Samir Quliyev Fikrət

Haqqında

  Bölmə: Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
  Vəzifə: Kafedra müdiri
  Yaş: 45
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Türk : Səlis
  French : Səlis
  İngilis : Səlis
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Rusca : Zəif

Təhsil

 • Doktorantura 03-FEB-17

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 10257

 • Magistratura 05-JUL-04

  Ankara Universiteti Beynəlxalq münasibətlər

  Diplom 3997

 • Bakalavriat 08-JUL-01

  Selçuk Üniversitesi Xarici dil və ədəbiyyatı (Fransız dili)

  Diplom 0103110002

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-19 Davam edir
  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Kafedrasının müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-19 01-JAN-21
  Dosent / saathesabı

  Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JAN-18 Davam edir
  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrasında Dosent

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 01-JAN-19
  Beynəlxalq Münasibətlər kafedrasının müdiri

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JUN-16 01-FEB-17
  Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-13 01-FEB-17
  İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsinin Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-11 01-SEP-13
  İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsinin Elmi İşləri üzrə dekan müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-10 01-SEP-15
  Diplomatiya və xarici siyasət kafedrasında - Yarım ştat Müəllim

  Bakı Slavyan Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JUN-09 01-JUL-10
  Hüquq fakultəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-MAY-09 01-FEB-17
  Beynəlxalq münasibətlər bölməsində Baş müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-MAY-08 01-MAY-09
  Hüquq fakultəsi, Beynəlxalq münasibətlər bölməsində Müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-05 01-JUL-06
  Tədqiqatçı

