Zabitə Teymurlu Məhəmməd

Haqqında

  Bölmə: Azərbaycan dili və pedaqogika
  Vəzifə: Dosent
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Rusca : Səlis
  Türk : Səlis
  İngilis : Yaxşı

  Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point)
  Internet Explorer

Təhsil

 • Doktorantura 23-SEP-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Filologiya

  Diplom FD 09054

 • Magistratura 05-JUL-99

  Bakı Dövlət Universiteti Dilçilik

  Diplom MNA 001738

 • Bakalavriat 20-JUN-97

  Selcuq Universiteti Filologiya

  Diplom 5801

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Teymurlu Z. “Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dialektoloji atlası”nın strateji əhəmiyyəti və ana dilimiz tarixin izində. Journal of Baku Engineering University, Philology and Pedagogy. Azərbaycan. 2023;1(7):40-47
 • Teymurlu Z, Zeynallı J. EFFEKTİV TƏQDİMATIN LİNQVİSTİK, PSİXOLİNQVİSTİK MEYARLARI VƏ NİTQİN STRUKTURU. Azərbaycan məktəbi | Azerbaijan Journal of Educational Studies. Azərbaycan. 2023;702(№1):s.85-96
 • Teymurlu Z. Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsi dialektlərində yad dilin izləri. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi. Türkiyə. 2022;20 dekabr(Sayı 6/2):s.383-390, url: [1]
 • Teymurlu Z. Диалектная лексика тюркских языков и их отношение к литературным языкам и диалектам. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, гóманитарные наóки. Rusiya. 2020;mart(№3):s.185-190, url: [2]
 • Teymurlu Z. The phonosemantic research of Azerbaijani and turkish in the aspect of literary language and dialect.. International Academy Journal Web of Scholar Международный научный журнал RS Global publisher. Polşa. 2020;fevral(2/44):s.30-37, DOI: DOI: 10.31435/rsglobal_wos
 • Zümrüt E, Teymurlu Z. Azeri Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Söz Varlığının Temel Özelliklerine Dair. The Journal of Academic Social Science, ISSN:2148-2489. Türkiyə. 2016;mart(yıl 4):264-276
 • Gülxanım İ, Teymurlu Z. Türk dilində temporal sözlər. Journal of Baku Engineering University. 2018(volume2):s.79-84, DOI: UOT: 81
 • Jalə Q, Teymurlu Z. Azərbaycan dilində bəzi somatik vahidlərin qrammatik təsviri. Journal of Baku Engineering University. 2018(volume 2):s.85-90, url: [3], DOI: UOT: 81
 • Təzəgül M, Teymurlu Z. Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” əsərində üslubi omonimlər. Qərbi Kaspi Universiteti, Elmi Xəbərlər. 2018;2(say):12-17, url: [4]
 • Firəngiz Ş, Teymurlu Z. İ.Şıxlının “DƏLİ KÜR” romanında (I hissə) dialektizmlər və onların ədəbi dildə yeri. Qərb Universiteti, Elmi Xəbərlər. 2017;2(say):109-115, url: [5]
 • Teymurlu Z. Türkiyə türkcəsində felin quruluşca növləri (Azərbaycan və türk dilləri əsasında. Journal of Qafqaz University, Philology and Pedagogy. 2015(volume 3):26-32, url: [6]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Teymurlu Z. Azərbaycan dilinin qərb ləhcəsi və türk dili dialektlərinə xas spesifik xüsusiyyətlər. Azərbaycan-Türkiyə Elmi-Mədəni Əlaqələr Kontekstində Beynəlxalq Elmi-Nəzəri konfrans. Azərbaycan. Oktyabr 2023:364-368
 • Teymurlu Z. Orfoepiyanın dialekt tələffüzü ilə sərhədi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların VII beynəlxalq elmi konfransı”. Azərbaycan. Aprel 2023:1657-1659
 • Teymurlu Z. Ədəbi dil və dialekt leksikası. Gənc tədqiqatçıların VI beynəlxalq elmi konfransı.. Azərbaycan. Aprel 2022:1154-1155
 • Teymurlu Z. Commonly Used Words of Arabic and Persian Origin in Azerbaijani and Turkish Languages. IV. Uluslararası Farkındalık Konfransı, Dil ve Farkındalık, Çanakkale. Türkiyə. Dekabr 2020:113
 • Teymurlu Z. Azərbaycan dilinin dialekt leksikasında və Türkiyə türkcəsində omonim sözlər. II International Ankara Conference of Scientific Research, Ankara. Türkiyə. Mart 2020:472
 • Teymurlu Z. Şərqi Anadolu dialektləri və Azərbaycan dilində uyğun dil xüsusiyyətləri. 5. Uluslararası, Avrasiya Zirvesi, 5. Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Hazar Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan. Türkiyə. Dekabr 2019:183
 • Teymurlu Z. Oğuz qrupu türk dillərinin uyğun və fərqli dil xüsusiyyətləri. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2019:1037-1041
 • Teymurlu Z. Türkmən dilində uzun saitlər. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransl. Azərbaycan. Aprel 2018:990-993
 • Teymurlu Z. Türklərin İslamı Qəbulunda Göstərdikləri Tolerantlıq. Qərbi Kaspi Universiteti, “Müasir Dəyişən Dünyada Xalqların Özünüdərk və Özünütəsdiq Prosesinin Aktual Problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan. İyun 2017:296
 • Teymurlu Z. Anadolu ağızlarında və Azərbaycan ədəbi dilində paralel işlənən ortak leksik vahidlər. "Türkoloji Elmi-Mədəni Hərəkatda Ortaq Dəyərlər və Yeni Çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2016:148-152
 • Milli konfranslar
 • Tuğra Xəlilova , Teymurlu Z. Mövlud Süleymanlının “Köç” əsərində lüğəvi sinonimlər. Gənc tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransının materialları. Mart 2019:404-407
 • Kitablar
 • Teymurlu Z. Azərbaycan dilinin dialekt leksikası. BMU. Bakı/Azərbaycan. 2020:122
 • Digər
 • Teymurlu Z. Azərbaycan dialektologiyası(proqram). BMU. Azərbaycan. Fevral 2020:20 s.

