Bayram İbrahimov Qənimət

Haqqında

    Bölmə: Avtomatika, telekommunikasiya və energetika
    Vəzifə: Professor

Təhsil

  • Doktorantura 10-JAN-06

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Texika elmləri doktoru

    Diplom

  • Magistratura 02-JUL-80

    Azərbaycan Politexnik İnstitutu avtomatik elektrik rabitəsii

    Diplom C № 447733