Haqqında

  Bölmə: Memarlıq və inşaat
  Vəzifə: Elmi işlər üzrə Dekan müavini
  Yaş: 45
  Ailə vəziyyəti: Evli

  İngilis : Yaxşı
  Türk : Səlis
  Rusca : Zəif

Təhsil

 • Doktorantura 23-JUN-17

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 10620

 • Magistratura 01-JUL-03

  Selçuk Üniversitesi Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

  Diplom 4228001008

 • Bakalavriat 01-JUN-00

  Selçuk Üniversitesi Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

  Diplom 206050046

İş təcrübəsi

 • 01-AUG-05 01-FEB-16
  Mütəxəssis

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Muradov V. Almaniyanın innovasiya sistemi və innovasiya qabiliyyəti. Azərbaycan Aqrar elmi. Azərbaycan. 2014;2014(№ 4):3
 • Muradov V. Понятия «инновация» в научной литературе . Науковий Висник Серия «Економични науки». 2014;(65)(№ 3 ):6
 • Muradov V. Brüssel Paytaxt Regionunda innovativ inkişafin ekonometrik göstəriciləri. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. 2016;1(4):7
 • Muradov V. Böyük Britaniyanin innovasiya siyasəti. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərlər Toplusu. 2015;Noyabr-dek(No 6):7
 • Muradov V. İnnovasiya prosesində biznes planın idarə edilməsi. Audit. 2015(№ 2):5
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Muradov V. İnnovasiya proseslərinin tənzimlənməsi. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azərbaycan. Aprel 2016:2
 • Muradov V. Azərbaycan mədəniyyəti və innovasiya. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azərbaycan. Aprel 2015:3

Avtobioqrafiya