Cavanşir Kazımov Kazım

Haqqında

  Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları
  Vəzifə: Dosent

  Türk : Yaxşı
  İngilis : Zəif
  Rusca : Yaxşı

  С++ proqramlaşdırma dili Python-proqramlaşdırma dili Word,Excel,Power Paint Alqoritmlər,Alqoritmlərin analizi Verilənlərin strukturu

Təhsil

 • Doktorantura 05-SEP-84

  Совета в Институте кибернетики АН Азер ССР Fizika-Riyaziyyat Elmləri Namizədi

  Diplom FM № 020728

 • Magistratura 27-AUG-73

  Azərbaycan Dövlət Universiteti Tətbiqi riyaziyyat

  Diplom Ю № 286972

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Kazımov C. Computational scheme for the numerical solution of the Tricomi problem for a mixed type equation in the study of the supersonic jet flow. Advanced technologies in Material Science,mechanical and automation engineering. Rusiya. 2021;2021:(MIP:Engine):2-6
 • Kazımov C. Finit-Element Methods for solving the boundary value problems for elliptic equations in domain with curvilinear boundaries. Journal of Physics. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2020;1451(2020)(Journal of):1-6
 • Kazımov C. Алгоритм конструирования оптимальной последовательности выполнения потока заданий в многопроцессорной машине. Вестник Бакинского Университета. Azərbaycan. 2017;2017(№2):120-126
 • Kazımov C. Построение оптимального упорядочения для выполненияпотока заданий в заданные сроки в вычислительной системе. Journal of contemprary Applied mathematics. Azərbaycan. 2015;№1(Vol5):səh. 22-27