Rəşad Əliməmmədov Qürbət

Haqqında

  Bölmə: Riyaziyyat və informatika
  Vəzifə: Baş müəllim

Təhsil

 • Magistratura 17-JUL-99

  Bakı Dövlət Universiteti Mexanika

  Diplom MNA 001820

 • Bakalavriat 21-JUL-97

  Bakı Dövlət Universiteti Mexanika

  Diplom A 011050

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Lətifov F, İsgəndərov R, Əliməmmədov R. Параметрические колебания поперечно подкрепленной, поврежденной цилиндрической оболочки, заполненной вязкой жидкости. International Journal on “Technical and Fizical problems of Ingineering”. Norveç. 2015
 • Seyfullayev Ə, Əliməmmədov R. Параметрические колебания продольно подкрепленной, поврежденной цилиндрической оболочки, заполненной вязкой жидкости. Journal of Qafqaz - Mexanika və Sənaye Mühəndisliyi. 2015
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Seyfullayev Ə, Əliməmmədov R. Parametric oscillations of a longitudinally stiffened, orthotropic,damaged viscous fluid-filled cylindrical shell. Azerbaijan-Turkey-Ukrainan İnternational CONFERENCE Mathematical Analysis,Differential Equations and their Applications. Azərbaycan. Oktyabr 2015
 • Milli konfranslar
 • Bəyəliyev R, Əliməmmədov R. Параметрические колебания продольно подкрепленной анизотропной цилиндрической оболочки из стеклопластика,заполненной вязкой жидкости. Müasir inşaatda ekologiya və enerji effektivliyi problemləri”,Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransı,Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Noyabr 2016