Günel İsgəndərova İlqar

Haqqında

  Bölmə: Xarici dillər
  Vəzifə: Müəllim

  İngilis : Səlis
  Rusca : Zəif
  Türk : Səlis
  Almanca : Yaxşı
  French : Zəif

  Photoshop
  ABBYY FineReader
  Microsoft Office

Təhsil

 • Magistratura 12-AUG-20

  Odlar Yurdu Universiteti Xarici dil (ingilis dili) müəllimi

  Diplom AM № 031770

 • Bakalavriat 07-JUL-14

  Azərbaycan Dillər Universiteti Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə)

  Diplom A 045443

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-20 Davam edir
  Müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti, Xarici dillər kafedrası

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-19 01-SEP-20
  Tədris məsləhətçisi

  Bakı Mühəndislik Universiteti, Xarici dillər kafedrası

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-17 01-JUN-19
  İngilis dili müəllimi

  Bakı Mühəndislik Universiteti, Dillər məktəbi

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-17 01-JUN-17
  İngilis dili müəllimi

  Bakı Mühəndislik Universiteti, Dillər məktəbi

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-16 01-FEB-17
  İngilis dili müəllimi

  Qafqaz Universiteti, Dillər məktəbi

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-15 01-APR-16
  General English teacher

  CELT Colleges

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JAN-12 01-MAY-12
  Tərcüməçi

  Eurovision Song Contest, Baku 2012

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • İsgəndərova G. İngilis dilinin tədrisində lüğətin rolu və effektiv tədris metodları. BSU-nun “Elmi Xəbərləri”, Bakı Slavyan Universiteti. 2023
 • İsgəndərova G. The history of British and American English and the grammatical differences between them. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti . 2022
 • İsgəndərova G. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (ikt) - müasir təhsil sisteminin mühim tələbi. Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı Dövlət Universiteti. 2022
 • İsgəndərova G. Vocabulary differences between British and American English in teaching foreign language. “Elmi xəbərlər” jurnalı, Azərbaycan Dillər Universiteti. 2021
 • Beynəlxalq konfranslar
 • İsgəndərova G. The importance of teaching vocabulary effectively in EFL classrooms. Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2023
 • İsgəndərova G. The importance of teaching vocabulary effectively in EFL classrooms. Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2023
 • İsgəndərova G. The importance of teaching vocabulary effectively in EFL classrooms. Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2023
 • İsgəndərova G. THE USAGE OF İCT İN MODERN EDUCATİON METHODS. Azərbaycan və Türkiyə universitetləri: təhsil, elm, texnologiya"adlı 1-ci Beynelxalq elmi-praktiki konfrans. Azərbaycan. Dekabr 2019
 • Milli konfranslar
 • İsgəndərova G. Use of Information Communication Technology in modern teaching methods. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konransı. Aprel 2022
 • İsgəndərova G. Use of Information Communication Technology in modern teaching methods. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konransı. Aprel 2022
 • İsgəndərova G. Müasir tədris metodlarında İKT-dən istifadə. GƏNC TƏDQİQATÇILARIN ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI. Aprel 2021
 • İsgəndərova G. The General Historical Analysis of Computer-Assisted Language Learning. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konferansı . Mart 2019
 • İsgəndərova G. The General Historical Analysis of Computer-Assisted Language Learning. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konferansı . Mart 2019

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Teach English Now! Lesson Design and Assessment", Arizona State University ; 2020

 • "Theories of Second Language Acquisition", Arizona State University ; 2018

 • "TESOL Certificate, Part 1: Teach English Now! Foundational Principles", Arizona State University ; 2018

 • "Eurovision song contest (Translator)", Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ; 2012

 • "Microsoft Certificated Professional", Azərbaycan Respublikası İrəli İctimai Gənclər Birliyi ; 2011