Günel Bayramova Mehdiyeva Vilayət

Haqqında

  Bölmə: Xarici dillər
  Vəzifə: Müəllim

  Rusca : Səlis
  İngilis : Səlis

  Microsoft Office

Təhsil

 • Magistratura

  Odlar Yurdu Universiteti Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

  Diplom Arayış

 • Bakalavriat 11-FEB-13

  Azərbaycan Dillər Universiteti Filologiya - İngilis dili və ədəbiyyatı

  Diplom B 244823

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-17 Davam edir
  Müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-OCT-13 01-DEC-17
  Müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-APR-12 01-AUG-13
  Müəllim

  Stimul Təhsil Mərkəzi

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Kərimova P, Bayramova Mehdiyeva G. Narsissizm konsepsiyası və onun ədəbiyyatda təzahürü. "Filologiya Məsələləri". 2019;3(2019):349-359
 • Kərimova P, Bayramova Mehdiyeva G. ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА. Filologiya məsələləri. 2019;2019(15):198-204
 • Kərimova P, Bayramova Mehdiyeva G. Müəllimin peşəkar fəaliyyətində özünütəhlil və özünü qiymətləndirmə . Journal of Baku Engineering University. 2018
 • Ələkbərova A, Bayramova Mehdiyeva G. "Kompüter texnologiyalarının lingvistik araşdırmalarda xarici dil öyrənmə misalı üzərində istifadəsi". Journal of Baku Engineering University. 2018
 • Bayramova Mehdiyeva G. "Ceyn Eyr" əsərində evlilik, var-dövlət və mənəviyyat. "ADU-nun Elmi xəbərləri". 2016;2(2016):242-246
 • Bayramova Mehdiyeva G. Şarlotta Brontenin "Ceyn Eyr" əsərinin psixoloji təhlili. "Filologiya Məsələləri". 2016;2(2016):318-322
 • Bayramova Mehdiyeva G. Müəllim tələbənin gözü ilə. Azərbaycan Müəllimi Qəzeti, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin orqanı. 2019;8821(N 6):12, url: [1]
 • Bayramova Mehdiyeva G. Müəllimin peşəkar fəaliyyətində özünütəhlil və özünüqiymətləndirmə. Azərbaycan Müəllimi Qəzeti, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin orqanı. 2019;8824(N 9):8, url: [2]

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "The challenges of remote learning and safeguarding", BRITISH COUNCIL ; 2020

 • "Getting Started with Essay Writing", University of California, Irvine ; 2020

 • "Grammar and Punctuation", University of California, Irvine ; 2020

 • ""Grammar and Punctuation"", University of California, Irvine ; 2020

 • "The International Forum of "Effective Thinking and Self-Awareness"", CIBS(Caspian International Business Service) ; 2020

 • "TESOL", Arizona State University ; 2020

 • "TESOL Certificate, Part 2: Teach English Now!", Arizona State University ; 2020

 • "Teach English Now! Capstone Project 2", Arizona State University ; 2020

 • "Kurikulum əsasında qiymətləndirmə", Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İKT LAB ; 2020

 • "NLP: DEĞİŞİM PROQRAMI", DÜŞÜNCE AKADEMİSİ. "Saygın & Saygın" Eğitim ve Danışmanlık. ; 2020

 • "TESOL Certificate, Part 1: Teach English Now!", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Capstone Project 1", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Technology Enriched Teaching", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Second Language Reading, Writing, and Grammar", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Second Language Listening, Speaking, and Pronunciation ", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Lesson Design and Assessment", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Theories of Second Language Acquisition ", Arizona State University ; 2019

 • "Teach English Now! Foundational Principles ", Arizona State University ; 2019

 • ""HR MENECMENT"", Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İKT LAB, GTC ; 2019

 • "Shaping the Way We Teach English Webinar Course 16", Bureau of Educational & Cultural Affairs U.S. Department of State ; 2015

 • "Teacher Training Program on English Language Teaching", International Black Sea University ; 2014

 • "IELTS", IDP IELTS Australia ; 2013