Amil Babayev Baloğlan

Haqqında

  Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları
  Vəzifə: Baş müəllim

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Yaxşı
  Rusca : Zəif

  Web proqramlama
  Əməliyyat sistemləri
  Ofis Proqramları
  Kompyuter Şəbəkələri

Təhsil

 • Magistratura 01-JUN-94

  Azərbaycan Texniki Universiteti Hesablama maşınları kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri

  Diplom AB-I 010934

 • Bakalavriat 01-JUN-94

  Azərbaycan Texniki Universiteti Elektron Hesablama Maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri

  Diplom AB-I 010934

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Baş Müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JAN-15 01-FEB-17
  Bölmə Müdir Müavini

  Qafqaz Univeristeti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JAN-14 01-FEB-17
  Müəllim

  Qafqaz Univeristeti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-NOV-13 01-JAN-14
  Baş Laborant

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-94 01-NOV-13
  Böyük Mühəndis

  Qafqaz Univeristeti

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Bayram İ, Babayev A. Analiz Metodov i Sredstva povışeniya pomexoustoyçivosti volokonno-optiçeskix sistem peredaçi na Baza spektralnıx texnoloqiy. Xİ mejduranornaya nauço-texniçeskaya i nauçno-metodiçeskaya konferenciya "Aktualnıe problemi infotelekommunikaçiy v nauke oi obrazovanii". Rusiya. 2022
 • A.Ş , Almasov , R , R.Rzayev , Babayev A. Adaptive control of market pricing process using radial basis function network. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Fizika və Riyaziyyat Seriyası, İnformatika və İdarəetmə Problemləri. Azərbaycan. 2012;XXXII:9, url: [1]
 • Milli konfranslar
 • Babayev A, Zeynallı-Hüseynzadə L, Mahmudov R, İbadlı Ş. PROQRAM TƏMİNATI 1.0 VƏ PROQRAM TƏMİNATI 2.0-IN FƏRQLİLİKLƏRİNİN TƏHLİLİ. Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Aprel 2023, url: [2]
 • Babayev A, Mahmudov R, İbadlı Ş. Implementation of a Reversible Object-Oriented Programming Language. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçilarin VI beynəlxalq elmi konfransı”. Aprel 2022
 • Kitablar
 • Babayev A. Excel 2010. Tuna. Bakı/Azərbaycan. 2016
 • Seyidzadə E, Babayev A, Həsənov Ə. Kompüterin əsasları. şərq-qərb. Bakı/Azərbaycan. 2015:132
 • Etibar Seyidzadə , Mətləb Əlizadə , Babayev A. Kompüter və Hesablama sistemlərinin arxitekturasi. Səda nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2011:648
 • Etibar Seyidzadə , Amil Babayev , Babayev A. Fərdi Kompüterin Element Vasitələri və Periferiya Qurğuları. Adiloglu nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2008:280
 • Seyidzadə E, Babayev A. Kompüterin Element Vasitələri. TS Mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2006:261
 • Digər
 • Allahverdiyev V.S. , Həşimov R.H , Əliyeva L.Ə , Amil Babayev , Babayev A. Fasiləsiz və impuls tə`sirli elektron dövrələri,mikrosxemotexnika, sixometexnika fənlərindən laboratoriya və məşğələlərin aparılmasına aid metodiki göstərsiş. AzTU-nun mətbəəsi. Azərbaycan. Yanvar 1997:22

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • IEEE 10-may-2010

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Fəxri Fərman", Azərbaycan Təhsil Nazirliyi ; 2012