Elnur Nəciyev Rasim

Haqqında

  Bölmə: Ümumi fənlər
  Vəzifə: Baş müəllim
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Farsca : Yaxşı
  İngilis : Səlis
  Türk : Səlis
  Rusca : Səlis
  İspanca : Zəif

  Frontend Developer

Təhsil

 • Doktorantura 10-JUN-22

  Bakı Dövlət Universiteti Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 12453

 • Magistratura 09-JUL-13

  Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan tarixinin və mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

  Diplom MNB 033928

 • Bakalavriat 30-JUN-10

  Bakı Dövlət Universiteti Tarix

  Diplom B 202282

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-23 Davam edir
  Baş müəllim

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-SEP-22 01-JUN-23
  Baş müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-MAR-21 01-SEP-22
  Böyük Kitabxanaçı

  Azərbaycan Milli Kitabxanası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 01-MAR-21
  Böyük elmi işçi

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-13 01-JAN-14
  Saathesabı müəllim

  Bakı Asiya Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-13 01-JUN-16
  Saathesabı müəllim

  Bakı Dövlət Universiteti, Tarix Fakültəsi

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Nəciyev E. Azərbaycan şəhəri Şuşa XIX-XX əsr ABŞ mətbuatında. Akademik Tarih ve Düşünce . Türkiyə. 2022;Özel(9):69-84, url: [1], DOI: doi.org/10.46868/atdd.273
 • Nəciyeva G, Nəciyev E. Azərbaycanın Şuşa şəhəri tarixi xəritələrdə (1802-1901-ci illər)’. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. Türkiyə. 2022;1(9):290-303, url: [2], DOI: doi.org/10.46868/atdd.224
 • Məmmədova İ, Nəciyev E. Hindistanlı alimin “Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəyə yenidən baxış” adlı məqaləsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin analizinə dair. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. Türkiyə. 2021;1(8):412-425 , url: [3], DOI: doi.org/10.46868/atdd.115
 • Əlizadə R, Nəciyev E. Qarabağın Alban-Qıpçaq tarixinə dair. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. Türkiyə. 2020;4(7):2578-2593, url: [4], DOI: doi.org/10.46868/atdd.71
 • Nəciyev E. XVI-XVII əsrlərdə Təbrizdə baş verən zəlzələlərin əhali sayına təsiri. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. Türkiyə. 2020;1(7):496-512, url: [5]
 • Nəciyev E. Демографические проблемы в Сефевидском государстве вызванные болезнями. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. Ukrayna. 2016;7(110):145-149, url: [6]
 • Nəciyev E. 555 illik bir məzarın tarixçəsi . Azərbaycan tarixi şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri. 2018(X):236-246, url: [7]
 • Nəciyev E. Denikinçilərin və erməni daşnaklarının Lənkəran qəzasında törətdiyi soyqırım. AMEA Tarix İnstitutu “Elmi Əsərlər” “XX əsrdə türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları” mövzusunda IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2017(64,65, 66):317-322, url: [8]
 • Nəciyev E. Səfəvilər dövlətinin Xəzəryanı şəhərlərinin əhalisi. Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2017;3(65):100-112, url: [9]
 • Nəciyev E. Səfəvilər dövlətində əhalinin dini tərkibi. Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmləri seriyası. 2016(3):139-147, url: [10]
 • Nəciyev E. Səfəvilər dövlətində əhalinin miqrasiyası. Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2016;2(64):177-190, url: [11]
 • Nəciyev E. 1514-cü il Təbriz sürgünləri. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. 2015(4):82-89, url: [12]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Nəciyev E. Səfəvilər dövlətində təbii fəlakətlərin əhali sayına təsiri . Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2023:1638-1639, url: [13]
 • Nəciyeva G, Nəciyev E. Şuşa tarixinə dair dəyərli mənbə. . Karabakh. III. International Congress of Modern Studies in Social Sciences and Humanities. June 7-10, 2022. Azərbaycan. İyun 2022:1-6, url: [14]
