Tədris Planları

050509 - Kompüter elmləri AZE 050509 - Kompüter elmləri ENG
050607 - Elektrik və elektronika mühəndisliyi 050608 - Energetika mühəndisliyi
050615 - İnformasiya təhlükəsizliyi 050616 - İnformasiya texnologiyaları AZE
050616 - İnformasiya texnologiyaları ENG 050620 - Kompüter mühəndisliyi AZE
050620 - Kompüter mühəndisliyi ENG 050621 - Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi
050622 - Maşın mühəndisliyi 050628 - Mexanika mühəndisliyi AZE
050628 - Mexanika mühəndisliyi ENG 050634 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
050636 - Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi 050806 - Nəqliyyatda servis
050306 - Dizayn AZE 050306 - Dizayn ENG
050606 - Ekologiya mühəndisliyi AZE 050606 - Ekologiya mühəndisliyi ENG
050617 - İnşaat mühəndisliyi AZE 050617 - İnşaat mühəndisliyi ENG
050626 - Memarlıq AZE 050626 - Memarlıq ENG
050633 - Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi 050637 - Şəhərsalma
050638 - Sənaye mühəndisliyi AZE 050638 - Sənaye mühəndisliyi ENG
050649 Ekologiya mühəndisliyi AZE 050649 Ekologiya mühəndisliyi ENG
050102 - Biologiya müəllimliyi 050105 - Fizika müəllimliyi
050109 - Kimya müəllimliyi 050114 - Riyaziyyat müəllimliyi
050115 - Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 050402 - Biznesin idarə edilməsi AZE
050402 - Biznesin idarə edilməsi ENG 050404 - Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi AZE
050404 - Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ENG 050405 - İqtisadiyyat AZE
050405 - İqtisadiyyat ENG 050406 - Maliyyə AZE
050406 - Maliyyə ENG 050409 - Mühasibat AZE
050409 - Mühasibat ENG 060641 - Kimya mühəndisliyi
060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi 060634 - Inşaat  mühəndisliyi 2019 - Metal konstruksiyaları
060630 - Tribotexnika 060631 - Kompüter mühəndisliyi
060630 - Mexanika mühəndisliyi 060404 - İqtisadiyyat
060403 - Maliyyə 060409 - Biznesin idarə edilməsi
060410 - Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi