Nəsimi Kamalov Bəşir

Haqqında

  Bölmə: İqtisadiyyat və İdarəetmə
  Vəzifə: Dekan
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Rusca : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Səlis

  Windows, Word, Excel, Power point

Təhsil

 • Doktorantura 26-FEB-13

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD № 07976

 • Magistratura 05-SEP-02

  Qafqaz Universiteti Biznesin təşkili və idarə edilməsi

  Diplom MNA № 006662

 • Bakalavriat 15-AUG-98

  Qafqaz Universiteti Biznesin təşkili və idarə edilməsi

  Diplom A № 027102

İş təcrübəsi

 • 01-NOV-23 Davam edir
  İqtisadiyyat və idarəetmə Fakültəsinin Dekanı

  Bakı Mühəndsilik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-JUL-20 01-MAR-23
  BMU Elmi Şuranın Elmi Katibi

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-JUL-17 01-NOV-23
  Biznesin idarə edilməsi kafedrasının Müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-MAR-17 Davam edir
  Biznesin idarə edilməsi kafedrasının Dosenti

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-FEB-17 01-SEP-18
  Mühəndislik Fakültəsi Dekanı

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-OCT-16 01-FEB-17
  Mühəndislik Fakültəsi Dekanı

  Qafqaz Univeristeti

  Azərbaycan/

 • 01-JUL-16 01-OCT-16
  Magistratura şöbəsinin müdiri

  Qafqaz Univeristeti

  Azərbaycan/

 • 01-JUN-15 01-FEB-17
  İİF Elmi işlər üzrə Dekan müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-JUN-15 01-FEB-17
  "Journal of Qafqaz University (Economics and Administration)" Redaktor

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-JUN-15 01-FEB-17
  Biznesin idarə edilməsi kafedrasının Dosenti

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-JUL-12 01-JUN-14
  Biznesin idarə edilməsi kafedrasının Müdiri

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-10 01-JUN-15
  Baş Müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-09 01-JUL-12
  Biznesin idarə edilməsi kafedrası müdir əvəzi

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-NOV-07 01-JAN-09
  İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi Tədris məsələləri üzrə Dekan müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-06 01-SEP-09
  MBA Kooordinatorunun müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-NOV-04 01-SEP-09
  Biznesin təşkili və idarə edilməsi kafedrası müdir müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-OCT-03 01-FEB-10
  Müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-JAN-03 01-MAY-03
  "Journal of Qafqaz University"nin Editoru

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-MAR-02 01-JUN-05
  Bələdiyyə Araşdırmaları Mərkəzi müdir müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-JUL-01 01-OCT-03
  Baş Laborant

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-JAN-99 01-JUL-01
  Laborant

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-AUG-98 01-JAN-00
  Rektorluq dərs və imtahan koordinatoru