 • Nəciyev E. Anadolu’dan Safevi Devleti’ne Göçler: Sebepleri ve Sonuçları. XVIII. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler (V. Cilt).. Türkiyə. Fevral 2022:55-66, url: [15]
 • Nəciyev E. Anadolu'dan Safevi Devleti'ne göçler. XVIII. Türk Tarih Kongresi. Türkiyə. Oktyabr 2018:442-443 , url: [16]
 • Nəciyev E. Səfəvilər dövlətində əhalinin miqrasiyası tarixindən. “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar”mövzusunda I beynəlxalq elmi konfrans. Azərbaycan. Oktyabr 2018:370-378
 • Nəciyev E. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarix elminin inkişafında yeri və rolu. Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransı. Azərbaycan. May 2018:728-732 , url: [17]
 • Nəciyev E. Səfəvilər dövlətində əhalinin demoqrafik tərkibi. Материалы V Международной научно-практической интернет – конференции «Евразийское пространство в мировой цивилизации. Qazaxıstan. Oktyabr 2016:13-18, url: [18]
 • Nəciyev E. Səfəvilərin sufi dərgahı – Ərdəbil. İslam maarifçiliyi və müasir dövr: beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan. Aprel 2016:493-498, url: [19]
 • Nəciyev E. Səfəvilər dövlətinin inzibati-ərazi bölgüsü. “Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan. Dekabr 2015:774-782, url: [20]
 • Nəciyev E. Населения Дербента при государстве Сефевидов. Материалы Международной научной конференции. «Дербент в историческом процессе Кавказа и России», посвященной 2000-летию г. Дербента. Rusiya. Avqust 2015: 294-301, url: [21]
 • Nəciyev E. Safeviler döneminde Nahçıvan’ın şehir hayatı. Nahçıvan ve Doğu Anadolu abideleri uluslararası sempozyumu (Dünü, bugünü ve yarını). Azərbaycan. May 2015:334-341, url: [22]
 • Milli konfranslar
 • Nəciyev E. Mustafa Kamal paşanın general Harbordla görüşündə Azərbaycan məsələsi. Gənc tarixçi tədqiqatçıların “Elm günü”nə həsr olunmuş respublika konfransı. May 2019:53-54
 • Nəciyev E. Dərbənd IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünaslarının əsərlərində. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi magistrantlarının və gənc tədqiqatçılarının elmi-praktiki konfransının materialları. May 2013:189-192, url: [23]
 • Nəciyev E. "Tarixi Bab əl-Əbvab" əsərinin V.F.Minorski tərəfindən tədqiqi. Görkəmli Azərbaycan tarixçisi və şərqşünas alim Akademik Ziya Bünyadovun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları. May 2012:181-185, url: [24]
 • Kitablar
 • Ramin Ə, Nəciyev E. Qarabağın Alban-Qıpçaq tarixinə dair.. ATIB. Bakı/Azərbaycan. 2022
 • Mahmudov Y, Nəcəfli G, Nəcəfli T, Nəciyev E. Azərbaycan Tarixi Xəritələrdə. ATLAS.. ATIB. Bakı/Azərbaycan. 2022
 • Xəlilov N, Nəciyev E. Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: Yaqub Mahmudov. Zərdabi-Nəşr MMC. Bakı/Azərbaycan. 2022, url: [25]
 • Nəciyeva G, Nəciyev E. Şuşa şəhəri və Şuşa qəzasının oçerki . Turxan NPB. Bakı/Azərbaycan. 2022
 • İsmayılova Ə, Nəciyev E. Şuşa ABŞ və Böyük Britaniya mətbuatında: 1827-1915-ci illərə aid qəzet materialları əsasında. Zərdabi LTD. Bakı/Azərbaycan. 2022, url: [26]
 • Digər
 • Nəciyev E. Müasir diplomatiyada media təsir aləti kimi (Azərbaycan-İran münasibətləri nümunəsində). UNEC TF. Azərbaycan. Avqust 2023:-, url: [27]
 • Nəciyev E. Karabağ tarihinde Oğuz ve Alban-Kıpçak Türklerinin rolüne dair // Kadim Vatan Karabağ. Ancient Homeland Karabakh. Divan kitap. Türkiyə. Dekabr 2022:303-314, url: [28]
 • Məlikov E, Xəlilov N, Nəciyev E. Böyük tarixçi // Olaylar qəzeti, 4-10 fevral, 2022, Nömrə 33 (4889). Olaylar qəzeti. Azərbaycan. Fevral 2022:19
 • İsgəndərov A, Nəciyev E. Qarabağ uğrunda zəfər savaşı. Qarabağ Azərbaycandır! Zəfər epopeyası. Azəri poliqrafiya. Azərbaycan. Dekabr 2021:269-284
 • Nəciyev E. Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr. UNEC TF. Azərbaycan. İyun 2018:-, url: [29]
 • Nəciyev E. Milli elmin inkişafında Azərbaycan diasporunun rolu. Azərbaycan diasporu: transmilli əlaqələr. Azərbaycan. Yanvar 2018:131-152, url: [30]

