Aysel Mamedova Amlet

Haqqında

  Bölmə: İngilis dili
  Vəzifə: Müəllim

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  İngilis : Səlis

  MS Word MS PowerPoint MS Excel MS Access

Təhsil

 • Magistratura 15-DEC-17

  Bakı Mühəndislik Universtiteti Filologiya Ədəbiyyatşünaslıq (Böyük Britaniya və ABŞ ədəbiyyatı üzrə)

  Diplom AM 020040

 • Bakalavriat 26-MAY-15

  Azərbaycan Dillər Universiteti Filologiya - İngilis dili və ədəbiyyatı

  Diplom A 057243

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-18 Davam edir
  İngilis dili müəllimi

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Mamedova A. Entoni Bercessin “Malay trilogiyası” əsərində Şərq və Qərb məsələsi. VII International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. 2023
 • Mamedova A. AZERBAIJANI WOMAN CHARACTER IN THE WORKS OF SHAFIGA AFANDIZADE. VI International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. 2022
 • Mamedova A. Azerbaijan Migrant Literature on the Basis of Umm Al-Banine`s Creativity. 4th International Scientific Conference of Young Researchers, June, 2020, Baku, Azerbaijan. Azərbaycan. 2020
 • Mamedova A. The Theme of American Dream in “Death of a Salesman” by Arthur Miller. III International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan, 2019. Azərbaycan. 2019
 • Mamedova A. Main Modernist Features in American Literature. 1st International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. 2017
 • Mamedova A. Critical Analysis of James Joyce`s Novel “A Portrait of the Artist as a Young Man”. 4th International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. 2016
 • Mamedova A. QURBAN SƏİDİN “ƏLİ VƏ NİNO” ƏSƏRİNDƏ ŞƏRQ VƏ QƏRB TƏFƏKKÜRÜNÜN MÜƏLLİF İDENTİFİKASİYASINA TƏSİRİ. Filologiya məsələləri. 2019(9):297-301

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Teach English Now! Lesson Design and Assessment", Arizona State University ; 2022

 • "Teach English Now! Theories of Second Language Acquisition", Arizona State University ; 2022

 • ""Certificate of Participation at Virtual Professional Development Course Series "", Office of English Language Programs/ Bureau of Educational &Cultural Affairs/ U.S. Department of State ; 2022

 • ""Virtual Professional Development Course Series Certificate of Participation",", Office of English Language Programs/ Bureau of Educational & Cultural Affairs/ U. S. Department of State ; 2022

 • "Open Science Azərbaycan: gənc tədqiqatçılar arasında Open Science platformasının təbliği", Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti ; 2022

 • "Teach English Now! Foundational Principles", Arizona State University ; 2022

 • "Sticky Objects and Positive Emotions: researching teacher well-being and resilience", BRITISH COUNCIL ; 2020

 • "Certificate of Attendance at IV International Scientific Conference of Young Researchers", Baku Engineering University ; 2020

 • ""Certificate of Thanks at III International Scientific Conference of Young Researchers"", Bakı Muhəndislik Universiteti ; 2019

 • "Certificate Of Attendance to I İnternational Scientific Conference of Young Researchers", Baku Engineering University ; 2017

 • "Certificate of Attendance at Study of Translation, Trending Problems and Analysis", QAFQAZ UNIVERSITY ; 2016

 • "Certificate of Attendance at IV International Scientific Conference of Young Researchers (29-30 April 2016).", QAFQAZ UNIVERSITY ; 2016

 • "Certificate of Attendance (1st International English Language Teaching Forum)", QAFQAZ UNIVERSITY ; 2015