Çinarə Hacıyeva Arif

Haqqında

  Bölmə: Riyaziyyat
  Vəzifə: Baş müəllim

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  İngilis : Yaxşı
  Rusca : Səlis

  Microsoft Office Word Microsoft Office Excel Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office Access

Təhsil

 • Doktorantura 29-OCT-21

  Azəbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası Riyaziyyat üzrə Fəlsəfə Doktoru

  Diplom FD 12221

 • Magistratura

  Bakı Dövlət Universiteti Riyaziyyat-Riyazi analiz

  Diplom 033855

 • Bakalavriat

  Bakı Dövlət Universiteti riyaziyyat

  Diplom 242640

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Əliyev R, Hacıyeva Ç. Approximation of Hipersingulyar integral operators with Cauchy kernel. NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION. İngiltərə. 2016;9(37):1005-1065, url: [1], DOI: 10.1080/01630563.2016.1185615
 • Hacıyeva Ç. Approximation of hypersingular integral operators on Hölder spaces. Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics . 2017;2(5):96-105
 • Əliyev R, Hacıyeva Ç. Approximate solution of hipersingulyar integral equations with Cauchy kernel. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics. 2017;1(37):20-29
 • Hacıyeva Ç. Об аппроксимации гиперсингулярного интегрального оператора с ядром Коши.. Вестник БГУ,серия физ.- мат.наук. 2017(№1):76-87
 • Hacıyeva Ç. A new constructive method for solving of bisingular integral equations with Cauchy kernel . Proceedings of the Institute of the Mathematics and Mechanics Nat. Academy of sc. of Azerbaijan. 2016;1(42):50-66
 • Hacıyeva Ç. A new approximate method for solving hipersingulyar integral equations with Hilbert kernel. Proceedings of the Institute of the Mathematics and Mechanics Nat. Academy of sc. of Azerbaijan. 2016;2(43):316-329
 • Əmrahova A, Hacıyeva Ç. Об аппроксимации гиперсингулярного интегрального оператора на окружности. Вестник БГУ,серия физ.- мат.наук. 2015(№4):43-50
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Əliyev R, Hacıyeva Ç. Justification of the constructive method for solution of bisingular integral equations with Cauchy kernel. Az-Tur-Ukr İnternational scientific -conference, MADEA-7. Azərbaycan. Sentyabr 2015:17-18
 • Milli konfranslar
 • Hacıyeva Ç. Approximation of hypersingular integral operators on Hölder spaces. Akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr ol. .”Riyaziyyat və Mexanikanın muasir problemləri” adlı Beynəlxalq elmi konfransı. Dekabr 2017:69-71
 • Hacıyeva Ç. The approximate solu- tion of hypersingular integral equations of the first kind. M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr ol.”Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri”adlı res.elmi konfrans. Oktyabr 2016:119-120
 • Əmrahova A, Hacıyeva Ç. Аппроксимация гиперсингулярного интегрального оператора на окружности. Ə.Həbibzadənin 100 illik yubileyinə həsr ol.” Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı res.elmi konfransı. İyun 2016:120-121
 • Hacıyeva Ç. Approximation of Hipersingulyar integral operators with Hilbert kernel. Y.Məmmədovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı. Dekabr 2015:79-81