  Bordeaux IV Montesquieu Universiteti

  Fransa/Bordeaux

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Quliyev S. Bölgeselleşme çerçevesinde Kafkasyada işbirliği imkanları ve engeller. KKK1. Türkiyə. 2017;1(1):112-140
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyasının xarici siyasətinə təsiri . Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi. Azərbaycan. 2014;№ 3:10
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Политика европейского союза на южном Кавказе . ДП Видавничий дiм Персонал, “Наукові праці МАУП”. Ukrayna. 2014;№ 2 (41):6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Avrupa Birliğinin enerji güvenliğinde Azerbaycanın yeri ve önemi . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. Türkiyə. 2013;№ 22:17, url: [1]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan dış politikasında Azerbaycan Cumhuriyetinin Ulusal Lideri Haydar Aliyev`in rolü. Asia Minor Studies. Türkiyə. 2013;1:11, url: [2]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Ermenistanın devlet destekli terörizmi ve onunla mücadele yolları . Uluslar Arası Avrasya Strateji dergisi. Türkiyə. 2013;№ 2(1):21, url: [3]
 • Quliyev S. Ermenistanın devlet destekli terörizmi ve onunla mücadele yolları.. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslar Arası Avrasya Strateji dergisi. Türkiyə. 2013;1(№ 2):123-144, url: [4]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Kafkasya`daki jeopolitik-güvenlik ikilemi çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri. Journal of Qafqaz University, Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2012;33:11, url: [5]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik Problemləri. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2010;30 - 2010:11, url: [6]
 • Quliyev S. Beynəlxalq münaqişələrin qarşısının alınmasında "Azərbaycan multikulturalizmi" modelinin əhəmiyyəti və imkanları. Strateji Təhlil. 2017;21-22(Say 3-4):107-132, url: [7]
 • Quliyev S. Regional təhlükəsizlik kontekstində İran İslam Respublikasının Qafqaz strategiyası. Sivilizasiya jurnalı, Bakı Avrasiya Universiteti. 2017;33(6, N1,):124-132
 • Quliyev S. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqaz strategiyasında təhlükəsizlik və enerji amili. Geostrategiya. 2017;39(№ 03 ):28-31
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan strategiyası və regional rəqabət . Tarix və onun problemləri. 2014;№1:7
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Enerji təhlükəsizliyinin konseptual problemləri . Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, “Xəbərlər” ictimai və humanitar elmlər seriyası. 2011;3:9
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan Dış Politikasında Irak. Felluce Araştırmalar Merkezi yayını. 2004;49:7, url: [8]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Quliyev S. Bölgeselleşme çerçevesinde Kafkasyada işbirliği imkanları ve engeller. Uluslararası Karadeniz-Kafkas Kongresi. Türkiyə. Aprel 2016:2-18, url: [9]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası enerji təhlükəsizliyi kontekstində . Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” İqtisadiyyat və Beynəlxalq münasibətlər IV Beynəlxalq konqresi. Azərbaycan. May 2014:6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Ermeni diasporası asıl neye hizmet ediyor? . Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı”. Azərbaycan. Aprel 2013:2
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde enerji güvenliği ve Azerbaycan`ın önemi . Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan dövlətçiliyinin 94 illiyinə və Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr edilən beynəlxalq elmi konfransı. Azərbaycan. İyun 2012:5
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Enerji Təhlükəsizliyinin Konseptual Problemləri. Qloballaşma Şəraitində Davamlı İnkişafın Aktual Problemləri. Azərbaycan. May 2011:5
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Neft Strategiyasının Regionun İnkişafında Rolu. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti”, Beynəlxalq elmi konfrans , Azərbaycan Resp. Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti,Naxçıvan, 2009 . Azərbaycan. Oktyabr 2008:6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan-ABD İlişkileri. Azerbaycanlı Genç Bilim Adamlarının 1. Sempozyumu. Azərbaycan. Noyabr 2004:15
 • Milli konfranslar
 • Quliyev S. Regionlaşma prosesinin Cənubi Qafqaz regionundakı inteqrasiya imkanlarına təsiri.. Mingəçevir Dövlət Universiteti, "Qloballaşma və regional inteqrasiya" mövzusunda Respublika elmi konfransı. Dekabr 2016:375-378.
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik Məsələləri və Həlli yolları. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 87 illiyinə həsr olunmuş Dövlət və Hüquq Quruculuğunun Aktual Problemləri Respublika Elmi Konfransı . May 2011:6
 • Kitablar
 • Quliyev S. Azerbaycan-ABD İlişkileri Belirsizlikten İşbirliğine İki Taraflı İlişkilerin Gelişimi: Sorunlar, Perspektivler. 6139455103. LAP LAMBERT Academic Publishing. Chisinau/Moldova. 2019:308, url: [10]
 • Quliyev S. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası və Qafqazda təhlükəsizlik problemləri. BMU. Xırdalan/Azərbaycan. 2018:236
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Genç akademisyenlerin perspektifinden “Birlikte Yaşama” kitabında bir hissə - "Devletlerarası sorunlara sebep olan faktörler ve çözüm önerileri" . . İSTANBUL/Türkiyə. 2012:37, url: [11]
 • Samir Quliyev , Ed. Reha Yılmaz , Quliyev S. Azerbaycan-ABD İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu. Qafqaz Universiteti Beynəlxalq Münaqişələri Araşdırma Mərkəzi Nəşrləri. Bakı/Azərbaycan. 2010:52, url: [12]
 • Digər
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Azerbaycan-ABD Diplomatik İlişkilerinin 20. Kuruluş Yıldönümünde Politikaları Tekrar Düşünmek”. USGAM. Azərbaycan. May 2012:1-4, url: [13]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Ermeni Diasporası Asıl Neye Hizmet Ediyor?”. USGAM. Azərbaycan. Aprel 2012:1-4, url: [14]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Azerbaycan -Türkiye İlişkilerinin Geliştirilmesinin Gerekliliği”. USGAM. Türkiyə. Aprel 2012:1-4, url: [15]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. "Kafkasya`daki bolgesel Rekabetin Yeni Boyutu". USGAM. Türkiyə. Aprel 2012:1-4, url: [16]

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Erasmus+ Key Action 1 / 8 günlük tədris proqramı", Sapienza University of Rome ; 2023

 • "Erasmus / 9 günlük təlimlərdə iştirak", Oradea Universiteti / Rumıniya ; 2023

 • ""ATM-lərin akkreditasiyası üzrə qiymətləndirmə meyarları"na dair 3-cü modul"", Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) ; 2022

 • ""Xarici keyfiyyət təminatı"na dair 2-ci modul", Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) ; 2022

 • ""Daxili keyfiyyət təminatı mexanizmləri"nə dair 1-ci modul", Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) ; 2022

 • "Gələcək üçün bacarıqlar layihəsinin Mentorluq proqramı", Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ; 2021

 • "Latviya və Litvada keçirilən təlimlərdə iştirak", Avropa Komissiyasının “Azərbaycanda ali təhsilin gücləndirilməsinə dəstək” adlı Tvinninq layihəsi ; 2019

