Jalə Zeynallı Rasim

Haqqında

  Bölmə: Elmi katiblik
  Vəzifə: Elmi katib
  Yaş: 43
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Səlis
  Rusca : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Farsca : Zəif

  Office programları (word,excel), internet

Təhsil

 • Doktorantura 24-JUN-19

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 11714

 • Magistratura 28-AUG-04

  Bakı Dövlət Universiteti Filologiya (türk ədəbiyyatı)

  Diplom MNA № 014954

 • Bakalavriat 17-JUL-02

  Bakı Dövlət Universiteti Filologiya (Türk dili və ədəbiyyatı)

  Diplom A № 082425

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-07 01-MAY-08
  Türk dili müəlliməsi

  Bakı Dövlət Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-OCT-03 01-DEC-04
  Türk dili tərcüməçisi

  "Avrasiya" tərcümə mərkəzi

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Зейналлы Жаля , Zeynallı J. Вопросы синонимии, вариативности и дублирования в заимствованных словах.. Научная мысль Кавказа. Научный и общественно-теоретический журнал.. Rusiya. 2013;№ 1:с. 147-151
 • Jale Zeynallı , Zeynallı J. Çağdaş Türk Edebi Dilindeki İtalyan ve Fransız kaynaklı kelimelerde çokanlamlılık ve sesteşlik olayı. Kültür Evreni. Üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi.. Türkiyə. 2010;Sayı 6:s. 19-24
 • Jalə Zeynallı , Zeynallı J. Müasir türk ədəbi dilində sözalma prosesinin obyektiv şərtləri və perspektivləri. Sözlərin alınması mexanizmi. Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri. 2012;№ 4:s.48-52
 • Jalə Zeynallı , Zeynallı J. Müasir türk ədəbi dilində alınma sözlərin milli qarşılıqları. Filologiya Məsələləri (AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu). 2011;№ 5:s. 137-145
 • Jalə Zeynallı , Zeynallı J. Müasir türk ədəbi dilində alınma sözlərin semantikası. Dil və Ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal). 2011;№ 2(78):s. 66-68
 • Jalə Zeynallı , Zeynallı J. Müasir türk ədəbi dilindəki alınma sözlərdə çoxmənalılıq və omonimlik hadisəsi. Filologiya Məsələləri (AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu). 2010;№ 2:s. 134-139
 • Jalə Zeynallı , Zeynallı J. Müasir türk ədəbi dilində alınma terminlərin derivatları. Dil və Ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal). 2010;№ 1(72):s. 18-20
 • Jalə Zeynallı , Zeynallı J. Müasir türk ədəbi dilindəki alınmalar hesabına söz və söz birləşməsi yaradıcılığı prosesi. Filologiya Məsələləri (AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu). 2010;№ 1:s. 206-213
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Jalə Zeynallı , Zeynallı J. Türk dillərində alınma söz problemi (Azərbaycan və Türk dillərinin materialları əsasında). Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015:3
 • Зейналлы Жаля , Zeynallı J. Унификация и формы освоения заимствований в турецком литературном языке.. Русскоязычие и би(поли)-лингвизм в межкультурной коммуникации ХХI века.. Rusiya. Aprel 2010:с. 85-87