Layihələr

 • Layihənin adı: Helios; Donor: UNEC Tədqiqat fondu; Vəzifə: İcraçı;
  Qeyd: "Müasir diplomatiyada media təsir aləti kimi (Azərbaycan - İran münasibətləri nümunəsində)" adlı məqalə ilə müsabiqədə qalib oldum.
 • Layihənin adı: Qarabağ mədəniyyətində simvollar inanc və milli kimlik yaddaşı kimi; Donor: Elmin İnkişaf Fondu; Vəzifə: İcraçı;
  Qeyd: Layihə qəbul edilməyib.
 • Layihənin adı: Gənc arxeoloqların yay məktəbi - 2019; Donor: AMEA Ictimai Elmlər Bölməsi və AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası ; Vəzifə: Iştirakçı ;
 • Layihənin adı: Helios; Donor: UNEC Tədqiqat fondu; Vəzifə: Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq İqtisadiyyat sahələri ;
  Qeyd: "Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr" mövzusunda 2 dildə (Azərbaycan və ingiliscə) təqdim olunub.

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti 12-may-2015

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Programming Fundamentals in Kotlin", Meta | Social Metaverse Company ; 2023

 • "Introduction to Android Mobile Application Development", Meta | Social Metaverse Company ; 2023

 • "Version Control", Meta | Social Metaverse Company ; 2023

 • "Writing in the Sciences", Stanford University ; 2023

 • "Technologies and platforms for Artificial Intelligence ", Politecnico di Milano ; 2023

 • "How to create presentations using Canva", Coursera Project Network ; 2023

 • "Public Speaking with Canva ", Coursera Project Network ; 2023

 • "Strategic Innovation: Building and Sustaining Innovative Organizations", University of Illinois at Urbana-Champaign ; 2023

 • " Machine Learning: an overview", Politecnico di Milano ; 2023

 • " IELTS Reading Section Skills Mastery", University of California, Irvine ; 2023

 • "IELTS Listening and Speaking Sections Skills", University of California, Irvine ; 2023

 • "Artificial Intelligence and legal issues ", Politecnico di Milano ; 2023

 • "Adjectives and Adjective Clauses", Univercity of California, Irvine ; 2023

 • "Data and Urban Governance", Sciences Po ; 2023

 • "Model Thinking ", University of Michigan ; 2023

 • "Grammar and Punctuation ", University of California, Irvine ; 2023

 • "Artificial Intelligence: An Overview ", Politecnico di Milano ; 2023

 • "Communication in the 21st Century Workplace", University of California, Irvine ; 2023

 • "Ethics of Artificial Intelligence", Politecnico di Milano ; 2023

 • "Speak English Professionally: In Person, Online & On the Phone", Georgia Institute of Technology ; 2023

 • "15 aprel 2023-13 may 2023-cü il tarixlərində "Multikulturalizmə giriş" fənni üçün hazırlanmış yeni tədris proqramları əsasında təlimi müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.", Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ; 2023

 • "Understanding Research Methods ", University of London and Coursera ; 2023

 • "İntroduction to web development ", University of California, Davis Randall (Web Development İnstructor) and Coursera ; 2023

 • "Successful Presentation ", University of Colorado Boulder and Coursera ; 2023

 • "Introduction to CSS3", University of Michigan and Coursera ; 2023

 • "Writing skills for university success ", University of California and Coursera ; 2023

 • "Speaking Skills for University Success", University of California and Coursera ; 2023

 • "Leadership Communication for Maximum Impact Storytelling", Northwestern University and Coursera ; 2023

 • "Introduction to HTML5", University of Michigan and Coursera ; 2023

 • "Innovating with Data and Google Cloud", Google Cloud and Coursera ; 2023

 • "What is Data Science", International Business Machines Corporation and Coursera ; 2023