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Rəvan Ə, Kamalov N. Azərbaycanda sənaye təyinatlı kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin təhlili. Journal of Baku Engeneering University, An International Journal, Economics and administration. Azərbaycan. 2018;1(2):3-14
 • Ülvi Ş, Kamalov N. Orta ümumtəhsil müəssisələrində qadın və kişi direktorların liderlik xüsusiyyətlərinin müqayisəsi. Journal of Baku Engeneering University, An International Journal, Economics and administration. Azərbaycan. 2017;1(1):76-85
 • Nərmin Abdullayeva , Yard. Doç. Dr. Nuri Ok , Kamalov N. Azerbaycan`da Sigorta Pazarının Pazarlama Açısından Analizi. Journal of Qafqaz University, An International Journal, Economics and administration. Azərbaycan. 2015;V:3, N:2:120-130
 • Kamalov N. Makro Marketinq Nəzəriyyələrinə Yeni Praktiki Baxış. Journal of Qafqaz University, An International Journal, Economics and administration. Azərbaycan. 2011;Number 31:37-43
 • Kamalov N. Marketinqdə Coint Vençr Strategiyası və Azərbaycan. Journal of Qafqaz University, An International Journal, Economics and administration. Azərbaycan. 2010;Number 29:113-124
 • Kamalov N. Проблемы Организации Маркетинга в Совместных Предприятиях Пищевой Промышленности Азербайджана. Ukrainian Journal "Eкономiст", Iнституту економики та прогнозування НАН Украiни, Kиiв/Украiнa, . Ukrayna. 2010;No 6:46-49
 • Kamalov N. Перспективы Совершенствования Маркетинга Путем Джоинт Венчура на Рынке Продуктов Питания Азербайджана. Вопросы Экономических Наук, Издательство "Компания Спутник +". Rusiya. 2009;No: 6 (39):43-47
 • Kamalov N. Arz Yönlü İktisat Teorisi ve Azerbaycan'da Uygulanabilirliği. Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Cəmiyyəti "Bilgi" dərgisi Sosial Bilgilər seriyası. Azərbaycan. 2004;No: 3 (19)
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Azerbaycan’da Nüfusun Yapısı ve Sorunları. "21 Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği" Muzaffer ÖZDAĞ' a Armağan. Türkiyə. 2003;III.Cilt
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Azerbaycan’da Nüfusun Yapısı ve Sorunları. Avrasya Dosyası-Üç Aylık Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Dergisi-Küresel Değerlendirme Özel . Türkiyə. 2003;C:9 S:3
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Trabzon Belediyesi Bütçe Uygulamaları (1993-1999). Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi . Türkiyə. 2002;Nisan 2002
 • Eyüp Z, Kamalov N. Uluslararası Hukuka Göre Çevrenin Savaş Sırasında Korunması. KÖK Araştırmalar Dergisi . Türkiyə. 2001;C:III S:1, url: [1]
 • Dr. Eyüp Z, Kamalov N. Çevre Sorunlarının Çözümünde Gönüllü Katılım. Akademik Araştırmalar Dergisi . Türkiyə. 2000;Y: 1 S:3
 • Kamalov N. 1990-2000 Yılları Arasında Azerbaycan'da Enflasyon. “Journal of Qafqaz University”. Azərbaycan. 2000;6fall 2000
 • Dr Eyüp Zengin , Kamalov N. Azerbaycan Respublikası'nda Mahkeme Sistemi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi . Türkiyə. 1999;C:48 (1-4)
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Azerbaycan Respublikası Mahkeme Sisteminde Mahkeme Sujeleri ve Mahkeme İcraatı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi . Türkiyə. 1999;C:48 (1-4)
 • Kamalov N, Mustafayev T. Avropa Birliyi ölkələrində elmi-tədqiqat və texnologiya parklarının mövcud sistemi. Qərb Universiteti "Elmi Xəbərlər” jurnalı. 2017
 • Kamalov N. Yeyinti Məhsulları Bazarında İstehlak Tələbatı. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, "DİRÇƏLİŞ XXI ƏSR" jurnalı. 2010;147-148:326-338
 • Kamalov N. Müstəqillik Dövründə Azərbaycanda İnvestisiya. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri İqtisadiyyat Elmləri Seriyası. 2009;No: 2:168-173
 • Kamalov N. Azərbaycan İqtisadiyyatında Coint Vençrlar. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, "DİRÇƏLİŞ XXI ƏSR" jurnalı. 2009;139-140:325-338
 • Kamalov N. Azərbaycanda Ərzaq Mənşəli Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının İstehsalı. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu Elmi Əsərləri. 2008; 4:293-301
 • Kamalov N. Müstəqillikdən Sonra Azərbaycanın Yeyinti Sənayesinin İnkişafının Ümumi Təhlili. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Elmi Əsərlər. 2008;No 4:266-273
 • Kamalov N. 1992-2006-cı İllər Arasında Azərbaycanın Ərzaq Ticarəti. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu Elmi Əsərləri. 2008; 1:260-266
