Şəmsi Nəsirov Nəriman

Haqqında

  Bölmə Avtomatika, telekommunikasiya və energetika
  Vəzifə Dosent

Təhsil

 • Doktorantura 20-APR-10

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD № 06202

 • Magistratura 02-DEC-95

  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Texniki sistemlərdə idarəetmə və avtomatika

  Diplom AB-İ