Fəxrəndə Məmmədova Vaqif

Haqqında

  Bölmə: Avtomatika, telekommunikasiya və energetika
  Vəzifə: Baş müəllim
  Yaş: 51
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Yaxşı
  Rusca : Yaxşı
  İngilis : Zəif

  Microsoft Word, Power Point, Excel, Electronics Workbench (EWB), MultiSim, MatLab, Microsoft Teams, Paint, Proteus , OptiSistem.

Təhsil

 • Magistratura 20-SEP-95

  Azərbaycan Texniki Universiteti Elektrik, rabitə mühəndisi

  Diplom AB-I 010456

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-22 Davam edir
  Baş müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti - Avtomatika və elektroenergetika kafedrası

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-MAR-02 01-SEP-22
  Baş müəllim

  Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Б.Г. Ибрагимов И, Məmmədova F. Исследование и анализ характеристик пропускной способности мультисервисных телекоммуникационных сетей на базе SDN, NFV и IMS . Вестник Высших Технических Учебных Заведений Азербайджана, том 8, вып.4, АГУНП, Баку, 2021.- с. 24 -28.. Azərbaycan. 2021:24 -28.
 • Б.Г. Ибрагимов İ, Məmmədova F. Исследование эффективности использования ресурсов пропускной способности звена мультисервисных сетей связи на базе SDN и NFV технологии. Cборник трудов XV–Международной отраслевой НТК Технологии Информационного Общества". МТУСИ, Москва. Том 1, ИД Медиа- Паблишер, . Rusiya. 2021:40-43.
 • Aydın Ə, Mustafa H, Məmmədova F. Исследование динамической устойчивости энергетических систем. “INDEX @COPERNICUS” Hoвiтнı Texнологıi Збiрник наукових праць, випуск 1(8) Киiв 2019, ст.70-75. Ukrayna. 2019:70-75
 • Kitablar
 • Elşən S, Məmmədova F. Gəmi elektronikası və güc çeviriciləri-İ. i. ADDA-nın nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2020:172, url: [1]
 • Elşən S, Məmmədova F. Elektrotexnika-İ. İ nəşr. ADDA-nın nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2018:322 səh., url: [2]

Avtobioqrafiya

 • Mən, Məmmədova (Aslanova) Fəxrəndə Vaqif qizi 30 yanvar 1973-cü ildə Samux rayonu, Qarabağlı kəndində anadan olmuşam. 1990–cı ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elektrotexnika” fakültəsinə daxil olmuşam. 1995-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elektrotexnika” fakültəsini bitirib, “Elektrik rabitə mühəndisi” ixtisasını almışam. 1996–2000-cı illərdə “PROBLEM” Milli Təhsil Mərkəzi Azərbaycan Zadəganlar Universitenində işləmişəm. 2000–2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Rabitə Kollecındə assistent vəzifəsində çalışmışam. 2002-2022-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademıyasında “Gəmi elektroavtomatikası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində calışmışam. Hal- hazırda Bakı Mühəndislik Universitetinin " Avtomatika, telekommnikasiya və energetika" kafedrasında baş müəllim işləyirəm. 30 elmi məqalə, 5 mühazirə konspektin, 15 metodiki göstərişin, 1 dərslik və 1 dərs vəsaitinin müəllifiyəm. Azərbaycan Texniki Universiteninin “Telekommnikasiya və informasiyanın təhlükəsizlıyi” kafedrasının “Telekommnikasiya texnoloğiyası” ixtisası üzrə dissertanturada təhsil almışam. Ailəliyəm, 2 övladım var.