Nurlana Hüseynova Qasım

Haqqında

  Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları
  Vəzifə: Dosent
  Yaş: 74
  Ailə vəziyyəti: Evli

  İngilis : Yaxşı
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Rusca : Səlis

  Kompüterin daxili strukturu və arxitekturu Multisim,Proteus,Matlab,MPLAB İDE,Any Logics kimi virtual laboratoriyalarla işləmək. Microsoft Power Point,Word kimi offis proqramlarla işləmək

Təhsil

 • Doktorantura 14-SEP-88

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Texniki Elmlər Namizədi

  Diplom TN 112696

 • Magistratura 17-OCT-73

  Azərbaycan Texniki Universiteti Mühəndis-elektrik

  Diplom E 223613

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-17 Davam edir
  dosent (tam ştatda)

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-SEP-96 01-SEP-14
  dosent(saat hesablı)

  Bakı Mühəndislik Universiteti - Kompüter və İnformasiya Texnologiyaları

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-SEP-95 01-SEP-17
  DOSENT

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-92 01-SEP-95
  dosent(Robototexnika kaf)

  Sumqayıt Sənaye İnstitutu

  Azərbaycan/Sumqayıt

 • 01-SEP-73 01-SEP-92
  kiçik elmi işçi,elmi işçi

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Beynəlxalq konfranslar
 • Əziz Hüseynov H, Hüseynova N. REKONFİQURASİYA EDİLƏ BİLƏN HESABLAYICI BAZA ARXİTEKTURLARININ TƏHLİLİ . The XVIII International Scientific Symposium “The Past and Future of the Turkic World”. Qazaxıstan. Sentyabr 2021:4
 • Əziz H, Hüseynova N. REKONFİQURASİYA EDİLƏ BİLƏN HESABLAYICI STRUKTURLARIN KOMPİLYASİYA EDİLMƏSİ ÜSULLARININ ARAŞDIRILMASI. International Scientific SYMPOSIUM "The past and the Future of the Turkic world" . Qazaxıstan. Sentyabr 2021:5, url: [1]
 • Milli konfranslar
 • Reyhan B, Hüseynova N. ANYLOGIC PROQRAMINDA MÜHƏRRİKLƏRİN MAŞINLARLA DAŞINMASI MODELİNİN QURULMASI. V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Aprel 2021:99-101
 • Əziz H, Hüseynova N. .”Edge-Computing texnologiyasının gerçəkləşdirilməsi vasitələrinin tədqiqi” . “Dördüncü sənaye inqilabının texnoloji perspektivləri. Noyabr 2020:4 səh
 • Hüseynova N. Neyron şəbəkə alqoritmlərinin İoT qurğularinda gerçəkləşdirilməsi texnologiyasi. "Azərbaycanın innovativ inkişafında mühəndisliyin rolu: hədəflər və perspektivlər" beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.-Bakı. Noyabr 2019:133-135, url: [2]
 • Əziz H, Hüseynova N. İoT sistemlərində avtomatik idarəedici qurğularin FPGA SoC təməlli strukturlar əsasinda layihələndirilməsi texnologiyasinin xüsusiyyətləri . "Azərbaycanın innovativ inkişafında mühəndisliyin rolu: hədəflər və perspektivlər" beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.-Bakı. Noyabr 2019:279-281, url: [3]
 • Hüseynova N. SoC təməlində gerçəkləşdirilən prosessor arxitekturlarinin modelləşdirilməsi vasitələri. "Azərbaycanın innovativ inkişafında mühəndisliyin rolu: hədəflər və perspektivlər" beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.-Bakı. Noyabr 2019:70-71, url: [4]
 • Hüseynova N. 5. Açiq kodlu nüvələr texnologiyasi təməlində müasir embedded sistemlərinin laylihələndirilməsi vasitələrinin tədqiqi Məqalə Konfr. mater 1st International Science and Engineering Conference 29-30 October 2018 Baku, Azerbaijan Səh.228-231 . International Science and Engineering Conference. Oktyabr 2018:228-231, url: [5]
 • Hüseynova N. İOT qurğularinin müasir soc çipləri təməlində layihələndirilməsi xüsusiyyətlərinin tədqiqi. International Conferance on Science of Education . Oktyabr 2018:246-248, url: [6]
 • Hüseynova N. Çevik dəyişən strukturlu elektron sistemlərinin layihələndirilməsi texnologiyalarının tədqiqi.. Elmi-tədqiqat işlərinin 5 illik hesabat materialları. Dekabr 2016:60 səh
 • Hüseynova N. Obyektə inteqrə edilmiş elektron qurğularının intellektual sistemləri və şəbəkələri. “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri” Elmi-texniki konfrans. Oktyabr 2014:117-124, url: [7]
 • Gülnar A, Nadir H, Hüseynova N. Müasir inteqrə edilmiş elektron sistemlərinin arxitektur xüsusiyyətləri və layihələndirmə vasitələri. Azərbaycan Xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların 1-ci Beynəlxalq Elmi konfrans. Aprel 2013:355-356. , url: [8]
 • Hüseynova N. Obyektə inteqrə edilən elektron qurğularının layihələndirilmə texnologiyaları. “Avtomatika və idarəetmənin müasir problemləri” Respublika Elmi-Texniki konfrans. Oktyabr 2012:164-167
 • Hüseynova N. Obyektə inteqrə edilən elektron qurğularının layihələndirilmə texnologiyaları. Avtomatika və idarəetmənin müasir problemləri” Respublika Elmi-Texniki konfrans. Oktyabr 2012:3 səh
 • Hüseynova N. İnteqrə edilmiş sistemlərin tətbiqi və layihələndirmə xüsusiyyətləri. Müasir İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf perspektivləri” Beynəlxalq Elmi-texniki konfrans. Sentyabr 2011:553-558
 • Kitablar
 • Hüseynova N. Mikroprosessorlu sistemlər. AzTU mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2015:287, url: [9]
 • N.Q.Hüseynova , Z.M.Sultanzadə , Hüseynova N. Mikrokontroller texnikası. AzTU mətbəə. Bakı/Azərbaycan. 2010:312
 • N.Q.Hüseynova , V.H.Musayev , Hüseynova N. Kompüter arxitekturası. AzTU Mətbəə. Bakı/Azərbaycan. 2009:264