 • "Intercultural Management", ESCP Business School and Coursera ; 2023

 • "IELTS Writing Section Skills Mastery", University of California and Coursera ; 2023

 • "English for Career Development", University of Pennsylvania and Coursera ; 2023

 • "Helios müsabiqəsinin qalibi", UNECTF ; 2023

 • "English language - Mid-Intermediate (B1+)", British Academy of Azerbaijan ; 2023

 • "Front-end Developer ", Developia Engineering Academy MMC ; 2022

 • "13-14 İyul 2019-cu il tarixlərində Şamaxı şəhərində təşkil edilən Vikipediyaçıların yay düşərgəsində iştirak etdiyinə görə sertifikatla təltif olunub.", Azərbaycan Vikimedia Könüllüləri ; 2019

 • ""WikiCamp 2019" - gənclərin Vikipediya bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi təlimlərində iştirakına görə sertifikatla təltif olunub.", Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası və ProDemos Ictimai Birliyi ; 2019

 • " Fars dili kursunu ali səviyyədə yaxşı qiymətlə bitirdiyi üçün sertifikat",  İİR-in Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi ; 2019

 • "1-5 Ekim 2018 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen "18.Türk Tarih Kongresi"ne katılımı ve katkılarından dolayı katılım belgesi ile teltif olunuyor. ", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil və Tarih Yüksek Kurumu və Türk Tarih Kurumu ; 2018

 • "Has successfully completed Certification Program on Clarivate Analyics information resources for scientific research.", Clarivate Analytics ; 2018

 • "Helios müsabiqəsinin qalibi ", UNECTF ; 2018

 • "“AzScienceNet”: mövcud vəziyyət, imkanları və inkişaf perspektivləri” mövzusu üzrə respublika elmi praktiki seminarında iştirak etdiyinə görə sertifikatla təltif olunub.", AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ; 2017

 • "2016-cı ildə təşkil olunmuş Fars dili kursunu orta səviyyə üzrə əla qiymətlə bitirdiyinə görə sertifikatla təltif olunmuşdur.", İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi ; 2017

 • "Azərbaycanca Vikipediyada redaktə və istifadə qaydaları ilə bağlı Mərkəzi Elmi Kitabxanada keçirilən təlimdə iştirak etdiyinə və uğurla fəaliyyət göstərdiyinə görə sertifikatla təltif edilmişdir.", Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Mərkəzi Elmi Kitabxana ; 2017

 • "Asiya səfiri", Wikimedia ; 2017

 • " ispan dili və Kolumbiya mədəniyyətinin təbliği kurslarını A1 səviyyə üzrə uğurla başa vurduğuna görə", XIN və Kolumbiya səfirliyi ; 2017

 • "Clarivate Analtyics", Clarivate Analtyics ; 2017

 • "Fəxri Fərman", AMEA Tarix institutu ; 2017

 • "2015-2016-cı illərdə təşkil olunmuş Fars dili kursunu ibtidai səviyyə üzrə əla qiymətlə bitirdiyinə görə sertifikatla təltif olunub.", İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi ; 2016

 • " Bələdçilik üzrə təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə diplom.", GİZ Azərbaycan Biomüxtəliflik Proqramı və Azərbaycan Respublikası ETSN ; 2013

 • ""İFSC Climbing World Cup Baku 2013” yarışında hakimlik etdiyinə görə ", İFSC ; 2013

Avtobioqrafiya

 • Nəciyev Elnur Rasim oğlu 27 avqust 1989-cu ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1995-2006-ci illərdə Cəbrayıl Əsgərov adına Səbail rayonunun 50 saylı orta məktəbində orta təhsil almışdır. 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin qəbul olub 2010-cu ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirərək tarixçi və tarix müəllimliyi ixtisasına yiyələnmişdir. 2011-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq ixtisası üzrə magistratura pilləsində təhsil almış və həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirərək “magistr” elmi dərəcəsi almışdır. 2013-cü ildə “Vətən tarixi” ixtisası üzrə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası” şöbəsinin əyani doktoranturasına qəbul olmuşdur. “5503.02 – Vətən tarixi” ixtisasında tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Səfəvilər dövlətinin əhalisi (tarixi-demoqrafik tədqiqat)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 10 iyun 2022-ci il tarixində isə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.