Şəhriyar Muxtarov Zahid

Haqqında

  Bölmə Dünya iqtisadiyyatı
  Vəzifə Kafedra müdiri

Təhsil

 • Doktorantura 27-APR-18

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD№ 11298

 • Magistratura 09-JUL-12

  Marmara Üniversitesi Maliyyə

  Diplom 830

 • Bakalavriat 28-JUN-10

  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

  Diplom B № 184371

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-17 01-FEB-19
  Vice Dean of Faculty of Economics and Management

  Khazar University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 01-JUN-20
  Senior Lecturer

  Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Associate Professor

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-MAR-16 01-MAR-16
  Erasmus Visiting Academic Staff

  Babes-Bolyai University

  Rumıniya/Cluj-Napoca

 • 01-AUG-14 01-SEP-14
  Visiting scholar

  Vistula University

  Polşa/Warsaw

 • 01-FEB-14 01-FEB-17
  Deputy Head of World Economy

  Qafqaz University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-14 01-FEB-17
  Lecturer

  Qafqaz University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-11 01-JAN-14
  Research Assistant

  Qafqaz University

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Jeyhun M, Jeyhun M, Əzizov M, Muxtarov Ş. Re-evaluating the environmental impacts of tourism: does EKC exist?. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Almaniya. 2019, url: [1]
 • Ceyhun M, Fakri H, Süleymanov E, Muxtarov Ş. Does CO2 emissions–economic growth relationship reveal EKC in developing countries? Evidence from Kazakhstan. Environmental Science and Pollution Research,. Almaniya. 2019(27):1-13, url: [2]
 • Jeyhun M, Serhat Y, Mahmudlu C, İskəndərov A, Muxtarov Ş. Measuring International Migration in Azerbaijan. Sustainability . İsveçrə. 2018;1(10):1-15, url: [3], DOI: 10.3390/su10010132
 • Elvin M, Jeyhun M, Muxtarov Ş. The Impact of Financial Development on Energy Consumption: Evidence from an Oil-rich Economy. Energies. İsveçrə. 2018;6(11):1-14, url: [4]
 • Ceyhun M, Səbuhi Y, Vüsal Ş, Muxtarov Ş. Does Urbanization Boost Pollution From Transport?. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Çex Respublikası. 2017;5(65):1709-1718, url: [5], DOI: doi.org/10.11118/actaun2017650
 • Rasul R, Muxtarov Ş. The Impact of Urbanization on Energy Consumption in Azerbaijan. JOURNAL OF BAKU ENGINEERINGUNIVERSITY-ECONOMICS AND ADMINISTRATION. Azərbaycan. 2017;1(1):86-97, url: [6]
 • Jeyhun M, Vüqar İ, Muxtarov Ş. The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Azerbaijan. International Journal of Energy Economics and Policy. Türkiyə. 2017;6(7):32-38, url: [7]
 • Muxtarov Ş, Cəbiyev F. BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCANIN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. JOURNAL OF BAKU ENGINEERINGUNIVERSITY-ECONOMICS AND ADMINISTRATION. Azərbaycan. 2017;1(1):34-43, url: [8]
 • K. Batu Tunay , Muxtarov Ş. Determinants of Bank Profitability in Azerbaijan. Akademik Bakış Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,. Qırğizistan. 2016;54:689-704, url: [9]
 • Hasan Selçuk , Məmmədov E, Muxtarov Ş. Monetary Transmission Mechanisms: The Case of Azerbaijan. Research in Business and Social Science. Türkiyə. 2016;5(2):16-33, url: [10], DOI: 10.20525/ijrbs.v5i2.287
 • Serhat Y, Məmmədov E, Muxtarov Ş. Comparing the Efficiency of Turkish and Azerbaijani Banks: An Application with Data Envelopment Analysis. International Journal of Economics and Financial Issues. Türkiyə. 2016;3(6):1059-1067 , url: [11]
 • Zamiq M, Mikayılov C, Muxtarov Ş. Processing of Bank Lending Channel in Azerbaijan: An Empirical Analysis. Akademik Bakis. Qırğizistan. 2016;56:475-488, url: [12]
 • Mikayılov C, Muxtarov Ş. PUL SİYASƏTİNİN TRANSMİSSİYA MEXANİZMLƏRİNİN AZƏRBAYCAN TİMSALINDA YOXLANMASI. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azərbaycan. 2016;1(4):103-109, url: [13]
 • K. Batu TUNAY , Muxtarov Ş. Azerbaycan Bankacılık Sisteminde Karların Sürekliliği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Türkiyə. 2015;1:243-257, url: [14]
