nəqliyyat texnologiyaları

Vəzifə: Baş müəllim

Ülviyyə Quliyeva

Kafedra: Kompüter və informasiya texnologiyaları

Vəzifə: Baş müəllim

Eldar Axundov

Kafedra: Mexanika mühəndisliyi

Vəzifə: Baş müəllim

Fəxrəndə Məmmədova

Kafedra: Avtomatika, telekommunikasiya və energetika

Vəzifə: Baş müəllim

Nazim İsmayılov

Kafedra: Logistika və nəqliyyat texnologiyaları

Vəzifə: Baş müəllim

Mirhəmid Bağırov

Kafedra: Logistika və nəqliyyat texnologiyaları

Vəzifə: Baş müəllim

Mehran Hematyar

Kafedra: Kompüter və informasiya texnologiyaları

Vəzifə: Baş müəllim

Şükür Məmmədov

Kafedra: Avtomatika, telekommunikasiya və energetika

Vəzifə: Baş müəllim

Cavid Misirli

Kafedra: Kompüter və informasiya texnologiyaları

Vəzifə: Müəllim

Müzəffər Kərimbəyli

Kafedra: Mexanika mühəndisliyi

Vəzifə: Müəllim

Esmira Cavadova

Kafedra: Kompüter və informasiya texnologiyaları

Vəzifə: Müəllim

Xəyalə İbrahimova

Kafedra: Kompüter və informasiya texnologiyaları

Vəzifə: Müəllim