Elçin Gözəlov Baxtıyeviç

Haqqında

  Bölmə: Avtomatika, telekommunikasiya və energetika
  Vəzifə: Dosent

Təhsil

 • Doktorantura 22-JAN-92

  совет в одесском элоктротехничском институт Texnika Elmləri Namizədi

  Diplom KD № 051197

 • Magistratura 20-JUN-85

  Azərbaycan Politexnik İnstitutu avtomatik elektrik rabitəsii

  Diplom O № 134971