Haqqında

  Bölmə: Riyaziyyat
  Vəzifə: Dosent
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan : Səlis
  Rusca (Ana dili): Səlis
  Türk : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Farsca : Yaxşı

Təhsil

 • Doktorantura 14-MAR-84

  Azərbaycan Dövlət Universiteti Fizika-Riyaziyyat üzrə Elmlər Namizadi

  Diplom

 • Magistratura 12-SEP-80

  Azərbaycan Dövlət Universiteti Tətbiqi riyaziyyat

  Diplom U № 053375