Qürbət Məmmədov Məmməd

Haqqında

  Bölmə: Rektorluq
  Vəzifə: Baş hüquqşünas
  Ailə vəziyyəti: Evli

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Məmmədov Q, Ehtibarlı Y. "Law of the Republic of Azerbaijan on mass media in terms of guarantee of freedom of press". Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2012;2012(33):43-54
 • Durmaz Ş, Məmmədov Q. Ali Təhsil Sistemində Ümumi Keyfiyyətin Idarəedilməsi. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2008;22:93-103
 • Durmaz Ş, Məmmədov Q. Bolonya Prosesinə Keçiddə ISO 9001:2000 Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin Üstünlükləri. Elmi Əsərlər, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu. 2010;02(No):134-138

Avtobioqrafiya