Əli İbrahimov Həsən

Haqqında

  Bölmə: Sənaye mühəndisliyi
  Vəzifə: Dosent

Təhsil

 • Doktorantura 12-MAR-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Aqrar elmlər

  Diplom FD № 08720

 • Magistratura 21-JUN-07

  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Aqrokimya və aqrotorpaqşünaslıq

  Diplom MNB № 014354

 • Bakalavriat 06-JUL-05

  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Aqrokimya və aqrotorpaqşünaslıq

  Diplom B № 054526