Ətrabə Gül Bayram

Haqqında

  Bölmə: Xarici dillər
  Vəzifə: Kafedra müdiri

  Rusca : Səlis
  Türk : Yaxşı
  İngilis : Səlis
  Almanca : Yaxşı

  MS Word, MS Excel, MS Powerpoint

Təhsil

 • Doktorantura 22-JAN-08

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Filologiya Elmləri Namizədi

  Diplom EN № 04863

 • Magistratura 25-JUN-99

  Azərbaycan Dillər Universiteti Dilşünaslıq (İngilis dili)

  Diplom MNA № 002164

 • Bakalavriat 03-JUL-97

  Azərbaycan Dillər Universiteti Filologiya (İngilis dili)

  Diplom A № 011409

İş təcrübəsi

 • 01-JAN-00 Davam edir
  müəllim

  ADU

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Ətrabə G, Gül Ə. Azərbaycan Türkiyə ədəbi əlaqələri yeni inkişaf mərhələsində. JOQU. Azərbaycan. 2011;30:7
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Ətrabə Gül , Gül Ə. Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin dünya ədəbiyyatında tanıdılmasına dair. Azerbaijan in World Literature. Azərbaycan. May 2012:166-174, url: [1]
 • Etrabe Gul , Gül Ə. Rasul Rza- Innovator poet of the 20th century Azerbaijani literature. . 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics Sarajevo 2011 . Azərbaycan. Aprel 2011:6
 • Etrabe Gul , Gül Ə. İngilzceye çevrilmiş çağdaş Azerbaycan şiirlerin mukayeseli tahlili. Uluslararsı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 21.yy-lın Başında Biz ve Öteki sorunu. Türkiyə. Aprel 2010:6
 • Ətrabə Gül , Gül Ə. Xanımana Əlibəyli yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri. Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Kongresi, Bakı, 13-15 noyabr, 2008. Azərbaycan. Oktyabr 2009:5
 • Kitablar
 • Fialə Abdullayeva , Ətrabə Gül , Gül Ə. Praqmatik Tərcümənin Tədrisinə Aid Metodik Göstərişlər(Nizami Cəfərovun"Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı adlı əsərinin tərcüməsi əsasında). -. Bakı/Azərbaycan. 2014:122
 • Ətrabə Gül , Fialə Abdullayeva , Nərminə Əliyeva , Gül Ə. Yazili Mətnin Şifahi Tərcüməsi. -. Bakı/Azərbaycan. 2014:141
 • Ətrabə G, Gül Ə. Poetik tərcümə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2011. Bakı/Azərbaycan. 2011:150
 • Digər
 • Fialə Abdullayeva , Ətrabə Gül , Gül Ə. Xarici dildə ünsiyyətdə nitq mədəniyyəti fənninin proqramı. -. Azərbaycan. Sentyabr 2014:1-4
 • Ətrabə Gül , Gül Ə. Diskurs fənninin proqramı. -. Azərbaycan. Sentyabr 2014:1-4
 • Fialə Abdullayeva , Ətrabə Gül , Gül Ə. Bədii Tərcümə fənninin proqramı. -. Azərbaycan. Sentyabr 2014:1-4
 • Ətrabə Gül , Gül Ə. İkitərəfli ardicil tərcümə fənninin proqramı . Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2011. Azərbaycan. Noyabr 2011:4

Layihələr

 • Layihənin adı: "Tərcüməşünaslıq və Onun Müasir Dövrdə Rolu" II, III, IV Respublika Tələbə Elmi-Praktik Konfrans; Donor: QU; Vəzifə: Session Co-chair;
 • Layihənin adı: "First International Student Conference",; Donor: Ministry of Education, Azerbijan; Vəzifə: Session Co-chair;

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "TESOL", University of Essex, İnternational Academy ; 2014

 • "Bespoke Teacher Training", University of Essex, İnternational Academy ; 2013

 • "İştirak Sənədi", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ; 2012

Avtobioqrafiya