Kəmalə İsmayılova Elşad

Haqqında

  Bölmə: Riyaziyyat və informatika
  Vəzifə: Müəllim

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  İngilis : Yaxşı
  Türk : Yaxşı

  C C++ Microsoft Office Matlab Html Css
  AutoCAD

Təhsil

 • Magistratura 19-DEC-17

  Bakı Mühəndislik Universiteti Diferensial tənliklər

  Diplom AM 020033

 • Bakalavriat 29-MAY-15

  Qafqaz Universiteti Riyaziyyat İnformatika

  Diplom A 066775

Nəşrlər

  Beynəlxalq konfranslar
 • Şərifov Y, İsmayılova K. Existence and uniqueness results for first-order differential equations with four-point boundary conditions. Gənc Tədqiqatçıların 2-ci Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2018
 • İsmayılova K. Diferensial tənliklərin dayanıqlığı məsələsi. Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransı. Materiallar. Bakı Mühəndislik Universiteti. Azərbaycan. May 2017

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • ""Certificate of Attendance for Scientific Conference of Young Researchers ", Bakı Muhəndislik Universiteti ; 2018

 • ""Certificate of Attendance for Scientific Conference of Young Researchers", Bakı Muhəndislik Universiteti ; 2017