Həzi Qasımov Ənvər

Haqqında

  Bölmə: Təcrübə şöbəsi
  Vəzifə: Müdir

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Rusca : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Türk : Səlis

  Word, Excel, Logo, Power Point

Təhsil

 • Magistratura 18-JUL-97

  Bakı Dövlət Universiteti Fizika müəllimi

  Diplom AB-I 070913

İş təcrübəsi

 • 01-MAR-18 Davam edir
  Təcrübə şöbəsinin müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 01-MAR-18
  Maliyyə və təsərrüfat məsələləri üzrə prorektor

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-16 01-FEB-17
  İnzibati və təsərrüfat məsələləri üzrə prorektor

  Qafqaz Univeristeti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-APR-16 01-AUG-16
  Təcrübə rəhbəri

  Qafqaz Univeristeti

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Əyyub Q, Qasımov H. The question on the effect of solar activity on the discovery of comets. Nauçnıe trudı İNASAN. Rusiya. 2020;4(5):201-206
 • Qasımov H. Holechek visibility condition in discoveries the comet family of Jupiter. Journa of Ryerson University, Canada. Kanada. 2020;2020(01)
 • Əyyub Q, Qasımov H. The Influence of Solar Activity on Discoveries of Comets from Different Classes. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Ukrayna. 2020;1(36):35-43
 • Rüstəm Q, Əyyub Q, Qasımov H. On the issue of families of periodic comets of giant planets (MOID-analysis). Astronomical Journal of Azerbaijan. 2023;2(18):5-9
 • Rüstəm Q, Əyyub Q, Qasımov H. Meyer qrupunda komet cütlükləri. AMEA MƏRUZƏLƏRİ, 2023, N1-2, . 2023;2(1):35-39
 • Rüstəm Q, Əyyub Q, Qasımov H. Kreutz qrupunda komet cütlükləri. Journal of Baku Engineering University. 2022;2(6):103-108
 • Qasımov H. The influence of solar activity on the discovery of periodic comets of the Jupiter family. Journal of Baku Engineering University. 2019;1(3):88-92
 • Əyyub Q, Qasımov H. The influence of Solar activity on the discovery of periodic comets of the Saturn family. Journal of Baku Engineering University. 2018;1(2):82-86
 • Qasımov H. The search of the twin comets among the long-period comets. Journal of Qafqaz - Fizika. 2017;1(1)
 • Əyyub Q, Qasımov H. Distribution of parameters of long-period comets in phase of the 11- year Solar activity cycle. Journal of Qafqaz - Fizika. 2017;2(1)
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Arzu A, Rauf M, Qasımov H. Periodik kometlərin afeli məsafəsinə görə təsnifatlandırılması. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş "Gənc tədqiqatçıların VII beynəlxalq elmi konfransı". Azərbaycan. Aprel 2023:98-103
 • Səliqə İ, İlham B, Qasımov H. Kreutz kometləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların VII beynəlxalq elmi konfransı”. Azərbaycan. Aprel 2023:78-83
 • Qasımov H. Günəş fəallığının 24-cü dövründə aşkar olunan parabolik kometlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların VI beynəlxalq elmi konfransı”. Azərbaycan. Aprel 2022
 • Qasımov H. Günəş fəallığının 23-cü dövründə aşkar olunan parabolik kometlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların VI beynəlxalq elmi konfransı”. Azərbaycan. Aprel 2022
 • Qasımov H. 11-illik Günəş fəallığının 23-cü və 24-cü dövrlərində aşakar olunan periodik kometlər. 3-cü Uluslararası Türk Dünyası Mühəndislik ve Fen Bilimleri Kongresi. Türkiyə. Oktyabr 2021:653-656
 • Qasımov H. H. 11-İLLİK GÜNƏŞ FƏALLIĞININ 23-CÜ DÖVRÜNDƏ AŞKAR OLUNAN PERİODİK KOMETLƏRİN DÖVRÜN FAZALARINA GÖRƏ PAYLANMASI. . Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların beynəlxalq elmi konfransı. Azərbaycan. Aprel 2021:901-904, url: [1]
 • Qasımov H. Uzundövrlü kometlərin aşkar olunmasında Holeçekin görünmə şərti. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. İyun 2020:42-43
 • Qasımov H. Dövri Kometlərin Eksentrisitetlərinin Günəş Fəallığının 11-illik dövrünün intervallarına görə paylanması. Azərbaycan və Türkiyə universitetləri: təhsil, elm, texnologiya"adlı 1-ci Beynelxalq elmi-praktiki konfrans. Azərbaycan. Dekabr 2019:52-55
 • Qasımov H. Dövri kometlərin periheli məsafələrinin Günəş fəallığının 11-illik dövrünün intervallarına görə paylanması. Azərbaycanın innovativ inkişafında mühəndisliyin rolu:hədəflər və perspektivlər elmi-praktiki konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2019:222-224
 • Əyyub Q, Qasımov H. Yupıter komet ailəsi üçün Tisseran sabitinin Günəş fəallığından asılılığı. III International Young Researchers' conference. Azərbaycan. Aprel 2019:95-98
 • Əyyub Q, Qasımov H. Saturn ailəsinə mənsub olan kometlərin ilk dəfə müşahidə olunma vaxtlarının Günəş fəallığının 11 illik dövrünün intervallarına görə paylanması. I International Scientıfıc Conference of Young Researchers. Azərbaycan. Noyabr 2018
 • Əyyub Q, Qasımov H. Günəş aktivliyinin 11-illik tsiklinə görə uzun-periodlu kometlərin orbit parametrlərinin təyini. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransl. Azərbaycan. Aprel 2018
 • Qasımov H. Uzun-periodlu kometlər arasında əkiz kometlərin təyini. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı . Azərbaycan. May 2017
 • Qasımov H. Planetlər arası toz buludunun çətin aşkar olunan komponenti - nano toz. Gәnc Tәdqiqatçıların III Beynәlxalq Konfransı . Azərbaycan. Aprel 2016
 • Milli konfranslar
 • Qasımov H. Günəş fəallığının tək və cüt tsikillərində aşkar olunan uzun-dövrlü kometlər. Doktorant və Gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransı. Mart 2023:58-61, url: [2]
 • Qasımov H. Dövri kometlərin meyl bucağının 11-illik günəş fəallığı fazalarına görə paylanması.. GƏNC TƏDQİQATÇILARIN ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI. Dekabr 2019
 • Əyyub Q, Qasımov H. Yupiter komet ailəsinin kəşf olunmasında Günəş aktivliyinin rolu. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konferansı . Noyabr 2018:30-32
 • Qasımov H. Trans-Neptun obyektlərinin B-R rəng xüsusiyyətlərinə görə tədqiqi.. Fizikanın müasir problemləri 7-ci respublika konferansı. Dekabr 2015