Sevda Hüseynova Söhrab

Haqqında

  Bölmə: İngilis dili
  Vəzifə: Baş müəllim

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Səlis
  İngilis : Səlis
  Rusca : Yaxşı
  Almanca : Yaxşı
  French : Yaxşı

  Adobe Audition
  İnternet Explorer
  Windows Movie Maker
  Bandicut
  Wondershare Filmora
  Bandicam
  Microsoft Office Proqramları

Təhsil

 • Magistratura 19-FEB-10

  Gəncə Dövlət Universiteti Dilşünaslıq

  Diplom MNB 019359

 • Bakalavriat 05-JUN-07

  Azərbaycan Dillər Universiteti Dilşünaslıq Tərcümə (İngilis dili)

  Diplom B 109978

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-21 Davam edir
  Baş müəllim, tədris məsləhətçisi

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, İngilis dili kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-21 01-DEC-21
  Müəllim, tədris məsləhətçisi

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, İngilis dili kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-18 01-SEP-21
  Müəllim, tədris məsləhətçisi

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Tərcümə və ingilis dili kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-APR-18 01-APR-18
  Tərcüməyə aid dinləmələrdə həmsədr

  Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JUL-17 01-JUL-17
  Tərcüməçi

  Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JUN-17 01-JUN-17
  Magistr dissertasiyasında Müdafiə Şurasının üzvü

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Tərcümə kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-MAY-17 01-MAY-17
  Tərcüməyə aid dinləmələrdə həmsədr

  Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 01-JUN-17
  Müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 01-SEP-18
  Müəllim, Tədris məsləhətçisi

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Tərcümə kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 01-JUN-17
  Müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-16 01-DEC-16
  Müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-16 01-DEC-16
  Müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Tərcümə kafedrası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-16 01-JUN-16
  Üst səviyyə ingilis dili

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Riyazıyyat müəllimliyi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-15 01-DEC-16
  Müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Dillər Məktəbi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-07 01-JUN-15
  Müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Dil Tədris Koordinatorluğu

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-07 01-MAY-07
  dilmanc

  Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-06 01-MAY-07
  İngilis dili mütəxəssisi

  LG-LTD

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JUN-06 01-JUN-06
  dilmanc

  İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin Bakı Görüşü

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-APR-06 01-MAY-06
  tərcüməçi

  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-MAR-06 01-MAR-06
  Könüllü

  Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı,

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-DEC-05 01-MAY-06
  tərcüməçi

  Anglo-American Business Service Centre

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-05 01-DEC-05
  dilmanc-tərcüməçi

  ATƏT-in seçki müşahidə missiyası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-03 01-SEP-05
  Müəllim