 • Hasan Selçuk , Məmmədov E, Muxtarov Ş. Evaluation of Efficiency of Monetary Policy Tools in Azerbaijan Over The Period Between 2005-2014. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azərbaycan. 2015;3(2):103-110, url: [15]
 • Gülcan Çağıl , Muxtarov Ş. Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Yöntemi İle Performans Analizi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. Türkiyə. 2014;41:77-94, url: [16]
 • Zamig MAMMADOV , Muxtarov Ş. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAMU DENETİMİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ. "Journal Of Qafqaz University". Azərbaycan. 2014;1:29-40, url: [17]
 • Muxtarov Ş, Alıyev X. Effectiveness of Interest Rate Channel as a Monetary Transmission Mechanism: the Case of Azerbaijan. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azərbaycan. 2014;2(3):111-118
 • Qahir Mikayılov , Muxtarov Ş. Azerbaycan bankacılık sisteminin finansal analizi: 2006-2011. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2013;32:75-83, url: [18]
 • Qahir Mikayılov , Muxtarov Ş. Azerbaycan Bankacılık Sisteminin CAEL Yöntemine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2012;33:68-75, url: [19]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Ceyhun M, Rəsul R, Muxtarov Ş. Azərbaycanda Urbanizasiyanın Enerji İstehlakına Təsirləri: Empirik Bir Analiz. I International Scientıfıc Conference of Young Researchers. Azərbaycan. May 2017:374-375
 • Fakhri H, Jeyhun Mikayilov , Muxtarov Ş. Parasal Aktarım Mekanizması Olarak Döviz Kuru Kanalının Azerbaycan’da Analizi. I International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. May 2017:331-333
 • Ceyhun M, Rəsul R, Muxtarov Ş. The Impact of Urbanization on Energy Consumption: Azerbaijan case. Implication of Urbanization and idustrialization for cultural heritage and biodiversity International scientific-practical conference. Azərbaycan. Aprel 2017:22-23
 • Səbuhi Y, Vüsal Ş, Mikayılov C, Muxtarov Ş. Urbanizasiya və İqtisadi İnkişafın Nəqliyyatdan Atmosfer Çirklənməsinə Təsirləri. Implications of Urbanization and Industrialization for Biodiversity Conservation. Azərbaycan. Oktyabr 2016:222-231
 • Mikayılov C, Muxtarov Ş. Azərbaycanda pul siyasətinin transmissiyası mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı problemlər, perspektivlər. Azərbaycan. Aprel 2016:196-199
 • Cavid Əliyev , Muxtarov Ş. Azərbaycanda Pul Siyasətinin Transmissiyası Mexanizmlərinin Qiymətləndirilməsi. IV International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. Aprel 2016:615-616
 • Elvin Mammadov , Muxtarov Ş. Parasal Aktarım Mekanizmaları ve Azerbaycan Değerlendirilmesi. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Tezisləri. Azərbaycan. Aprel 2015:550-551
 • Zamiq Məmmədov , Muxtarov Ş. BANKLARIN İNSTİTUSİONAL QURUCULUĞUNDA YENİ TƏLƏB - FATCA . "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya" IV Beynəlxalq Konqresi. Azərbaycan. May 2014:383-387, url: [20]
 • Dr. Murad İSGƏNDƏROV , Elvin MAMMADOV , Muxtarov Ş. KATILIM VE GELENEKSEL BANKALARIN KÜRESEL KRIZ ZAMANI FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya" IV Beynəlxalq Konqresi. Azərbaycan. May 2014:80-89, url: [21]
 • Elvin Məmmədov , Muxtarov Ş. Alternatif Finansman Aracı olarak Sukuk. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2013:105-106
 • Muxtarov Ş. Azərbaycan bank sektorunun struktur analizi və mövcud vəziyyəti. DAYANIQLI İNKİŞAF VƏ İDARƏETMƏ MODELLƏRİ: NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKA, . Azərbaycan. Dekabr 2011:129-130
 • Digər
 • Muxtarov Ş. Dünya iqtisadi liqasında Azərbaycan . Liman.az. Azərbaycan. İyul 2016, url: [22]
 • Murad İsgəndərov , Muxtarov Ş. Beynəlxalq maliyyə. Fənn proqramı. Azərbaycan. İyun 2014:6
 • Cihan Bulut , Muxtarov Ş. Pul nəzəriyyəsi və siyasəti. Fənn proqramı. Azərbaycan. İyun 2014:12

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Certificate Of Attendance to Conference I İnternational Scientific Conference of Young Researchers", Baku Engineering University ; 2017