 • Dr. Osman Nuri Aras , Kamalov N. Denominasiya; Müxtəlif Ölkə Təcrübələri və Azərbaycan. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, "DİRÇƏLİŞ XXI ƏSR" jurnalı. 2005;No: 93
 • Kamalov N. "İş və işçi arasında uyğunluq məsələsi". "İpək yolu" büllüteni, Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. 2016;Sayı: 16:22
 • Kamalov N. “İdarəetmə prosesinin xüsusiyyətləri”. "İş Dünyası" Xəbər bülleteni, Qafqaz Universiteti, Daimi İnkişaf və Karyera Planlama Mərkəzi. 2016;No: 1 (46):16
 • Kamalov N. "Devalvasiya - Biznesin imtahanı!". "İpək yolu" büllüteni, Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. 2016;Sayı: 15:30-31
 • Kamalov N. "İdarəçi və onun rolları". "İş Dünyası" Xəbər bülleteni, Qafqaz Universiteti, Daimi İnkişaf və Karyera Planlama Mərkəzi. 2016;2(47):16-17
 • Kamalov N. “Marketinqdə informasiyanın rolu”. "İpək yolu" bülleteni, Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. 2015;Sayı: 14:15
 • Kamalov N. “Marketinqin təkmilləşdirilməsi yolları”. "İpək yolu" bülleteni, Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. 2015;Sayı: 13:32-33
 • Kamalov N. “Marketinqin mahiyyəti”. "İpək yolu" bülleteni, Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. 2015;Sayı: 12:34
 • Kamalov N. “Marketinqin məntiqi”. "İpək yolu" bülleteni, Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. 2015;Sayı: 11:17
 • Kamalov N. "İdarəetmə elmi". "İş Dünyası" Xəbər bülleteni, Qafqaz Universiteti, Daimi İnkişaf və Karyera Planlama Mərkəzi. 2015;No:1 (45):21
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Kamalov N. İdarəetmədə təşkilati səssizlik sindromu. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş "Gənc tədqiqatçıların VII beynəlxalq elmi konfransı". Azərbaycan. Aprel 2023
 • Kamalov N. Françayzinq yolu ilə marketinqin təşkilinin nəzəri aspektləri. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçilarin VI beynəlxalq elmi konfransı”. Azərbaycan. Aprel 2022:479-481
 • Kamalov N. Transformasional liderlik. "İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: problemlər və perspektivlər". Azərbaycan. Dekabr 2021:163-166
 • Kamalov N. Marketinqin səmərəli təşkili günün tələbidir. "İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: problemlər və perspektivlər". Azərbaycan. Oktyabr 2018:188-191
 • Kamalov N. Yeyinti sənayesi müəssisələrində marketinqin təşkilinin xüsusiyyətləri. Ümummilli Lider H. Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş I Gənc Tədqiqatçıların Beynəlxalq Konfransı. Azərbaycan. May 2017:166-167
 • Kamalov N, Məmmədov R. Marketing Problems in Azerbaijan Enterprises and Their Solutions. Ümummilli Lider H. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş IV Gənc Tədqiqatçıların Beynəlxalq Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:672-673
 • Doç.Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrdə Sosial Öhdəliklərin Təminində Marketinqin Rolu. "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya" IV Beynəlxalq Konqres, SOCAR, BDU, ADİU, Qafqaz Universiteti, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, ARİSN İİETİ, TÜSİAB. Azərbaycan. May 2014:549-554
 • Doç.Dr. Eyüp Zengin , Mehmet Ayaz , Kamalov N. İnkişaf Etmədə Olan Ölkələrdə İnformasiya Cəmiyyəti - İnsan Haqları Anlayışları: Türkiyə Nümunəsində. "Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış İnkişaf Konsepsiyası Kontekstində İnsan Hüquqlarının Səmərəli Müdafiəsi", I Beynəlxalq Elmi Konfrans, AMEA Fəlsəfə Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Melikşah Unv, Qafqaz Unv. Azərbaycan. Noyabr 2013:148-154
 • Kamalov N. Marketinq Müasir İdarəetmə Fəlsəfəsidir. "Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika", Beynəlxalq konfrans, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Lənkəran Dövlət Universiteti. Azərbaycan. Dekabr 2011:131
 • Kamalov N. İnnovativ Marketinq Metodu: Qerilla. "Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu", Beynəlxalq elmi-təcrübi konfrans, AMEA, AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Azərbaycan. Noyabr 2011:269-271
 • Kamalov N. Coint Vençr Qlobal Marketinq Strategiyalarından Biri Kimi. "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya", III, AR. Təhsil Nazirliyi, AR. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, AR. Sənaye və Energetika Nazirliyi, Troy Unv., Türkiyə İsrafı Önləmə Vəqfi, TİKA, TÜSİAB, ADİU, Qafqaz Unv.. Azərbaycan. Oktyabr 2010:72