  Araz hazırlıq kursları

  Azərbaycan/Sumqayıt

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Hüseynova S. Creative characters in Maugham`s style. Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers. Ukrayna. 2021;№41 (Volume 1):141-147, url: [1], DOI: DOI https://doi.org/10.24919/2
 • Hüseynova S. Constructed Languages: ESPERANTO. Journal of Modern Education Review. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2015;N0.10(Volume 5):1017-1025
 • Hüseynova S. STYLISTIC PROBLEMS OF TRANSLATION. NEW PERSPECTIVES ON LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES. İtaliya. 2015:27-32
 • Hüseynova S. XX əsrin birinci yarısında ingilis bədii nəsrində yaradıcı şəxsiyyət (U.S.Moemin əsərləri əsasında). AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Beynəlxalq Elmi Jurnal. Bakı, Elm və Təhsil. 2021(№2):46-51
 • Hüseynova S. Virciniya Vulfun “Onun öz otağı” əsərində yaradıcı qadın axtarışları və yazıçı “mən”i. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Beynəlxalq Elmi Jurnal. Bakı, Elm və Təhsil. 2021(№1):59-65
 • Hüseynova S. Ardıcıl tərcümə zamanı qeydgötürmənin əhəmiyyəti. Journal of Baku Engineering University Philology and Pedagogy. 2021;Volume 5(№1 ):26-30, url: [2]
 • Hüseynova S. SOMERSET MOEMİN “TEATR” ƏSƏRİNDƏ YARADICI CULİYA OBRAZI. Journal of Baku Engineering University Philology and Pedagogy. 2020;№2 ( Volume 4):114-119, url: [3]
 • Hüseynova S. Elizabet Teylorun "Anjel" əsərində baş qəhrəmanın yaradıcı şəxsiyyət kimi formalaşması fenomenologiyası. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya Məsələləri. 2019;N(10):325-331, DOI: İSSN 2224-9257
 • Hüseynova S. Qərb və Azərbaycan Ədəbiyyatında Yaradıcı Şəxsiyyət Obrazı. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya Məsələləri. 2018;12(N):271-279, DOI: İSSN 2224-9257
 • Hüseynova S. Somerset Moemin "Ay və qara qəpik" əsərindəki rəssam obrazının ideya-bədii təhlili. Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi-Nəzəri Jurnal. 2018;107(3):320-323, DOI: İSSN 2218-7588
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Hüseynova S. SMART BOARDS AS A MODERN WAY OF IMPROVING ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS IN EFL CLASSES. THE INTERNATIONAL CONFERENCE “MULTILINGUALISM, INTERNATIONALIZATION, DIGITALIZATION AS FACTORS OF INNOVATIONS IN TEACHER EDUCATION", ASPU, Baku, Azerbaijan. Azərbaycan. İyun 2023:82-83
 • Hüseynova S. THE NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV`S MULTICULTURAL AZERBAIJAN IN THE INTERNATIONAL CONTEXT. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan. Aprel 2023:733-735
 • Hüseynova S. NIZAMI GANJAVI- THE MOST REINCARNATED LITERARY FIGURE IN AZERBAIJANI LITERATURE. The 3rd International Scientific and Practical Conference, SCIENTIFIC GOALS AND PURPOSES IN XXI CENTURY Seattle, USA. Amerika Birləşmiş Ştatları. İyul 2022:124-128, url: [4]
 • Hüseynova S. AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ DÖVRLƏŞDİRİLMƏSİ: MÜASİR DÖVR. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların VI Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan. Aprel 2022:1248-1251, url: [5]
 • Hüseynova S. Ardıcıl tərcümə zamanı qeydgötürmənin əhəmiyyəti. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 98-Cİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN V BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI, Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı. Azərbaycan. Aprel 2021:1504-1507, url: [6]
 • Hüseynova S. VIRGINIA WOOLF`S SELF-REFLECTION IN “A ROOM OF ONE’S OWN”. VI TURKCESS 2020, International Congress on Education and Social Sciences, Biruni University, Istanbul. Türkiyə. Oktyabr 2020:723-725, url: [7]
 • Hüseynova S. “YARADICI ŞƏXSİYYƏT” MƏFHUMU İNGİLİSDİLLİ TƏDQİQATÇILARIN PERSPEKTİVİNDƏ. VI TURKCESS 2020, Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Biruni Universiteti, İstanbul. Türkiyə. Oktyabr 2020:719-722, url: [8]
 • Hüseynova S. CORONAVIRUS-RELATED VOCABULARY IN ENGLISH LANGUAGE . IV International Scientific Conference of Young Researchers" Devoted to the 97th Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev, Baku Engineering University, Baku . Azərbaycan. İyun 2020:216-219, url: [9]
 • Hüseynova S. PETER ACKROYD AS AN AUTHENTIC AUTHOR OF REAL CREATIVE PERSONALITIES IN MODERN ENGLISH LITERATURE. IV International Scientific Conference of Young Researchers Devoted to the 97th Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev, Baku Engineering University, Baku . Azərbaycan. İyun 2020:212-215, url: [10]
 • Hüseynova S. OSCAR WILDE AS A CHARACTER IN PETER ACKROYD`S NOVEL. WayScience, 10th International Scientific and Practical Internet Conference on “Modern Movement of Science”, Dnipro, Ukraine. Ukrayna. Aprel 2020:397-399, url: [11]
 • Hüseynova S. ARTISTIC AND AESTHETIC MANIFESTATION OF THE AUTHOR`S CREATIVE PECULIARITIES IN “ANGEL”. AMEA-nın 75 illiyinə həsr edilmiş fundamental və tətbiqi elmlərin müasir problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşmaya dair Gənc Alim və Mütəxəssislərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Mart 2020:421-422
 • Hüseynova S. Writer as a Character in Modern English Literature (Based on novels by G.Greene and I.M.Evan). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya”, I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı. Azərbaycan. Dekabr 2019:68-69
 • Hüseynova S. Somerset Moemin "Teatr" əsərində yaradıcı Culiya obrazı. III İntenational Conference of Young Researchers. Azərbaycan. Aprel 2019:1343-1347
 • Hüseynova S. İngilis dilində olan gəmiçilik eponimlərinin etimologiyası və tərcüməsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş XIII Beynəlxalq elmi-texniki konfrans, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası. Azərbaycan. May 2018
 • Hüseynova S. Müstəqil Azərbaycanda gender bərabərliyi Cümhuriyyətin mənəvi irsi kimi. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100:Müsəlman Şərqində İlk Parlamentli Respublika" adlı beynəlxalq elmi konfrans, Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycan. May 2018
 • Hüseynova S. Medical Translator vs Medical Professional in Medical Translation. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı 27-28 Aprel. . Azərbaycan. Aprel 2018
 • Hüseynova S. Tibbi tərcümənin tədrisinin əhəmiyyəti. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı 27-28 Aprel. . Azərbaycan. Aprel 2018
 • Hüseynova S. Azerbaijani Translators Who Translated From British Literature Into The Azerbaijani Language (1991-2016). Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ilinə həsr olunmuş I Gənc Tədqiqtçıların Beynalxalq Konferansı, BMU. Azərbaycan. May 2017
 • Hüseynova S. Stylistic Problems of Translation. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities. Rumıniya. Fevral 2015
 • Milli konfranslar
 • Hüseynova S. GÜLRUX ƏLİBƏYLİNİN “DÜŞÜNƏN DÜNYAMIZ” KİTABINDA MÜƏLLİF ÖZÜNÜİDENTİFİKASİYASI. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Şuşanın 270 illik yubileyinə həsr olunmuş DOKTORANTLARIN VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN XXV RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI (NASCO XXV), BANM, Bakı, Azərbaycan. Noyabr 2022:85-88
 • Hüseynova S. KLARA TOMALİNİN “GÖZƏGÖRÜNMƏZ QADIN” ƏSƏRİNDƏ YAZIÇI DİKKENS VƏ AKTRİSA NELLİ OBRAZI. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş "DOKTORANTLARIN VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN XXIII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI", Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. 2 cilddə.. Dekabr 2019:171-173, url: [12]
 • Hüseynova S. SOMERSET MOEMİN “AY və QARA QƏPİK” ƏSƏRİNDƏ YARADICI İNSAN OBRAZINA DAİR. Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XXII Respublika Elmi Konfransı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Noyabr 2018, url: [13]
 • Hüseynova S. BÖYÜK BRİTANİYA ƏDƏBİ NÜMUNƏLƏRİ MÜASİR DÖVR AZƏRBAYCAN TƏRCÜMƏLƏRİNDƏ . Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransı, Bakı Dövlət Universiteti, 5 ən yaxşı məruzədən biri. Oktyabr 2017, url: [14]
 • Digər
 • Natiq Adilov H, Vüsalə Calalova E, Hüseynova S, Əlizadə T, Behcət N. Bakalavr hazırlığı üçün "Xarici dil" fənninin PROQRAMI. Bakı Mühəndislik Universiteti. Azərbaycan. Aprel 2023:35

