Pərvinə Kərimova Ənvər

Haqqında

  Bölmə: Xarici dillər
  Vəzifə: Müəllim
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  İngilis : Səlis
  Rusca : Səlis
  Almanca : Yaxşı
  Türk : Səlis

  Microsoft Office

Təhsil

 • Magistratura 18-AUG-12

  Elm və Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Universiteti Dilçünaslıq (İngilis dili)

  Diplom MNB № 026480

 • Bakalavriat 19-JUN-09

  Qafqaz Universiteti İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimi

  Diplom B № 156814

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-17 Davam edir
  Müəllim

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-09 01-DEC-17
  Müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Kərimova P. High School Education Versus College Education. ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal). Azərbaycan. 2021;4(1):5-8, url: [1], DOI: 10.36719/2021/01/04
 • Kərimova P. SİNİF OTAĞINDA BƏDİİ PERSONAJLAR-İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ ƏDƏBİ XARAKTERLƏRDƏN İSTİFADƏ. Journal of Baku Engineering University, Philology and Pedagogy. Azərbaycan. 2020;2(4):99-104, url: [2]
 • Kərimova P, Bayramova Mehdiyeva G. ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА. Filologiya məsələləri. 2019;2019(15):198-204
 • Kərimova P, Bayramova Mehdiyeva G. Narsissizm konsepsiyası və onun ədəbiyyatda təzahürü. "Filologiya Məsələləri". 2019;3(2019):349-359
 • Kərimova P, Bayramova Mehdiyeva G. Müəllimin peşəkar fəaliyyətində özünütəhlil və özünü qiymətləndirmə . Journal of Baku Engineering University. 2018
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Kərimova P. İNGİLİS DİLİNDƏ ŞƏKİLÇİLƏR SİSTEMİNİN XARAKTERİSTİKASI. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların VI beynəlxalq elmi konfransı”. Azərbaycan. Aprel 2022
 • Kərimova P. SINGLE-SEX SCHOOLS VERSUS COEDUCATIONAL SCHOOLS. Certificate of Participation in the VIII International Scientific and Practical Conference INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. Avstraliya. Sentyabr 2021
 • Kərimova P, Bayramova Mehdiyeva G. XARİCİ DİL ÖYRƏNƏN TƏLƏBƏLƏRDƏ TƏNQİDİ DÜŞÜNCƏNİN FORMALAŞDIRILMASI VƏ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ. v International Scientific Conference of Young Researchers Dedicated to the 98 Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Azərbaycan. Aprel 2021:1485-1487
 • Kərimova P. THE ROLE OF AFFIXES IN UNDERSTANDING THE ETYMOLOGY OF ENGLISH WORDS. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransl. Azərbaycan. Aprel 2012

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Certificate of Excellence; Mini- Conference, a digital professional development workshop.", U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of English Language Programs ; 2022

 • "15 weeks of Virtual Professional Development Course Series", U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of English Language Programs ; 2022

 • "11 weeks of Virtual Professional Development Series", U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of English Language Programs ; 2022

 • "Certificate of Excellence (the highest overall grade)", U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of English Language Programs ; 2022

 • "Certificate of Participation in the VIII International Scientific and Practical Conference INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS", INTERCONF Scientific Publishing Center, Australia ; 2021

 • "Certificate of Attendance for v International Scientific Conference of Young Researchers", Bakı Muhəndislik Universiteti ; 2021

 • "Advancing Learning webinar Vocabulary teaching at B2 First: criteria for selection & Assessment for the Future Q&A", Macmillan Education ; 2021

 • "Certificate for the scientific thesis published in "Collection of theses on Scientific Research"", Azerbaijan Science Center ; 2021

 • "Schools reopening: pupil well-being", British Council ; 2020

 • "Introduction to Research for Essay Writing", University of California, Irvine ; 2020

 • "Advanced Writing", University of California, Irvine ; 2020

 • "Getting Started with Essay Writing", University of California, Irvine ; 2020

 • "Grammar and Punctuation", University of California, Irvine ; 2020

 • "The challenges of remote learning and safeguarding", British Council ; 2020

 • "The International Forum of "Effective Thinking and Self-Awareness"", CIBS(Caspian İnternational Business Services) ; 2020

 • "Teaching English to Speakers of Other Languages for completing more than 150 hours of instruction", Arizona State University ; 2020

 • "TESOL Certificate, Part 2: Teach English Now!", Arizona State University ; 2020

 • "Teach English Now! Capstone Project 2", Arizona State University ; 2020

 • "NLP: DEĞİŞİM PROQRAMI", DÜŞÜNCE AKADEMİSİ. "Saygın & Saygın" Eğitim ve Danışmanlık. ; 2020

 • "TESOL Certificate Part 1, Arizona State University", Arizona State University ; 2019

 • "TESOL. “Teach English Now! Capstone Project 1!” Coursera, Arizona State University ", Arizona State University ; 2019

 • "TESOL. ”Teach English Now! Technology Enriched Teaching,” Coursera, Arizona State University ", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Foundational Principles ", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Theories of Second Language Acquisition ", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Lesson Design and Assessment", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Second Language Reading, Writing, and Grammar", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Second Language Listening, Speaking, and Pronunciation ", Arizona State University ; 2019

 • "Multiple Articulations in Pronunciation and Intonation for Nonnative Foreign Language Teachers.", QAFQAZ UNIVERSITY ; 2014

 • ""Certificate of Attendance for Scientific Conference of Young Researchers", QAFQAZ UNIVERSITY ; 2012

 • "Teacher Training Seminar", QAFQAZ UNIVERSITY ; 2012

 • "Teacher Development Course", QAFQAZ UNIVERSITY ; 2011