Ramis Məmmədov Vəli

Haqqında

  Bölmə: İnşaat mühəndisliyi
  Vəzifə: Dosent

Təhsil

 • Doktorantura 07-SEP-88

  SSSR Ali Attestasiya Komissiyası Fizika-Riyaziyyat Elmləri Namizədi

  Diplom FM № 033437

 • Magistratura

  Azərbaycan Texniki Universiteti Tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyalarının istehsalı

  Diplom EB № 265470