Layihələr

 • Layihənin adı: "Basics of Professional Translation" Training Program; Donor: Azerbaijan University of Languages, Language and Translation Center; Vəzifə: participant;
 • Layihənin adı: Spelling Bee tələbələr arasında söz yarışması; Donor: Bakı Mühəndislik Universiteti; Vəzifə: Münsiflər heyətinin üzvü;

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • Bakı Amerika Mərkəzi 11-apr-2019

 • scholar.google.com 10-feb-2018

 • www.researchgate.net 10-feb-2018

 • Academia.edu 10-feb-2018

 • Taylor&Francis Group 15-sep-2017

 • AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana 05-jun-2017

 • Web of Science 02-jan-2017

 • JSTOR 01-sep-2016

 • Azərbaycan Milli Kitabxanası 01-jul-2016

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "American English Live: Teacher Development Series 16", US Department of State Bureau of Educational & Cultural Affairs ; 2023

 • "Promoting a positive impact from language exams in the classroom.", Cambridge English Teaching ; 2023

 • "Guidance for Researchers from Lower Income Countries", SAGE Journals ; 2023

 • "Motivating low prep classroom activities for Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers.", Cambridge English Teaching ; 2023

 • "How to become a proud non-native speaker of English.", Cambridge English Teaching ; 2023

 • "Keeping your students engaged during their holidays", Cambridge English Teaching ; 2023

 • "Authorship, Etiquette and Collaboration", SAGE Journals ; 2023

 • "Mentorship", SAGE Journals ; 2023

 • "Unpacking the exam journey: bringing it all together in Complete C1 Advanced", Cambridge English Assessment ; 2023

 • "I International Forum on Innovative Strategies in Learning Foreign Language", British Council & UNEC ; 2023

 • "VII International Scientific Conference of Young Researchers", Baku Engineering University & Academy of the State Customs Committee ; 2023

 • "VII International Scientific Conference of Young Researchers", Baku Engineering University & Academy of the State Customs Committee ; 2023

 • "Fərqli Fərdlər, 5-ci yubiley konqresi", CEO, ITECA ; 2023

 • "American English Live: Teacher Development Series 17", US Department of State Bureau of Educational & Cultural Affairs ; 2023

 • "American English Live: Teacher Development Series 13", US Department of State Bureau of Educational & Cultural Affairs ; 2022

 • "TESOL 2022 International Convention & English Language Expo, Pittsburgh, PA, USA", TESOL ; 2022

 • "Navigating Peer Review", SAGE Journals ; 2022

 • "Using of e-books and full-text research electronic resources, available at Azerbaijan University of Languages", EBSCO Information Services ; 2022