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "International Scientific and Practical Conference", Bakı Muhəndislik Universiteti ; 2019

 • "International Science and Engineering Conference attendence", Bakı Muhəndislik Universiteti ; 2018

 • "Innovation Solitions in Edication", Israel Cyber Education Division ; 2017

 • "Evalution and Assesment Tools in Edication", Paris-Sorbonne University Abu Dhabi ; 2016

 • "Müasir müəllimin fərdi işçi planının(Syllabus) tərtibi)", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdnində Sabah qrupları müəllimi ; 2015

 • "Communication Management and Internationalization of Campus", Paris -Sorbonne University Abu Dhabi ; 2015

 • "1st International Scientific Conference of Young Researchers", 1st International Scientific Conference of Young Researchers ; 2013

Avtobioqrafiya

 • 1950-ci ildə Azərbaycan Respublikasinin Şəki şəhərində anadan olmuşam.1968-də Bakı şəhərinin 199 saylı orta məktəbini bitirərək həmin ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin ”Avtomatika”fakultəsinə daxil olmuşam.1973-də həmin fakultənin “Hesablayıcı maşınlar və sistemlər” ixtisasını bitirərək göndəriş üzrə AEA-nın Kibernetika İnstitutunda iş fəaliyyətinə başlamışam.”EHM-lərin istismarı “ şəbəsində mühəndis, sonralar isə “Hesablama vasitələrinin layihələndirilməsi”,“Parallel sistemlər və proqramlaşdırma ” kimi şəbələrində elmi işçi vəzifəsində çalışmışam.1981-1988-ci illərdə Ukrayna EA-nın Kibernetika İnstitunun “EHM-lərin layihələndirilməsi nəzəriyyəsi” şöbəsində kompüterlərdə məlumatın parallel emalı sahəsində təcrübədə olmuşam və aspirant hazırlığını keçmişəm.1988-ci ildə Ukrayna EA-nın Kibernetika İnstitunda “ Konveyerli mikroarxitekturun tədqiqi və layihələndirilməsi” mövzusunda elmi işi müdafiə edərək Texnika Elmləri namizədi adını almışam.2002-də Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə Dosent elmi adı verilmişdir. 1992-1994-ci illərdə Sumqayıt Sənaye İnstitutunun “Robototexnika” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışam.1995-cü ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika fakultəsində dosent vəzifəsində işləyirəm.1996-ci ildən etibarən Qafqaz Universitetinin Kompüter Mühəndisliyi bolməsində saat-hesablı olaraq dosent vəzifəsində çalışaram.Tədris etdiyim dərslər əsasən,”Kompüter arxitekturası”, ”Mikroprosessor sistemləri”,”Mikrokontroller texnikasi”,”Rəqəmsal sistemlər” olmuşdur. Sentyabr 2017. ildən etibarən BMU Kompüter və İnformasiya texnologiyaları kafedrasında dosent vəzifəsində ,2020-ci ildən etibarən BMU Avtomatika və EE kafedrasında dosent vəzifəsu\ində çalışmışam. 05.2022 tarixindən BMU Kompüter və İT kafedrasında dos vəzifəsində çalışıram