 • ""Multikulturalizmə giriş" və "Azərbaycan Multikulturalizmi" tədris proqramları", Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ; 2016

 • "e-Learning - Uzaqdan Təhsil Üzrə Beynəlxalq Sertifikat", İnvent/ Germany ; 2009

 • "Fransız Dili Səviyyə sertifikatı (6)", CFILC - Sorbonne- Paris / FRANSA ; 2005

 • "Sürücülük Belgesi", Konya Emniyet Müdürlüğü / Türkiye ; 2003

Avtobioqrafiya

 • Quliyev Samir Fikrət oğlu, 02 Mart 1979-cu ildə Naxçıvan MR Culfa rayonunun Əbrəqunus kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Quliyev Samir Naxçıvanda orta məktəbi bitirdikdən sonra 1997-ci ildə dövlət proqramı çərçivəsində Türkiyə Cümhuriyyətində Səlcuq Universitetinə daxil olmuş, 2001-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir. 2001-ci ildə dövlət proqramı ilə Türkiyə Cümhuriyyətində Ankara Universitetinin “Politologiya” fakültəsinə “Beynəlxalq Münasibətlər” ixtisası üzrə magistratura şöbəsinə daxil olmuş, dövlət təqaüdü alaraq təhsil aldığı Ankara Universitetindən 2004-cü ildə məzun olmuşdur. 2004-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətində Qazi Universitetinin “Beynəlxalq Münasibətlər” ixtisası üzrə doktorantura şöbəsinə daxil olmuşdur. 2005-ci ildə Fransanın Paris şəhərindəki Sorbonne Universitetində bir il magistraturada təhsil almışdır. 2006-ci ildə Fransada Bordo IV Monteskiyö Universitetinin “Politologiya” fakültəsinin magistr dərəcəsini almış və 2006-cı ildən etibarən həmin universitetin doktorantura şöbəsində 3 il təhsilini davam etdirmişdir. Quliyev S.F. "Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası və Qafqazda təhlükəsizlik problemləri" adlı dissertasiya işini 2015-ci ildə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dissertasiya şurasında müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Quliyev S.F. 2006-2007-ci illər arasında Fransada Bordo IV Monteskiyö Universitetində tədqiqatçı-laborant kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2008-ci ildən 2017-ci ilədək Qafqaz Universitetinin "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasında assistent, baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifəsində çalışıb. 2010-2011-ci illər arasında Qafqaz Universitetinin "Hüquq fakultəsinin" tədris işləri üzrə dekan müavini, 2012-2017-ci illər arasında "İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin" dekan müavini vəzifəsini tutmuşdur. 2016-2017-ci illər arasında Qafqaz Universitetinin "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasının müdiri olmuşdur. Quliyev S.F. eyni zamanda 2010-2015-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin "Diplomatiya və xarici siyasət" kafedrasının yarım ştat müəllim kimi, 2019-2020-ci illərdə Gömrük Komitəsinin Akademiyasında saathesablı müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2017-2019-cu illər arasında Bakı Mühəndislik Universitetinin "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən siyasi elmlər üzrə "dosent" elmi adı verilmişdir. 2019-cu ildən bugünədək Bakı Mühəndislik Universitetinin "Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi" kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. O, 1 dərs vəsaitinin, 2 monoqrafiyanın, 15 fənn proqramının və 40 elmi məqalənin müəllifidir. Bakalavr səviyyəsində təhsil alan tələbələrin buraxılış işlərinə, magistr səviyyəsində isə dissertasiya işlərinə rəhbərlik etmişdir. AMEA Tarix institutunun dissertasiya şurasında müdafiə edən dissertantlar üçün rəsmi opponent olmuşdur. Quliyev S.F. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2016 və 2018-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin, 2017-ci ildə Qərb Universitetinin və 2020-ci ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin akkreditasiyasında Akkreditasiya komissiyasının üzvü təyin edilmişdir. Təhsildə innovativ metodların tətbiqi və yeni tədris meyarları ilə əlaqəli olaraq Latviyada, Litvada, Almaniyada, Hollandiyada, Belçikada, Rumıniyada, Gürcüstanda, Türkiyədə, İtaliyada və Fransada müxtəlif beynəlxalq təlimlərin və tədbirlərin iştirakçısı olmuşdur.