“İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: Problemlər və perspektivlər” adlı beynəlxalq konfrans

27 Oktyabr 2021
“İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: Problemlər və perspektivlər” adlı beynəlxalq konfrans

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 24-25 dekabr 2021-ci il tarixlərində “İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: Problemlər və perspektivlər” adlı II beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçiriləcək

Konfransın proqramı (PDF yüklə)

Dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də iqtisadiyyat və idarəetmə elmləri sürətlə dəyişir və inkişaf edir. Bu inkişaf və dəyişikliyə ayaq uydurmaq, problemlərə həll yolu tapmaq və ölkəmizin gələcəyinə töhfə vermək üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin təşkilatçılığı ilə “İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: Problemlər və perspektivlər” adlı II beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçiriləcəkdir. Bu məqsədlə ali məktəb elmi işçilərini və müəllimlərini, iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsindəki mütəxəssisləri, doktorantları, aspirantları və elmi işçiləri öz elmi-praktiki işlərinin nəticələrini bölüşmək və müzakirə etmək üçün beynəlxalq elmi-praktiki konfransa dəvət edirik.

Təşkilat komitəsi tərəfindən seçilmiş və konfransda təqdim olunmuş məqalələr konfransın materialları toplusunda nəşr ediləcəkdir.

 I. Konfransın məqsədi:

Konfransın məqsədi iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində çalışan alimlər, tədqiqatçılar ilə dövlət və özəl sektor işçilərini bir araya gətirmək, aparılan yeni və fərqli araşdırmaları və düşüncələri  bölüşmək, Universitet-Dövlət-Özəl sektör əməkdaşlıqlarını artırmaq və qarşılaşılan problemlərə birgə həll yolu tapmaqdır.

 

II. Konfransın işi aşağıdakı seksiyalar üzrə təşkil olunacaq:

İqtisadiyyat

Biznesin idarə edilməsi

Maliyyə və mühasibat uçotu

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Beynəlxalq münasibətlər

 

III. Konfransın təqvimi:

13 dekabr 2021-ci il – materialların elektron versiyalarının təqdim olunmasının son müddətidir.

15 dekabr 2021-ci il - məruzənin qəbul edilməsi haqqında təşkilat komitəsinin cavabının göndərilməsinin son tarixidir.

22 dekabr 2021-ci il tarixində konfransın proqramı göndəriləcəkdir.

 

IV. Konfransın təşkilat komitəsi:

Sədr: prof. Havar Məmmədov - Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru

Sədr müavini: dos. Elçin Süleymanov - Bakı Mühəndislik Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru

Elmi katib: dos. Mayis Əzizov

Məsul katib: i.ü.f.d. Fərid Cəbiyev

 

Konfransın iş qrafiki, işçi dillər:

Konfransın işi plenar və seksiya iclaslarında Azərbaycan, ingilis və rus dillərində aparılacaq.

Konfrans  materiallarının hazırlanma qaydaları:

Materialın həcmi – A4 formatlı 5 səhifədən çox olmamaqla. Bütün səhifələrdə boş sahələr saxlanmalıdır (sağdan, soldan, yuxarıdan və aşağıdan 25mm olmaqla).

Məruzənin adı- şrift ölçüsü 14, çap hərfləri ilə, mərkəzdə, interval 1,0.

Müəlliflər- şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Müəlliflərin adı, atasının adı (inisialları) soyada qədər yazılır və probellə ayrılır.

Təşkilatın adı- şrift ölçüsü 12, kursivlə, interval 1,0. Təşkilatların adları arasında nöqtə vergül qoyulur. Müəlliflər müxtəlif təşkilatlardandırsa, bu təşkilatlar nömrələnir (həm müəllifin adında yuxarı indeks, həm də təşkilatın adında yuxarı indeks).

Elektron poçt ünvanları- təşkilat adlarından sonra, ayrıca sətirdə yazılır. Şrift ölçüsü 12, interval 1,0.

Məruzənin mətni-şrift Times New Roman, şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Formullar Equation Editor (Math Type) vasitəsilə yığılır, şrift ölçüsü 12.

Ədəbiyyat siyahısı-nömrələnir, şrift ölçüsü 12, məruzənin mətnində ədəbiyyat istinadları kvadrat mötərizələrdə verilir. Ədəbiyyat siyahısında müəlliflərin inisialları soyaddan qabaq, probelsiz yazılır.

Xülasə-məqalənin öz dili və ingilis dilində.

Açar sözlər- 5-6 söz.

Müəlliflər haqqında məlumat: S.A.A., iş yeri və vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi, elmi maraq dairəsi.

Tərtibat qaydalarına uyğun olmayan materiallar qəbul edilməyəcək.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzənin elektron versiyasını elektron poçtla [email protected] ünvanına göndərməlidirlər.

 

Əlavə məlumat üçün təşkilat komitəsinə müraciət edə bilərsiniz.

Əlaqə ünvanları:

AZ 0101, Xırdalan ş., Həsən Əliyev küç. 120, Bakı Mühəndislik Universiteti

E- mail: [email protected]

Digər elanlar