Afaq Rzayeva Aydın

Haqqında

  Bölmə: Kimya - biologiya
  Vəzifə: Müəllim

  Rusca : Səlis
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Zəif
  İngilis : Yaxşı

Təhsil

 • Doktorantura 15-NOV-22

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Biologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru

  Diplom FD 12620

 • Magistratura 29-JUN-07

  Bakı Dövlət Universiteti BOTANİKA

  Diplom MNB 012947

 • Bakalavriat 28-JUN-17

  Bakı Dövlət Universiteti Biologiya

  Diplom B 025850

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-18 Davam edir
  müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-17 01-SEP-18
  Laborant ( laboratoriya üzrə )

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JAN-07 01-SEP-17
  Aparıcı elmi işçi

  AMEA

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Rzayeva A. Vegetation Classification of Juniperus communis L. Species in Azerbaijan. Journal of Food Science and Engineering. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2019;2019(9):197-198
 • Elshad Gurbanov , Rzayeva A. A Taxonomic Revision and Distribution of the Genus Juniperus (Cupressaceae) in Azerbaij. Journal of Food Science and Engineering. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2019;2019(9):139-141
 • Qurbanov E, Rzayeva A. Biomorphological Analysis and Identification of Subspecies of Juniperus. Asian Journal of Plant Science and Research. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2017;7(3)(2017):14-16
 • Elşad Q, Rzayeva A. Juniperus polycarpos K. Koch (Turkestan Juniper) Species in Turianchai Preserve (Azerbaijan Republic). Journal of food Science and Engineering. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2017:458-460, DOI: 10.17265/2159-5828
 • Qurbanov E, Rzayeva A. Evaluation Of Decorative Properties Of Some Coniferous Plants Introduced To Absheron Peninsula. ACTA Botanica Caucasica . 2022, DOI: DOI: 10.30546/abc.2022.1.2.3
 • Elşad Q, Rzayeva A. Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış çoxmeyvəli ardıc və ağıriyli adıc assosiasiyaları. Bakı Universiteti Xəbərləri. 2019;1(1):123-129
 • Qurbanov Elşad , Rzayeva A. Çoxmeyvəli ardıcın toxum vasitəsilə çoxaldılması. AMEA Gəncə Bölməsi " Xəbərlər məcmuəsi". 2018;73(3):17-21
 • Elşad Q, Rzayeva A. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış Ardıc ( Juniperus L.) növlərinin təhlili. Journal of Baku Engineering University. 2018;1(2):43-49
 • Elşad Qurbanov , Rzayeva A. Ardıc ( Juniperus L.) cinsinin fenologiyasının öyrənilməsi. Journal of Baku Engineering University. 2017;1(2):153-160
 • Qurbanov Elşad , Rzayeva A. Azərbaycanda yayılmış ardıc ( Juniperus ) cinsinin ekoloji və biomorfoloji təhlili. Azərbaycan Texnologiya Universiteti Elmi Xəbərlər Məcmuəsi İSSN 2215-8194. 2017;23(1):22-25
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Rzayeva A. Biomorphological analysis of Juniperus species in Azerbaijan. Symposium on EuroAsian Biodiversity ( SEAB - 2017). Belorusiya. İyun 2017:634
 • Rzayeva A. Ecological analysis of Juniperus species in Azerbaijan. Symposium on EuroAsian Biodiversity ( SEAB - 2016) 23-27 May, 2016. Türkiyə. İyun 2016:449
 • Elşad Qurbanov , Rzayeva A. Juniperus Species Features in Azerbaijan. Symposium on EuroAsian Biodiversity ( SEAB - 2015 )1-5 June, Baku Azerbaijan. Azərbaycan. İyun 2015:78
 • Milli konfranslar
 • Rzayeva A. Dübrar dağının dağətəyi və orta dağlıq ərazilərində qeydə alınmış təbii ardıc fornasiyaları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.DOKTORANTLARIN VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN XXII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI. Noyabr 2018
 • Rzayeva A. Floristic analysis of Juniper species in Azerbaijan . Conference of Young Scientists and students .İnnovations in Biology and Agriculture to solve Global Challenges.Dedicated to the 90th anniversary of Academician Jalal A. Aliyev. Oktyabr 2018:36