Anar Rza Əli

Haqqında

  Bölmə Biznesin idarə edilməsi
  Vəzifə Dosent
  Yaş 46

  Ofis programlari, İnternet Explorer, Logo.

Təhsil

 • Doktorantura 12-MAY-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom DF № 08858

 • Magistratura 17-JUL-03

  Qafqaz Universiteti Biznesin təşkili və idarə edilməsi

  Diplom MNA № 013927

 • Bakalavriat 10-JUL-99

  Beynəlxalq Şərq Universiteti Menecment (bank işi üzrə)

  Diplom AVB № 962991

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Universitet elmi şurasının katibi

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Magistratura və Doktorantura Şöbəsinin Müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Abşeron

 • 01-FEB-17 Davam edir
  i.f.d.

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Abşeron

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Anar Rza , Rza A. Sosial müdafiəsi sistemində sosial marketinq və sosial reklamların tətbiqi sistemləri . Əmək və sosyal problemlər elmi əsərlər toplusu . 2011;2078-8401 :7
 • Anar Rza , Rza A. Роль соціальної реклами у вирішенні актуальних соціальних проблем. Економіка та держава. . 2011;2011:2, url: [1]
 • Anar Rza , Rza A. Sosial Reklamların İmkanlarının Genişləndirilməsinin Metodoloji Aspektləri. Azərbaycan Elimlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnistitutu Elmi əsərləri . 2010;2-2010 :5
 • Paşa N, Rza A, Qasımov İ. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı konsepsiyasında təbii fəlakətlərin planlamasının əhəmiyyəti. 2009-cu ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin katoloqu. 2010:231-236
 • Anar Rza , Professor İsa Alıyev , Rza A. Социалъно значимая ролъ социалъной рекламы. Аспирантов и докторантов . 2009;2009:3, url: [2]
 • Anar Rza , Rza A. Əhalinin sosial müdafiəsi siyasətinin təkmilləşdirilməsində sosial reklamlardan səmərəli istifadə edilməsi məsələləri. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2009;4-2009:4
 • Anar Rza , Rza A. Reklam və Azərbaycanda reklamın inkişaf problemləri. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2009;2009:2
 • Anar Rza , Dr. Cihan Bulut , Rza A. Azərbaycanda reklamçılıq və inkişaf prosesi. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2008;2008:5
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Paşa N, Rza A. Azərbaycan respublikasinda sosial reklamin tətbiqinin hüquqi-normativ bazası. Hüquq elminin müasir problemləri. 29 aprel-01 may 2010. II Beynəlxalq konfrasın tezisləri. Azərbaycan. May 2010
 • Anar Rza , Rza A. Azərbaycan Respublikasinda Sosial Reklamin Tətbiqinin Hüquqi-Normativ Bazasi. Hüquq elminin Müasir problemləri II Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. Aprel 2010:2, url: [3]
 • ALi Tatli , Anar Rza , Rza A. Azərbaycan İqtisadiyyatında Xarici İnvestisiyalar. Dünyada yeni inkişaf meylləri və türk dünyası. Azərbaycan. May 2009:4
 • Anar Rza , Rza A. Ölkə İqtisadiyyatında İnformasiya Texnologiyalarının Rolu. Elm və təhsildə informasiya-kominikasiya texnologiyalarının tətbiqi. Azərbaycan. Sentyabr 2004:3, url: [4]
 • Anar Rza , Rza A. Yeni İqtisadiyat və Xüsusiyyətləri. .. Azərbaycan. Aprel 2004:4
 • Anar Rza , Rza A. Sənaye Müəssisələrində Keyfiyyətin Yaxşılaştırılması Zamanı Yaranan Xərclər.. "Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra "Az ər Baycan respublikasi Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti 3-4 mart 2003 . Azərbaycan. Mart 2003:1, url: [5]
 • Anar Rza , Rza A. İnvestisiya Layihələrin yerli Milli İqtisadi Əhəmiyyət Baxımından Qiymətləndirilməsi. "Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra "Az ər Baycan respublikasi Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti 3-4 mart 2003 . Azərbaycan. Mart 2003:1, url: [6]
 • Milli konfranslar
 • Anar Rza , Rza A. Sosial reklamlar sosial müdafiə sistemində. Gənc Tədqiqatçıların Ümumirespublika Elmi Konferansı. May 2010:2, url: [7]

Layihələr

 • Layihənin adı: Nizami Layihesi; Donor: Avropa Komissiyası - TEMPUS programı; Vəzifə: Academic staff;

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • Əmək və sosial problemlər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi 09-nov-2006