Layihələr

 • Layihənin adı:  “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və “Azərbaycan dili xalqları birləşdirən ünsiyyət vasitəsi kim” adlı esse müsabiqəsi; Donor: Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi; Vəzifə: münsiflər heyəti;
 • Layihənin adı:  “Ana dili – Azərbaycan məktəbi” ; Donor: Elm və Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiyasiyası; Vəzifə: müəllim;
  Qeyd:  “Ana dili – Azərbaycan məktəbi” ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən layihədir.
 • Layihənin adı: “Azərbaycan dili müzəffər ordumuzun dilidir” adlı esse müsabiqəsi; Donor: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi; Vəzifə: münsiflər heyəti;
 • Layihənin adı: “Heydər Əliyev və gəncliyimiz” adlı esse müsabiqəsi; Donor: Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi; Vəzifə: münsiflər heyəti;

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • Gənc Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəllimləri birliyiri 16-dec-2023

 • Yeni Azərbaycan Partiyası 22-nov-2018

 • ResearchGate 10-oct-2015

 • Academia.edu 07-oct-2015

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "“XXI ƏSRDƏ YENİ NƏSİL TƏHSİL İDARƏÇİLİYİ VƏ MÜASİR YANAŞMALAR” adlı seminarda iştirak",  "EDU TİME" Təhsil və İnkişaf Mərkəzi, "İslahatçı Gənclər" İctimai Birliyi, Azxeber.com informasiya portalı və AGMA-nın təşkilatçılığı ; 2023

 • "21st Century New Generation Edication Management and Contemporary Approaches", Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu ; 2023

 • "Ümummilli lider Heydər Əliyevin100 illik yubileyinə həsr olunmuş müəllim və əməkdaşlar arasında şahmat idman növü üzrə yarışlarda I yer tutduğuna görə sertifikat", Bakı Muhəndislik Universiteti ; 2023

 • ""General English" kursunda iştirak", BMU ; 2022

 • ""Open Science Azərbaycan: gənc tədqiqatçılar arasında Open Science platformasının təbliği" adlı layihə çərçivəsində təşkil olunan seminarda iştirak.", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti ; 2022

 • "Certificate of Participation Presented to", İnstitute of Ekonomic Development and Sosial Researches(İKSAD, TURKEY)Education Department ; 2020

Avtobioqrafiya

 • Mən, Teymurlu Zabitə Məhəmməd qızı 7 iyun 1975-ci ildə Bakıda anadan olmuşam. 1982-1992-ci illərdə Nizami rayonu Namiq Həmzəyev adına 238 sayılı tam orta məktəbində oxumuşam. 1992-1997-ci illərdə Türkiyə Səlcuq Universitetinin filologia fakültəsini bitirmişəm.1997-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsi üzrə magistr dərəcəsi almış və fərqlənmə diplomu ilə məzun olmuşam. 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin doktoranturasına əyani qəbul olmuş, 2013-cü ildə “Azərbaycan dili dialektlərində və türk ədəbi dilində işlənən ortaq sözlər” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişəm. 2014-cü ildə Ali Attestasiya Komissiyasının qərarına əsasən, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşəm. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstutu Elmi Şurasının 04 mart 2020-ci il tarixli qərarı əsasında elmlər doktorluğu üzrə dissertanturaya qəbul olmuşam. Ailəliyəm.İki övladım var.