 • "Developing and assessing writing skills for B2 First for Schools", Cambridge English Teaching ; 2022

 • "Closing the loop: how to use assessment results to improve learning", Cambridge English Teaching ; 2022

 • "SCIENTIFIC GOALS AND PURPOSES IN XXI CENTURY Seattle, USA", INTERCONF Scientific Publishing Center ; 2022

 • "Developing and assessing writing skills for C1 Advanced", Cambridge English Teaching ; 2022

 • "Developing Speaking skills for B1 Preliminary for Schools and B2 First for Schools: A focus on pronunciation", Cambridge English Assessment ; 2022

 • "Supporting mental wellbeing in schools", British Council ; 2022

 • "Using assessment to help teach your young learners throughout the year", Cambridge English Teaching ; 2022

 • "Life Competencies: what are they and how are they connected to our "for Schools" exams?", Cambridge English Teaching ; 2022

 • "Virtual Professional Development Course Series", US Department of State Bureau of Educational & Cultural Affairs ; 2022

 • ""OPEN SCİENCE AZƏRBAYCAN:Gənc Tədqiqatçılar arasında Open Science platformasının təbliği"", Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlar Cəmiyyəti ; 2022

 • "VI International Scientific Conference of Young Researchers", Baku Engineering University & Academy of the State Customs Committee ; 2022

 • "XXV NASCO", Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu ; 2022

 • "Propell® Workshop for the TOEFL iBT® Test Reading, Listening, Speaking and Writing", ETS TOEFL ; 2021

 • "Virtual Professional Development Course Series", US Department of State Bureau of Educational & Cultural Affairs ; 2021

 • "American English Live: Teacher Development Series 12", US Department of State Bureau of Educational & Cultural Affairs ; 2021

 • "Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 75 illiyinə həsr edilmiş fundamental və tətbiqi elmlərin müasir problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşmaya dair Gənc Alim və Mütəxəssislərin İkinci Beynəlxalq Elmi Konfransı", AMEA & SOCAR ; 2020

 • "Preparing for life after school with B2 First and C1 Advanced", Cambridge English Assessment ; 2020

 • "Why exams? How teaching exams supports teacher development", Cambridge English Assessment ; 2020

 • "Благодарственное Письмо за сотрудничество в проведении Междунородной научно-практической конференции ", Cеверо- Кафказский Институт ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ ; 2019

 • "Azərbaycan və türkiyə Universitetləri: Təhsil, Elm, Texnologiya I Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans", Azərbaycan Texniki Universiteti ; 2019

 • "Certificate of Appreciation, III İnternational Conference of Young Researchers", Baku Engineering University ; 2019

 • "Authenticity: turning theory into tasks and skills", Cambridge English Assessment ; 2019

 • ""Basics of Professional Translation" Training Program", Azerbaijan University of Languages, Language and Translation Center ; 2019

 • "The Value of Gamification for Language Learning", Cambridge English Assessment ; 2019

 • "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100:Müsəlman Şərqində İlk Parlamentli Respublika", Bakı Dövlət Universiteti ; 2018

 • "Did I say that? Speaking at B2", Cambridge English Assessment ; 2018

 • "How Communicative Testing helps Learning", Cambridge English Assessment ; 2018

 • "The alignment of Starters, Movers, Flyers and Key for Schools and the impact on learning", Cambridge English Assessment ; 2018

 • "Online resources and digital tools for improving your language knowledge and language ability", Cambridge English Assessment ; 2018

 • "2nd International Conference of Young Researchers", Baku Engineering University ; 2018

 • "Using Digital tools to bring the outside world into the language classroom", Cambridge English Assessment ; 2017

 • "Taking digital risks in the language classroom", Cambridge English Assessment ; 2017

 • "Taking back time: how to do everything you want to do", British Council ; 2017

 • "Cambridge English: Digital citizenship, welfare and e-safety", Cambridge English Assessment ; 2017

 • "Teach with digital: using digital tools for developing Personal Learning Networks", Cambridge English Assessment ; 2017

 • "Using digital tools to encourage learner autonomy in the classroom", Cambridge English Assessment ; 2017

 • "1st International Conference of Young Researchers", Baku Engineering University ; 2017

 • " British Council English Agenda Webinar", British Council ; 2017

 • "American English Webinar Series 3", US Department of State Bureau of Educational & Cultural Affairs ; 2016

 • "4-week Teacher Training Program by Cultural affairs Office of US Embassy", US Embassy ; 2016

 • "Shaping the Way We Teach English Webinar Course 16", US Department of State Bureau of Educational & Cultural Affairs ; 2015

 • "4th İnternational Conference on Social Sciences", European Center for Science, Education and Research, Bucharest ; 2015

 • " Teacher Training Program ", International Black Sea University ; 2014

 • "Program on Promoting Autonomous Learning in EFL Classes", Hacettepe University ; 2014