 • Dr. Cihan Bulut , Kamalov N. Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı və İlkin Nəticələr. "Beynəlxalq İstisadi Əlaqələrin İnkişafında Regionların Rolu və Əhəmiyyəti" Beynəlxalq Elmi Konfrans, Az. Res. Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Unv. . Azərbaycan. Oktyabr 2008:13-16
 • Kamalov N. İKT-nin Marketinq Fəaliyyətinə Təsiri. "Regional İnnovasiya Zonası: problemlər və perspektivlər", Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, "Bakutel-2007". Azərbaycan. Noyabr 2007:247-252
 • Dr. Cemal Öztaş , Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. E-Ticaret ve KOBİ’ler. "Elm və Təhsildə İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi", AR. Təhsil Nazirliyi, AR. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Qafqaz Unv., BDU, Azərb. Texniki Univ., T.C. Telekomunikasyon Kurumu, TİKA. Azərbaycan. Noyabr 2007:743-750
 • Kamalov N. Qloballaşmanın Marketinqin Təşkili və İdarəedilməsinə Təsiri. "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya", Beynəlxalq Konfrans, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Sənaye və Energetika Nazirliyi, Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, TİKA, ASK, TÜSİAB, Qafqaz Un. Azərbaycan. May 2007:558-567
 • Kamalov N. Gelişmekte Olan Ülkelerde Pazarlama Anlayışının Yeri ve Önemi (Azerbaycan Örneğinde). "SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal Siyasal, Ekonomik Değişim", 1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Kocaeli Üniv., Kocaeli Büy. Bel., TÜBİTAK, TİKA. Türkiyə. Sentyabr 2006:1209-1237
 • Kamalov N. Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve E-ticaret. "Elm və Təhsildə İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi", Azərb. R. Təhsil Nazirliyi, BDU, Qafqaz Unv.. Azərbaycan. Sentyabr 2004:244-245
 • Kamalov N. Marketinq Anlayışı Sosial Yönümlü İdarəetmə Fəlsəfəsidir. “Bazar Şəraitində Kooperasiyanın İnkişafının Sosial İqtisadi Problemləri”, Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin yaradılmasının 40 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. Azərbaycan. Sentyabr 2004:669-672
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Küreselleşme Sürecinde Azerbaycan’da KOBİ’ler. "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Orta Asiya", Qafqaz Universiteti, Azərb. Res. İqtisadçılar İttifaqı, Azərb. Res. Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan. May 2003:12-15
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Ətraf mühitin müharibə zamanı beynəlxalq hüquq kontekstində müdafiəsi: Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan torpaqlarında vəziyyət. "Beynəlxalq Erməni Terrorizmi İnsan Hüquqlarına Təhdiddir", AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, Qafqaz Univ. və AR. Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşların İşi Üzrə Dövlət Komissiyası. Azərbaycan. May 2003
 • Kamalov N. Azərbaycan və Regional İnkişaf. “Yeni Geostrateji Münasibətlərdə Cənubi Qafqaz Regionunun Rolu”, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konferans, Qərb Üniversiteti. Azərbaycan. May 2003:178-180
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Küreselleşme ve Azgelişmişlik: Azerbaycan Örneği. "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Orta Asiya", Qafqaz Universiteti, Azərb. Res. İqtisadçılar İttifaqı, Azərb. Res. Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan. May 2003:1-2
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Türk Cumhuriyetlerinin Anayasalarında Yönetim ve Yerel Yönetim. “Desentralizasyon ve Azerbaycan Belediyeleri”, Beynəlxalq Konfrans, ARMM Regional Məsələlər Daimi Komissiyası, Qafqaz Universiteti . Azərbaycan. Aprel 2003:255-299
 • Dr. Ayhan Erdal , Kamalov N. Belediyelerde Finansal Problemlerin Çözümüne Yönelik Bazı Yöntemler. “Desentralizasyon ve Azerbaycan Belediyeleri”, Beynəlxalq Konfrans, ARMM Regional Məsələlər Daimi Komissiyası, Qafqaz Universiteti . Azərbaycan. Aprel 2003:241-251
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Azerbaycan'da Geçiş Sürecinin Sosyal ve Ekonomik Sorunları:Hukuk İhlalleri Örneği. "Azərbaycan-Müstəqillikdən Sonra", Qafqaz universiteti, Təhsil nazirliyi, Beynəlxalq konferans. Azərbaycan. Mart 2003:95-98
