Haqqında

  Bölmə: İngilis dili
  Vəzifə: Dosent
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  İngilis : Səlis
  Rusca : Yaxşı

  Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point)

Təhsil

 • Doktorantura 08-JUL-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Filologiya

  Diplom FD08963

 • Magistratura 29-JUN-88

  Azərbaycan Dillər Universiteti ingilis və alman dilləri

  Diplom MV 014671

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-22 Davam edir
  Dosent

  Bakı Mühəndsilik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 Davam edir
  baş müəllim

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-15 01-JAN-17
  Tədris məsləhətçisi, baş müəllim

  Qafqaz University,English Language and Literature Department

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-04 01-AUG-15
  İngilis dili müəllimi, baş müəllim

  Qafqaz University, Language Teaching Department

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-03 01-OCT-04
  Labarant

  173 saylı orta məktəb

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-98 01-MAY-03
  İngilis dili müəllimi

  Teymur Alməmmədov adına Keçili kənd orta məktəbi

  Azərbaycan/Naxçıvan

 • 01-OCT-97 01-JUL-98
  Baş labarant

  Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti

  Azərbaycan/Naxçıvan

 • 01-JAN-97 01-AUG-97
  Dərnək rəhbəri

  Gənc Turistlər dərnəyi

  Azərbaycan/Naxçıvan

 • 01-APR-89 01-JAN-97
  İngilis dili müəllimi

  Keçili kənd orta məktəbi

  Azərbaycan/Naxçıvan

 • 01-AUG-88 01-MAY-89
  İngilis dili müəllimi

  Aşğı Qışlaq kənd orta məktəbi

  Azərbaycan/Naxçıvan

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Hüseynova Z. Схожие мифологические образы и волшебные средства в азербайджанских, английских, ирландских и шотландских. Xабаршы, Филология сериясы, ВЕСТНИК, серия филологическая, Алматы. Qazaxıstan. 2012;№4(138):ст. 28-33, url: [1]
 • Hüseynova Z. Сравнительно-Сопоставительное Изучение Мифов и Легенд Народов Азербайджана и Великобритании. Ученые Записки, Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского, Научный журнал. Ukrayna. 2012;№2(25(64) ):ст.123-127, url: [2]
 • Hüseynova Z. Epik düşüncesinde Mitos, Efsane ve Revayet Edebiyatı. YOM- Türk Dünyası Kültür Dergisi. Türkiyə. 2009;Aralıq(16):səh.81-85, url: [3]
 • Hüseynova Z. The Typological Comparison of Azerbaijani and British Mythological Characters (Water nymphs and other characters). Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. 2015;volume 3, (№1):səh.18-25, url: [4]
 • Hüseynova Z. Mif, əfsanə və rəvayətlərin struktur-sematik təhlili. “Language and Literatura” ”Язык и Литература” ”Dil və Ədəbiyyat ” Beynəlxalq Elmi – Nəzəri Jurnal. 2009;68(5):səh 134-136, url: [5]
 • Hüseynova Z. Əfsanə və rəvayətlərin tədqiq problemləri. AMEA Folklor İnstitutu “ DƏDƏ QORQUD” jurnalı. 2008(№2):səh.101-109
 • Hüseynova Z. Əfsanə və rəvayətlərin mənşəyinin mifoloji qanunauyğunluqları. AMEA Folklor İnstitutu “ Elmi Axtarışlar” jurnalı. 2008(№2):səh.244-251
 • Hüseynova Z. Tipoloji tədqiqatın nəzəri məsələləri. “Language and Literatura” ”Язык и Литература” ”Dil və Ədəbiyyat ” Beynəlxalq Elmi – Nəzəri Jurnal. 2008;№5(65):səh. 66-69
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Hüseynova Z. Dədə Qorqud və Beavulf eposlarında qadın obrazlarının sosial mərkəziyyəti. "Kitabi-Dədə Qorqud" və Türk dünyası/ Beynəlxalq elmi konfransı. Azərbaycan. Dekabr 2015:səh.216-219, url: [6]
 • Hüseynova Z. İngilis Folklorunda Novruz milli adətlərinə və atributlarına bənzər oyunlar və obrazlar. Ümumtürk Kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları, Beynəlxalq Elmi konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2014:səh.507-515, url: [7]
 • Hüseynova Z. Epos düşüncəsində mif, əfsanə və rəvayət yaradıcılıgı. Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə V Uluslararası Folklor konfransı. Azərbaycan. Noyabr 2010

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • Academia.edu 05-dec-2016

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Certificate of Attendance the seminar on Robert Frost's Poem", QAFQAZ UNIVERSITY ; 2016

 • "Certificate of Attendance for IV İnternational Scientific Conference of Young Researchers", Qafqaz University ; 2016

 • "Study of translation, trending problems and analysis", Qafqaz University ; 2016

 • ""Certificate of Gratitude" for contribution and support on organization of the I International English Language Teaching Forum", Qafqaz university, Baku Slavic University, İnstitute of Educational Problems ; 2015

 • "Təşəkkür Bəlgəsi, Ümumtürk Kontekstində Qarabağ Xalq Oyunları və Meydan Tamaşaları, Beynəlxalq Elmi konfransda məruzə ", AMEA Folklor İnstitutu ; 2014

 • "Sertificate of Attendance", Qafqaz University, Multiple Articulations in Pronunciation for Nonative Foreign Language Teachers ; 2014

 • "Kurrikulum proqramı üzrə təlimçi", Qafqaz Universiteti Pedaqoji Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi ; 2014

 • "Certificate of Completion of Teacher Training Program", International Black Sea University ; 2014

 • "Language Teaching Methods and Approaches", Fatih Üniversitesi ; 2013

 • "Certificate of Achievement of Teacher Training Seminar ", BRITISH COUNCIL ; 2012

 • "Teşekkür setifikası", Qafqaz Universiteti ; 2012

 • "Certificate of Completion of Teacher Development Course", Qafqaz University ; 2011

 • "Teşekkür sertifikası", Qafqaz University ; 2009

 • "Certificate of Contribution and Presentation in inservice training seminar", Qafqaz Universiteti ; 2006

 • "Certificate of Completion of the Academic Writing Training Program of the US State Department and OSIAFA ", ACCELS and AZETA ; 2005

 • "Certificate of participation", BRITISH COUNCIL ; 2004

 • "Certificate of Achievement ", ACCELS and AZETA ; 2004