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Azerbaycan Dış Ticareti. "Azərbaycan-Müstəqillikdən Sonra", Qafqaz universiteti, Təhsil nazirliyi, Beynəlxalq konferans. Azərbaycan. Mart 2003:98-101
 • Kamalov N. Bakü-Tiflis-Ceyhan'la Bölge Ülkelerinin İktisadi Bütünleşme Perespektifleri ve Yeni Güç Merkezinin Oluşum Potansiyeli. "Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft Kəmərinin Beynəlxalq və Regional Əhəmiyyəti, Beynəlxalq Konfrans, Az.Res.Təhsil Naz.,Az.Res.Yanacaq və Enerji Naz., Qafqaz Un., Az.Döv.Neft Akad., Az. Res. Döv. Neft Şirkəti. Azərbaycan. İyun 2002:190-191
 • Kamalov N. Bakı-Tbilisi-Ceyhan:Xarici İnvestisiyaları Stimullaşdırıcı Amil Kimi. "Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft Kəmərinin Beynəlxalq və Regional Əhəmiyyəti, Beynəlxalq Konfrans, Az.Res.Təhsil Naz.,Az.Res.Yanacaq və Enerji Naz., Qafqaz Un., Az.Döv.Neft Akad., Az. Res. Döv. Neft Şirkəti. Azərbaycan. İyun 2002:60-61
 • Kamalov N. Globalleşme ve Yoksulluk Problemi. "Ənənə və Qloballaşma", Beynəlxalq Elmi Simpozium, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan-Hollandiya Dostluq Cəmiyyəti. Azərbaycan. Aprel 2002:48-50
 • Milli konfranslar
 • Kamalov N. Azərbaycanın Yeyinti Məhsulları Bazarında Keyfiyyət Problemi və Həll Yolları. Ümummilli Lider H. Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş "Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı", AR Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Unv. May 2010:68-69
 • Kamalov N. Marketinqin Tətbiqində Ortaya Çıxan Problemlər. “Aspirantların və Gənc Tədqiqatçıların XII Respublika Elmi Konfransı”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Oktyabr 2008:179
 • Kamalov N. Turizmdə Marketinq Strategiyasının Yeri və Əhəmiyyəti. "Turizm və Rekreasiya: problemlər və perspektivlər" , AR. Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Turizm İnstitutu. Dekabr 2007:48-52
 • Kamalov N. Turizmdə Marketinq Anlayışı. "Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişaf perspektivləri" Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi . Aprel 2004:78-83
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Azerbaycan-Türkiye Ticari Alakaları. “Azərbaycan elmi və mədəniyyəti: Aktual Probləmlər”, Elmi-Praktik Konferans, Qərb Universiteti. İyun 2003:108-110
 • Kamalov N. Sosial-İqtisadi Problemlər və Gənclik. "Azərbaycanda demokratik-hüquqi dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında gənclərin rolu", Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 85 illiyinə həsr olunmuş, konfr., AR. Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi. May 2003:101-104
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Marketinq Fəaliyyətinin İnkişafında Elektronik Ticarətin Rolü və Əhəmiyyəti. "Azərbaycan Respublikasında Sahibkarlığın İnkişaf Problemləri" Elmi-praktik Konfr. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası. Aprel 2003:221-223
 • Pərviz Məmmədov , Kamalov N. Sahibkarlıq Fəaliyyətinin Genişləndirilməsi və İnkişafında İctimaiyyətlə Əlaqələrin Əhəmiyyəti. "Azərbaycan Respublikasında Sahibkarlığın İnkişaf Problemləri" Elmi-praktik Konfr. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası. Aprel 2003:255-257
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. Personel İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Bir Yaklaşım. "Əmək bazarı və kadr hazırlığı", Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi-Əmək və sosial problemlər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi. Noyabr 2002:37-39
 • Kamalov N. Qloballaşma və müəssisələr. "Qloballaşma və Azərbaycan", AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. May 2002:184-186
 • Kamalov N. İnvestisiyaların Yönünün Dəyişdirilməsinin Vaxtı Çatmışdır. "Azərbaycan İqtisadiyyatının Strateji Problemləri", Respublika elmi-praktiki konfransı, ADNA. Mart 2002:274-277
 • Kamalov N. Sosial İqtisadi Şərait və Onun Hüquqi Sistem Üzərinə Təsiri. "Azərbaycan İqtisadiyyatının Strateji Problemləri", Respublika elmi-praktiki konfransı, ADNA. Mart 2002:440-443
 • Kamalov N. Yeni Bir Finansman Tekniği Olarak Faktoring. Nəsirəddin Tusinin 800 illik yubileyinə həsr edilmiş Respublika Elmi Konfransı, AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. Aprel 2001:138-142
 • Kamalov N. Finansal Piyasalar ve Ekonomi Açısından Önemi. Nəsirəddin Tusinin 800 illik yubileyinə həsr edilmiş Respublika Elmi Konfransı, AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. Aprel 2001:149-152
 • Kitablar
 • Kamalov N. "Marketinq" (Dərs vəsaiti). BMU. Xırdalan/Azərbaycan. 2018:142
 • Dr. Eyüp Zengin və s. , Kamalov N. "Azerbaycan Belediye Sistemi". . İSTANBUL/Türkiyə. 2014:381
 • Yrd.Doç.Dr. Selami Özcan və s. , Yrd.Doç.Dr. Selim Özdemir , Kamalov N. "Orta Asya'dan Balkanlar'a KOBİ Niteliğinde Aile İşletmeleri". . ANKARA/Türkiyə. 2011:237
 • Dr. Reha Yılmaz və s. , Kamalov N. "QARABAĞ: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz". . Bakı/Azərbaycan. 2010:571
 • Doç.Dr. Hasan Selçuk və s. , Kamalov N. "Yeni Yüzyılda Azerbaycan'ın Sosyo-Ekonomik Yapısı". . İSTANBUL/Türkiyə. 2004:206
 • Dr. Cihan Bulut , Kamalov N. "İnflyasiya, Faiz, Valyuta Məzənnəsi Arasındakı Münasibət və Azərbaycan". . Bakı/Azərbaycan. 2003:245
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. "Stratejik Yönetim". . Bakı/Azərbaycan. 2001:83
 • Dr. Eyüp Zengin , Kamalov N. "Azerbaycan'da Mahkeme Sistemi". . Bakı/Azərbaycan. 2001:88
 • Digər
 • Şəhriyar M, Kamalov N. “İstehsalat təcrübəsi üzrə proqram və metodik göstəriş (iqtisadiyyat ixtisasları üçün)”, Metodik göstəriş. BMU. Azərbaycan. May 2022
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Biznes menecmenti” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Noyabr 2021
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Menecmentin əsasları” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Noyabr 2021
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Mühəndislər üçün idarəetmə” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. May 2021
 • Kamalov N, Yusifova X. “Strategiyalı idarəetmə” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. May 2021
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Müştəri əlaqələri menecmenti” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. May 2021
 • Kamalov N, Yusifova X. “Strateji idarəetmə” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. May 2021
 • Kamalov N, Yusifova X. “Biznes strategiyası” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. May 2021
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Rəqəmsal marketinq” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. May 2021
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Marketinq” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Dekabr 2020
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Biznesin idarə edilməsi” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Dekabr 2020
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Menecment” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Dekabr 2020
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Beynəlxalq biznes” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Dekabr 2020
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Marketinq kommunikasiyaları” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Noyabr 2019
 • Kamalov N, Salayeva T. “İnsan resurslarının planlaşdırılması və işə qəbul” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Noyabr 2019
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Marketinq tədqiqatları” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Noyabr 2019
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Turizm menecmenti” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Noyabr 2019
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Marketinqin prinsipləri” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Noyabr 2019
 • Kamalov N, Məmmədov R. “Marketinq menecmenti” (Fənn proqramı). BMU. Azərbaycan. Fevral 2019
 • Kamalov N, Yusifova X. "Korporativ idarəetmə" (Fənn proqramı). . Azərbaycan. Sentyabr 2015
 • Kamalov N, Yusifova X. "Sahibkarlıq" (Fənn proqramı) . . Azərbaycan. Sentyabr 2015
 • Kamalov N, Yusifova X. "İnsan resurslarının idarə edilməsi" (Fənn proqramı). . Azərbaycan. Sentyabr 2015
 • Kamalov N, Məmmədov R. "Biznesin idarə edilməsi" (Fənn proqramı). Qafqaz unv.. Azərbaycan. İyun 2014
 • Kamalov N. "Beynəlxalq marketinq" (Fənn proqramı). Qafqaz unv.. Azərbaycan. İyun 2014
 • Kamalov N. "Marketinq" (Fənn proqramı). Qafqaz Unv.. Azərbaycan. İyun 2014
 • Kamalov N, Məmmədov R. "Menecment" (Fənn proqramı). Qafqaz unv.. Azərbaycan. İyun 2014